ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ?ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
1928 - 2014
86 ΧΡΟΝΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014
Αλκαίου και Αρίωνος
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Tηλ : 22510-25524
Fax : 22510-28741
ef_dimokratis@otenet.gr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Επιλογές
  Κεντρική σελίδα
  Μικρές Αγγελίες
  Επικοινωνία
 
Αναζήτηση Άρθρων...
Με κείμενο:
 
 
Αναζήτηση Αγγελιών...
 
Παλαιότερα άρθρα
 Οκτωβρίου 2014
 Σεπτεμβρίου 2014
 Αυγούστου 2014
 Ιουλίου 2014
 Ιουνίου 2014
 Μαίου 2014
 Απριλίου 2014
 Μαρτίου 2014
 Φεβρουαρίου 2014
 Ιανουαρίου 2014
 Δεκεμβρίου 2013
 Νοεμβρίου 2013
 Οκτωβρίου 2013
 Σεπτεμβρίου 2013
 Αυγούστου 2013
 Ιουλίου 2013
 Ιουνίου 2013
 Μαίου 2013
 Απριλίου 2013
 Μαρτίου 2013
 
Μαξίμου Ενταύθα
  Ο Μάιος μας έρχεται...
  Ποια «αξία» υπερασπίζεστε; (2)
  Ποια «αξία» υπερασπίζεστε;
  Και η ανευθυνότητα γλιστρά επικινδύνως
  Η λάσπη και το αίμα γλιστρούν επικινδύνως
  Γιατί ...χαίρονται οι πολιτικοί μας;
  Ξεπερνά τα όρια της αθλιότητας
  «Βγαίνουμε»; Πότε και πώς;
  
  Διαπλοκή ακούμε, αλλά δεν την βλέπουμε
 
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ - Διακήρυξη19 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Μύρινα, 16/4/2013
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2611
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013
Διεύθυνση: Ηφαίστου 12
Λήμνος 81400
Πληροφορίες : Κος Σουσαλής Αθανάσιος
Τηλέφωνο : 22543-50129
e-mail : promitiongnlimnou@gmail.com
Θέμα : Δημοσίευση (1) μίας Προκήρυξης Δημόσιας Σύμβασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Το κείμενο της Προκήρυξης έχει ως εξής:
Γενικό Νοσοκομείο-Κέντο Υγείας Λήμνου
Ηφαίστου 12, ΤΚ 81400
Γραφείο Προμηθειών
Αρ. Προκήρυξης: 11/2013
Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου λαμβάνοντας υπόψη:
Την υπ αριθμ:19/30-8-2012 θέμα 93ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: ΓΝ Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και ΓΝ-ΚΥ Λήμνου «Έγκριση προκήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Λήμνου, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων»
β) Την υπ αριθμ. 21-3-2013, θέμα 26ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: ΓΝ Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και ΓΝ-ΚΥ Λήμνου «έγκριση των τευχών Διακήρυξης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Λήμνου, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων»
προκηρύσσει
δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Λήμνου, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων που περιλαμβάνει: Αναισθησιολογικό Μηχάνημα (1), Κολονοσκόπιο-Γαστροσκόπιο (με επίπεδη οθόνη απεικόνισης, βιντεο-επεξεργαστή και πηγή ψυχρού φωτισμού) (1), Κλίβανος Η2Ο2 (1), Ακτινοσκοπικό μηχάνημα (c-arm) τροχήλατο (1), Καταψύκτης πλάσματος(1), Κλιματιστικά μηχανήματα (13), Φορείο ασθενών διαβαθμιζόμενου ύψους (2), Αυτόματο περίμετρο (1), Ακτινολογικό μηχάνημα τροχήλατο φορητό Τύπου Β (1), Κλασικό ακτινολογικό μηχάνημα (1), Τρικάναλοι Ηλεκτροκαρδιογράφοι (4), Πιεσόμετρα τροχήλατα με οξύμετρο (6), Αναρρόφηση τροχήλατη ηλεκτρική (5).
1. Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (338.318,97 ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (392.450,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου- Κέντρου Υγείας Λήμνου, στην ταχ. διεύθυνση : Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Λήμνου, Ηφαίστου 12 ΤΚ 81400 Μύρινα Λήμνου Ελλάδα την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή σε χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή τέλος σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.
4. Οι έγγραφες προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά στην ταχ. διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Λήμνου, Ηφαίστου 12 ΤΚ 81400 Μύρινα Λήμνου Ελλάδα, μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι και την 29/5/2013, ημέρα Τετάρτη και μέχρι ώρας 15:00 /μμ.
5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ του διαγωνιζόμενου και για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι για ποσό 19.622,50 , εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν προσφορά για μέρος των υπό προμήθεια ειδών (αλλά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος), καταθέτουν εγγυητική συμμετοχής αξίας 5% επί των επί μέρους προϋπολογισμών (αθροιστικά) των προσφερόμενων ειδών
6. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
7. Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ 1,2,3,4,8,9 & 10 ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ 5,6,7,11,12 & 13., από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18.2 του Παραρτήματος Β΄ της απόφασης διακήρυξης
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
9. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
10. Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιμή του είδους σε ευρώ με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ, το ποσοστό και το ποσό ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται το είδος, και η συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ.
11. Ο ζητούμενος εξοπλισμός θα προσκομισθεί, τοποθετηθεί, συνδεθεί, ρυθμισθεί και παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, στα σημεία που θα του υποδείξει η ΑΑ του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Λήμνου στην διεύθυνση του εδαφίου 4 άνω.
12. Αντίγραφα της προκήρυξης του διαγωνισμού, με καταβολή αντιτίμου 20 ευρώ και πληροφορίες για το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου στο τηλέφωνο 22543-50129, φαξ 2253-50126, αρμόδιος υπάλληλος ο κος Σουσαλής
13. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν:
1) Για τις δημοσιεύσεις του άρθρου 4, παρ. 2, περ (α) του ΠΔ118/2007, την Αναθέτουσα Αρχή.
2) Για τις δημοσιεύσεις του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007, τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.
Για τη δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
14. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α) και συμπληρωματικά με το ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150Α).
15. Η χρηματοδότηση θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ε.Τ.Π.Α. σε ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 15%.
16. Η περίληψη της προκήρυξης απεστάλη στην Ε.Ε.Ε.Ε. την 16 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα.

Ο Διοικητής των Ενοποιημένων Νοσοκομείων: Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγειας Λήμνου κ.α.α.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
 
Επιστροφή
Διαβάστε επίσης σήμερα...
  Αξονικός τομογράφος
  Ζητούνται μαθηματικοί
  Στραβά κι Ανάποδα
  Ο Μάιος μας έρχεται...
  Επίκαιρα
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Αθλητικά
  ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΦΗΒΩΝ - Αθλητικά
  ΛΟΙΑΘ - Αθλητικά
 
Μεταξύ μας
  ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ;
  ΕΘΙΣΜΟΣ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
  Ο Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΕ ΛΗΜΝΟ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ
  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΛΕΣΒΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ»
 
Ανακοινώσεις
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - Ανακοίνωση
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - Διακήρυξη
  Όλες οι ανακοινώσεις
 
Θέσεις
  Ιστορικές μνήμες
  Απλή αναλογική
  Το δικομματικό σύστημα
  Η Ελληνικότητα της Μακεδονίας
  Πολιτική Επικαιρότητα
  Ενάντια στην παγκοσμιοποίηση
  Ελεύθερο Βήμα-Παγκοσμιοποίηση Εβραιοκρατία
  Σε νέα μετερίζια, αλλά από την επομένη των εκλογών
  Αποκατάσταση με θεσμικούς όρους
  Το μαύρο χρήμα και η ευθύνη των πολιτικών
 
Γράμματα στο «Δ» 
  Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική
  Μνήμη
  Πύρινες εκλογές
  Υπάρχει και Ιστορική Ιδεολογία;
  Η διαμόρφωση της πλατείας Σαπφούς
  Η ανταμοιβή στο βλέμμα τους
  Δώστε λύση
  Η μεμψιμοιρία των Λέσβιων
  «Δεν έχει δρόμο να διαβώ »
  Η ηρωική μάχη της Κρήτης
 
Μόνιμες Στήλες
  Επίκαιρα
  Επίκαιρα
  Στραβά κι Ανάποδα
  Ασφαλιστικό: μαύρες τρύπες «οπλίζουν» την τρόικα
  Αρθροπλαστική Γόνατος
  Ψάχνοντας για εργασία
  Επίκαιρα
  Στραβά κι Ανάποδα
  Επίκαιρα
  Χορτάσαμε «μαγκιές» και «τσαμπουκάδες»
©2005 Δημοκράτης | No part of this site may be reproduced in any form without the prior permission of the publisher | Site Map