ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παρασκευη 7 Αυγουστου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

ΕΕ: Επενδύσεις, χρηματοδότηση & στο βάθος ανάπτυξη;

28 Ιουνιου 2019

Του Φίλιππου Ζάχαρη (zachfil64@gmail.com)

Επενδυτικός σχεδιασμός στην Ευρώπη. Παρά την μεγάλη φτώχεια, παρά το γεγονός ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά στον ευρωπαϊκό Νότο, τα οικονομικά δεδομένα δεν είναι και τόσο ευοίωνα, εντούτοις οι χρηματοδοτήσεις αυξάνονται με στόχο την επενδυτική ανάκαμψη.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ιουνίου 2019, οι συμφωνίες που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ ανέρχονται σε χρηματοδότηση ύψους 75 δισεκ. ευρώ και στα 28 κράτη - μέλη. Περίπου 952.000 νεοσύστατες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αναμένεται να επωφεληθούν από τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Επί του παρόντος, οι πέντε πρώτες χώρες με σειρά κατάταξης των επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ τους είναι η Ελλάδα, η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Λετονία.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - ΕΤΕπ έχει εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 55,2 δισ. ευρώ για έργα υποδομής και καινοτομίας, τα οποία θα οδηγήσουν σε πρόσθετες επενδύσεις ύψους 252,5 δισ. ευρώ, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), το οποίο αποτελεί μέρος του Ομίλου ΕΤΕπ, έχει εγκρίνει συμφωνίες ύψους 19,8 δισ. ευρώ με ενδιάμεσες τράπεζες και ταμεία για τη χρηματοδότηση ΜμΕ, οι οποίες αναμένεται να δημιουργήσουν πρόσθετες επενδύσεις ύψους 155,9 δισ. ευρώ.

Πέρα από αυτό και σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Κομισιόν, περίπου τα δύο τρίτα της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχαν ως κινητήρια δύναμη την καινοτομία. Κάθε ευρώ που επενδύεται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» μπορεί δυνητικά να αποφέρει απόδοση έως και 11 ευρώ του ΑΕΠ σε περίοδο 25 ετών. Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αναμένεται να δημιουργήσουν έως και 100.000 νέες θέσεις εργασίας σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας μεταξύ του 2021 και του 2027.

Επενδύσεις λοιπόν, σε όλους τους τομείς, χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα; Θα απορροφηθούν τα χρήματα συνολικά; 

Ορισμένα κράτη - μέλη πάντως, σύμφωνα πάντα με τις διαπιστώσεις της Κομισιόν, εξακολουθούν να εμφανίζουν πρωτοφανή υψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, γεγονός που μειώνει το περιθώριο ελιγμών για την αντιμετώπιση των αρνητικών κλυδωνισμών.

Άλλα κράτη - μέλη βλέπουν ενδείξεις πιθανής υπερθέρμανσης, οι οποίες συνδέονται με τη δυναμική αύξηση των τιμών των κατοικιών και το αυξανόμενο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Όλα τα κράτη - μέλη χρειάζονται περαιτέρω μέτρα για την αύξηση της παραγωγικότητας, την τόνωση των επενδύσεων και την προώθηση της δυνητικής ανάπτυξης.

Τον Φεβρουάριο η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 13 κράτη - μέλη αντιμετωπίζουν ανισορροπίες (Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Ρουμανία και Σουηδία) και ότι τρία εξ αυτών αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες (Κύπρος, Ελλάδα και Ιταλία). Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, οι εν λόγω ανισορροπίες απαιτούν συνεχή ειδική παρακολούθηση στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ).

Όπως βλέπουμε, παρά τα χρήματα που δαπανώνται και τις επενδύσεις που σχεδιάζονται, οι οικονομικές ανισορροπίες είναι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ορατές. Θα χρειαστεί να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για την αναπτυξιακή διαδικασία, αλλά πάνω απ' όλα για την επενδυτική δυνατότητα.

Τα στοιχεία πάντως, της Κομισιόν για την ανεργία είναι ενθαρρυντικά: Σύμφωνα με την εαρινή πρόβλεψη 2019, η ανεργία στην ΕΕ -6,4% στα τέλη Μαρτίου 2019- αν και εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλή σε ορισμένα κράτη - μέλη, έχει μειωθεί στο χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από την έναρξη της μηνιαίας σειράς δεδομένων τον Ιανουάριο του 2000. Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ βρίσκεται σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

Κατά την επόμενη διετία, ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης αναμένεται να επιβραδυνθεί, καθώς θα γίνονται αισθητές οι επιπτώσεις της επιβραδυνόμενης ανάπτυξης και τα προσωρινά δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται σε ορισμένα κράτη - μέλη θα εξασθενούν.

Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται στην ΕΕ το 2019 και να φθάσει το 6,2% το 2020. Το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να μειωθεί σε 7,7% το 2019 και σε 7,3% το 2020, ποσοστό χαμηλότερο από ό,τι πριν από την έναρξη της κρίσης το 2007.

Επαρκούν, όμως, όλα αυτά, για να θεωρήσει κανείς πως υπάρχει ανάπτυξη; Δεν είναι επιβραδυμένα τα θετικά ποσοστά στην ανεργία και την απασχόληση; Την στιγμή μάλιστα, που πλέον υπάρχουν νέες «ευέλικτες» μορφές απασχόλησης;

Χρηματοδοτήσεις μπορεί να υπάρχουν, το ίδιο όπως και επενδύσεις. Οι οικονομικές ανισορροπίες, όμως, πολλών χωρών θα συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Απομένει να δούμε αν τα στοιχεία της Κομισιόν θα αλλάξουν και κατά πόσο. Αν οι αναπτυξιακοί δείκτες θα έχουν ανοδική πορεία, με δεδομένο ότι η Ευρώπη στο σύνολό της δεν ευημερεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
6 Αυγουστου 2020
6 Αυγουστου 2020
6 Αυγουστου 2020
6 Αυγουστου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε