ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 24 Φεβρουαριου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018

Έγκριση επενδύσεων στην ενέργεια σε Ελλάδα Κύπρο

3 Φεβρουαριου 2018

Του Φίλιππου Ζάχαρη (zachfil64@gmail.com)

Tα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν πριν από λίγες ημέρες  την πρόταση της Κομισιόν για επενδύσεις ύψους 873 εκατ. ευρώ σε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών. Η χρηματοδότηση που διαθέτει η ΕΕ για τα επιλεγέντα έργα προέρχεται από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία αποτελεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στήριξης των διευρωπαϊκών υποδομών.

Από τα 17 έργα που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση, τα 8 ανήκουν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (χρηματοδότηση ΕΕ 680 εκατ. ευρώ) και 9 στον τομέα του φυσικού αερίου (χρηματοδότηση ΕΕ 193 εκατ. ευρώ) ενώ 4 αφορούν δομικά έργα (χρηματοδότηση ΕΕ 723 εκατ. ευρώ) και 13 μελέτες (χρηματοδότηση ΕΕ 150 εκατ. ευρώ).

Έγκριση μελέτης για τον αγωγό EastMed που αφορά Ελλάδα και Κύπρο

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μεταξύ των έργων που επιλέχτηκαν, συγκαταλέγεται και η μελέτη για τον αγωγό EastMed που θα ξεκινά από θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κύπρου και θα κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Ελλάδα δια μέσου της Κρήτης. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί με 34.500.000 ευρώ.

Πώς θα αρθεί η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου

Η Κομισιόν υπογραμμίζει, επίσης, ότι με την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κύπρο μέσω του έργου CyprusGas2EU (χρηματοδότηση ΕΕ 101 εκατ. ευρώ) θα θέσει τέρμα στη σημερινή ενεργειακή απομόνωση του νησιού, θα φέρει διαφοροποίηση σε μια περιοχή όπου κυριαρχεί μια μόνο πηγή εφοδιασμού και θα συμβάλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων θα αντικατασταθεί από την κατανάλωση αερίου. Επίσης, θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα των τιμών.

Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», διατέθηκαν από την Κομισιόν κονδύλια ύψους 5,85 δισ. ευρώ για διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές την περίοδο 2014-2020. Για να μπορέσει να λάβει χρηματοδότηση μια πρόταση πρέπει να αφορά «έργο κοινού ενδιαφέροντος». Με την ολοκλήρωσή του, το έργο που χρηματοδοτείται πρέπει να δημιουργεί σημαντικά οφέλη για τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, να προωθεί την ασφάλεια εφοδιασμού, να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της αγοράς, να ενισχύει τον ανταγωνισμό και να μειώνει τις εκπομπές CO2. Ο κατάλογος επικαιροποιείται κάθε δύο χρόνια. Ο πλέον πρόσφατος κατάλογος δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017. Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Ενέργεια χορήγησε ήδη 647 εκατ. ευρώ σε 34 έργα το 2014, 366 εκατ. ευρώ σε 35 έργα το 2015 και 707 εκατ. ευρώ σε 27 έργα το 2016.

Έγκριση από την Κομισιόν του ελληνικού μηχανισμού δημοπρασιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αυτά σε ότι αφορά τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών. Αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τώρα - και ειδικά για την Ελλάδα - η Κομισιόν διαπίστωσε, πριν από λίγες ημέρες, ότι ο ελληνικός μηχανισμός δημοπρασιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ο μηχανισμός θα συμβάλει, όπως αναφέρεται σχετικά, στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ διαφυλάσσει ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής του Νοεμβρίου 2016 με την οποία εγκρίθηκε το ελληνικό καθεστώς στήριξης της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης στην Ελλάδα (SA.44666).

Με την οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές καθορίστηκαν για όλα τα κράτη - μέλη στόχοι για τα μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2020. Ο στόχος για την Ελλάδα είναι ο εγχώριος ενεργειακός εφοδιασμός από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να φθάσει στο 18% έως το 2020.

Με βάση τον προαναφερόμενο μηχανισμό, η Ελλάδα θα διοργανώνει τακτικές ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τη χορήγηση στήριξης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

-Το 2018 η Ελλάδα θα διοργανώσει χωριστές δημοπρασίες για εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας προκειμένου να προσδιορίσει τις εμπορικές προοπτικές τους.

-Από το 2019 θα πραγματοποιούνται κοινές δημοπρασίες για εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα.

Η κρατική στήριξη για άλλες τεχνολογίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα αποτελέσει αντικείμενο δημοπρασιών, όταν ωριμάσουν οι εν λόγω τεχνολογίες στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή όταν επιτύχουν ένα προκαθορισμένο επίπεδο διείσδυσης στην αγορά, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Επιπλέον, η Ελλάδα θα αξιολογήσει τις διαδικασίες υποβολής προσφορών το 2020, προτού σχεδιάσει τις διαδικασίες υποβολής προσφορών για την περίοδο 2021-2025.

Η Κομισιόν αξιολόγησε τον μηχανισμό με βάση τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και ιδίως με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
22 Φεβρουαριου 2019
22 Φεβρουαριου 2019
22 Φεβρουαριου 2019
22 Φεβρουαριου 2019
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ