ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 28 Ιανουαριου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

Επίκαιρα

5 Σεπτεμβριου 2019
Δράσεις κατά της διαφθοράς & της απάτης
Του Φίλιππου Ζάχαρη (zachfil64@gmail.com)

Η διαφθορά, η απάτη και η φοροδιαφυγή εξακολουθούν να πλήττουν την Ελλάδα. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, οι αριθμοί συνεχίζουν να είναι μεγάλοι και το κράτος αδυνατεί να ελέγξει αποτελεσματικά τους φοροδιαφεύγοντες. Έτσι επαφίεται στις καταγγελίες των πολιτών, ανώνυμες και επώνυμες.

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ) αλλά και η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (ΔΟΑ), δέχθηκαν αρκετές καταγγελίες εντός του 2018. Στις καταγγελίες αυτές, όμως, όπως θα δούμε και παρακάτω, δεν αναφέρονταν, στην μεν ΓΕΓΚΑΔ - στην πλειοψηφία τους - σε υποθέσεις διαφθοράς, ενώ σε ότι αφορά την Οικονομική Αστυνομία, η πλειονότητα των καταγγελιών αφορούσε φορολογικά ζητήματα.  

Τα στοιχεία εμπεριέχονται στην ετήσια έκθεση 2018 της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς. 

ΓΕΓΚΑΔ: 875 καταγγελίες το 2018

Συνολικά, για το έτος 2018, στο Γραφείο Καταγγελιών της ΓΕΓΚΑΔ, παρελήφθησαν 875 καταγγελίες, από τις οποίες προέκυψαν κατόπιν επεξεργασίας και αξιολόγησης και συσχετίσεων συναφών καταγγελιών 783 υποθέσεις. Οι καταγγελίες αυτές παρελήφθησαν στην πλειοψηφία τους με ηλεκτρονικά μέσα (66%), μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας ή μέσω e-mail.

Ωστόσο, από το πλήθος των καταγγελιών, προκύπτει ότι η πλειοψηφία τους (59%), όπως αξιολογήθηκαν και με την εποπτεία του εισαγγελικού λειτουργού, δεν αναφέρονται σε περιστατικά/αδικήματα διαφθοράς.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στη δυσκολία των πολιτών να ορίσουν την έννοια της διαφθοράς. Στην καθημερινότητά του ο πολίτης αντιμετωπίζει αδικίες, τις οποίες μπορεί να αντιλαμβάνεται ως υποθέσεις διαφθοράς, που, όμως, τελικά δεν είναι.

Για παράδειγμα, η αμφισβήτηση μίας διοικητικής πράξης ή απόφασης ή η παράλειψη ή καθυστέρηση έκδοσης μίας διοικητικής πράξης μπορεί να αφορούν υποθέσεις διοικητικής πρακτικής, γραφειοκρατίας ή ακόμα και κακοδιοίκησης, στις οποίες αν δεν συντρέχει το στοιχείο της εκμετάλλευσης θέσης εξουσίας για την προσκόμιση οποιουδήποτε προσωπικού οφέλους, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως υποθέσεις διαφθοράς.

Από τις υποθέσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις διαφθοράς (εντός πεδίου αρμοδιότητας της ΓΕΓΚΑΔ), η συντριπτική πλειοψηφία (58%) αφορούσε αδικήματα απιστίας ή απάτης σε βάρος του δημοσίου, καθώς και παράβασης καθήκοντος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο αριθμός των καταγγελιών που αφορούν σε αδικήματα δωροδοκίας/δωροληψίας αφορά μόνο το 8% των υποθέσεων, γεγονός που θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εν μέρει από την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης παράβασης, καθώς για την εξακρίβωση τέλεσής της, συνήθως απαιτείται άμεση επέμβαση της αστυνομίας μέσω της επ' αυτοφώρου διαδικασίας.

Με βάση το περιεχόμενο της κάθε καταγγελίας, και ανεξαρτήτως αν αξιολογήθηκαν εντός ή εκτός αρμοδιότητας, το 17% αφορούσαν στον τομέα δημοσίων εσόδων και της φορολογίας, ενώ το 14% αφορούσε παράπονα ή παρατυπίες στον τρόπο λειτουργίας και στις διαδικασίες διάφορων δημοσίων υπηρεσιών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό ποσοστό των καταγγελιών κρίθηκε ακατάληπτο ή εντελώς αόριστο (10%).

Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας: 1.231 καταγγελίες

Κατά το έτος 2018, η εν λόγω υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 1.231 καταγγελίες, 2% εκ των οποίων διαβιβάστηκαν από άλλες υπηρεσίες, αστυνομικές και μη, λόγω αρμοδιότητας. Το 62% των καταγγελιών αφορούσε φορολογικά αδικήματα.

Ακολουθούν οι παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, το παραεμπόριο και η νόθευση αγαθών, παραβάσεις της ασφαλιστικής εργασιακής νομοθεσίας, απάτες σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελωνειακές απάτες. Σε αρκετές περιπτώσεις, στις καταγγελλόμενες πράξεις εμπεριέχονταν αδικήματα διαφθοράς ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σαν αποτέλεσμα των καταγγελιών συνελήφθησαν 210 άτομα και προέκυψαν 334 κατηγορούμενοι.

Η ΔΟΑ το 2018 διεκπεραίωσε συνολικά 853 υποθέσεις από καταγγελίες, εισαγγελικές παραγγελίες και ελέγχους που διενεργήθηκαν είτε από τα τμήματά της, είτε σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς και σχημάτισε 457 δικογραφίες. Επίσης, εξιχνίασε 49 υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Από το σύνολο των υποθέσεων που διερευνήθηκαν, η ζημία σε βάρος του Δημοσίου, που είχε προκύψει, ανερχόταν στα 127.890.760,15, και συγκεκριμένα αφορούσε:

Απάτες: 91.837.968,45

Προστασία κοινωνικής ασφάλισης: 17.798.922,60

Διαφθορά: 8.029.106,49

Λαθρεμπόριο τσιγάρων: 6.866.745,52

Πλαστογραφία: 2.372.608,88

Φοροδιαφυγή: 755.257,94

Λαθρεμπόριο καυσίμων: 127.230,91

Παραεμπόριο και νόθευση καυσίμων: 82.919,36.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
25 Ιανουαριου 2020
25 Ιανουαριου 2020
25 Ιανουαριου 2020
25 Ιανουαριου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε