ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 21 Φεβρουαριου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

25 Αυγουστου 2017
                                                                         ΑΔΑ: 6ΒΘΟ7ΛΩ-3ΧΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Μυτιλήνη,  24/08/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                     ΑΡ.  ΠΡΩΤ.: 45813/2383

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρομέδας 15

Ταχ. Κώδικας: 81100

Πληροφορίες: Β. Σαντζηλιώτου 

Τηλέφωνο: 22513 53612

Fax: 2251047435

e-mail: v.santzilioti@pvaigaiou.gov.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ & Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-2018 & 2018-2019

 (Αρ. πρωτ.45709/2380/24-08-2017,  Αρ. Συστημ. Καταχ. στο ΕΣΗΔΗΣ 44655)

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου & Λήμνου  προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπ/σης  χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Λέσβου & Π.Ε. Λήμνου, για τα σχολικά έτη 2017 2018 & 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 5.300.471,55 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α 17% και των δικαιωμάτων προαίρεσης 15%, με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής σφραγισμένων προσφορών για ένα ή περισσότερα του ενός δρομολόγια ή για το σύνολο των Ομάδων, του παραρτήματος VII της σχετικής Διακήρυξης.

(CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών & αρ. NUTS GR411 Λέσβος).

Τα δρομολόγια ανέρχονται συνολικά σε 131 και ανά Ομάδα αναλύονται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1: Δύο (2) δρομολόγια με Δ.Χ  Επιβατικά  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης, προϋπολογισμού 26.946,56 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%. ΟΜΑΔΑ 2: Έντεκα (11) δρομολόγια με Δ.Χ  Επιβατικά  και Μίνι Λεωφορεία  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλονής & Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού 377.223,92 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%. ΟΜΑΔΑ 3: Σαράντα (40) δρομολόγια με Δ.Χ  Επιβατικά  και Μίνι Λεωφορεία  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Ενοτήτων Μανταμάδου, Λουτρόπολης Θερμής & Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 1.744.974,40 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%. ΟΜΑΔΑ 4: Ένα (1) δρομολόγιο με Δ.Χ  Επιβατικό  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας  Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Ενοτήτων Μήθυμνας & Πέτρας, προϋπολογισμού 19.691,12 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%. ΟΜΑΔΑ 5: Τρία (3) δρομολόγια με Δ.Χ  Επιβατικά  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Ενοτήτων Πλωμαρίου & Γέρας, προϋπολογισμού 62.539,03 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%. ΟΜΑΔΑ 6: Τέσσερα (4) δρομολόγια με Δ.Χ  Επιβατικά και Μίνι Λεωφορεία  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Ενοτήτων Πολιχνίτου, Αγιάσου & Ευεργέτουλα, προϋπολογισμού 72.265,08 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%.ΟΜΑΔΑ 7: Τρία (3) δρομολόγια με Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης, προϋπολογισμού 131.575,30 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%.ΟΜΑΔΑ 8: Οκτώ (8) δρομολόγια με Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλονής & Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού 498.015,81 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%.ΟΜΑΔΑ 9: Δεκατρία (13) δρομολόγια με Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Ενοτήτων Μανταμάδου, Λουτρόπολης Θερμής & Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 944.954,65 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%.ΟΜΑΔΑ 10: Έξι (6) δρομολόγια με Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Ενοτήτων Μήθυμνας & Πέτρας, προϋπολογισμού 187.879,15 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%.ΟΜΑΔΑ 11: Τέσσερα (4) δρομολόγια με Λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Ενοτήτων Πλωμαρίου & Γέρας, προϋπολογισμού 195.625,91 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%.ΟΜΑΔΑ 12: Έξι (6) δρομολόγια με Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Ενοτήτων Πολιχνίτου, Αγιάσου & Ευεργέτουλα, προϋπολογισμού 229.486,35 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%.ΟΜΑΔΑ 13: Επτά (7) δρομολόγια με Δ.Χ  Επιβατικά και Μίνι Λεωφορεία  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Ενότητας Ατσικής, προϋπολογισμού 100.142,90 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%. ΟΜΑΔΑ 14: Έξι (6) δρομολόγια με Δ.Χ  Επιβατικά και Μίνι Λεωφορεία  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, προϋπολογισμού 136.068,86 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%. ΟΜΑΔΑ 15: Ένα (1) δρομολόγιο με Δ.Χ  Επιβατικό για τη μεταφορά μαθητών και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας, προϋπολογισμού 11.395,44 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%. ΟΜΑΔΑ 16: Τέσσερα (4) δρομολόγια με Δ.Χ  Επιβατικά και Μίνι Λεωφορεία  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κούταλης, προϋπολογισμού 71.419,06 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%. ΟΜΑΔΑ 17: Επτά (7) δρομολόγια με Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, προϋπολογισμού 300.075,12 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%. ΟΜΑΔΑ 18: Δύο (2) δρομολόγια με Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας, προϋπολογισμού 60.324,51 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%.  ΟΜΑΔΑ 19: Τρία (3) δρομολόγια με Λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κούταλης, προϋπολογισμού 129.868,37 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης 15%.

 

Για τις ΟΜΑΔΕΣ 1 έως 6 και 13 έως 16, οι προσφορές υποβάλλονται ανά δρομολόγιο. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν και για περισσότερα του ενός δρομολόγια των ομάδων αυτών ή και για το σύνολο των δρομολογίων τους.

 

Για τις ΟΜΑΔΕΣ 7 έως 12 και 17 έως 19, επί ποινή αποκλεισμού, γίνονται δεκτές προσφορές  από υποψηφίους αναδόχους που καλύπτουν το σύνολο των δρομολογίων της κάθε ομάδας και όχι μέρος αυτών.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό  έχουν τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα, ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

 

Κριτήριο για την τελική επιλογή του υποψηφίου αναδόχου ή των αναδόχων θα είναι αυτό τη χαμηλότερη τιμή για τη συνολική τιμή του κάθε δρομολογίου ή ομάδας δρομολογίων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

Εγγύηση Συμμετοχής:  Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος σε ποσοστό 0,5% της προϋπολογισθείσης  δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, υπολογιζόμενου επί του συνολικού προϋπολογισμού του/των δρομολογίου/ων ή της ομάδας/ων δρομολογίου/ων για το οποίο ή για τα οποία υποβάλλει προσφορά. Ο χρόνος  ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 390 ημέρες, ο οποίος προσμετράται από την επομένη της καταληκτικής  ημερομηνίας παραλαβής  προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ

Τόπος Παροχής υπηρεσιών: Δημόσιες σχολικές μονάδες Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. Λήμνου.

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής προσφορών:

α) Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να υποβληθούν με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  από 11-09-2017 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι την 04-10-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ.. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ. β) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr γ) Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 11-10-2017 και ώρα 08:30π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 24-08-2017.

Η σχετική διακήρυξη με όλα τα παραρτήματα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και από την ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ http://www.pvaigaiou.gov.gr .Για συμπληρωματικές  πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας  Διακήρυξης, μπορούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλλουν τα αιτήματά τους (με ψηφιακή υπογραφή), ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΒΑ

                                                            ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
20 Φεβρουαριου 2019
20 Φεβρουαριου 2019
20 Φεβρουαριου 2019
20 Φεβρουαριου 2019
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ