ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 3 Δεκεμβριου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020

Η Ευρώπη εν τάχει

14 Νοεμβριου 2020
Επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο & δέσμη ανάκαμψης

Του Γιώργου Μαρκατάτου

 

Επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο & δέσμη ανάκαμψης

Το χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 1 824,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 7 χρόνια αποτελεί γεγονός. Το πακέτο αυτό συνδυάζει το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο -1 074,3 δισεκατομμύρια ευρώ- και ένα μέσο προσωρινής ανάκαμψης 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, (Next Generation EU σε τιμές 2018).

Επιπρόσθετες δράσεις περιλαμβάνει η συμφωνία Κοινοβουλίου Συμβουλίου και στο σχετικό δελτίο τύπου τονίζονται τα εξής:

        στοχοθετημένη ενίσχυση των προγραμμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων «Ορίζοντας Ευρώπη», EU4Health και Erasmus +, κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω πρόσθετων μέσων (12,5 δισεκατομμύρια ευρώ) και ανακατανομές (2,5 δισεκατομμύρια ευρώ) κατά την επόμενη οικονομική περίοδο, τηρώντας παράλληλα τα όρια δαπανών στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17-21 Ιουλίου

        μεγαλύτερη ευελιξία για να επιτρέψει στην ΕΕ να ανταποκριθεί σε απρόβλεπτες ανάγκες

        μεγαλύτερη συμμετοχή της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στην εποπτεία των εσόδων στο πλαίσιο της επόμενης γενιάς ΕΕ

        υψηλότερη φιλοδοξία για τη βιοποικιλότητα και ενισχυμένη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, του κλίματος και των δαπανών που σχετίζονται με το φύλο

        ενδεικτικός χάρτης πορείας για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων.

Η συμφωνία θα υποβληθεί τώρα στα κράτη μέλη για έγκριση μαζί με τα άλλα στοιχεία του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του πακέτου ανάκαμψης. Τονίζεται ότι τα αποτελέσματα της συναπόφασης θεωρούνται πενιχρά, γιατί μόλις 16 δις ευρώ προστέθηκαν στις αρχικές αποφάσεις του συμβουλίου, για μερικές ενισχύσεις των προγραμμάτων έρευνας, Erasmus, διαχείριση των συνόρων, ή 1 δισεκατομμύριο για το InvestEU (για την υποστήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης).

Η εφημερίδα μας θα δημοσιεύσει στο ερχόμενο διάστημα τις βασικές πληροφορίες για κάθε δράση που χρηματοδοτεί το πακέτο αυτό, με αναφορές στα ετήσια στοιχεία κάθε προϋπολογισμού που αποφασίζεται.

 

Περιφέρειες με καθυστέρηση στην ΕΕ: κατάσταση & μελλοντικές προκλήσεις

Στις 15-10-2020 δημοσιεύθηκε μελέτη του Κοινοβουλίου, σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

Αυτή η μελέτη αναλύει τις καθυστερημένες περιοχές της ΕΕ και προτείνει μια αναθεωρημένη τυπολογία για τον εντοπισμό εκείνων που είναι πιο ευάλωτες, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες οικονομικές μεταβάσεις. Διερευνά επίσης, τη δέσμευση περιφερειών που υστερούν στις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνοχής, και προτείνει ορισμένες συστάσεις για τη βελτίωση της μελλοντικής υποστήριξής τους σε επίπεδο ΕΕ. Στο χάρτη που παραθέτουμε φαίνονται οι περιφέρειες με καθυστέρηση και όπως εξάγεται, ολόκληρη η χώρα, με εξαίρεση την Αττική είναι μέσα στις περιφέρειες αυτές.

Στην ουσία δίνεται η ευκαιρία στις κυβερνήσεις της χώρας το επόμενο διάστημα να δράσουν με στόχο την ενδυνάμωση εισροής κοινοτικών κονδυλίων στις περιφέρειες υστέρησης, ώστε να υπάρξει σύγκλιση και συνοχή στο εσωτερικό της χώρας, που αποτελεί το ύστατο μέσο απερήμωσης και το στοίβαγμα στις μεγαλουπόλεις.

 

Τριάντα χρόνια ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

Στις 11-11-2020 το Κοινοβούλιο κοινοποίησε το ιστορικό της εδαφικής συνεργασίας στην ΕΕ που σηματοδότησε την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το 1990, με το πρόγραμμα Interreg I, τη διεθνική συνεργασία, και τη διαπεριφερειακή συνεργασία.

Αυτά τα τρία σκέλη αποτελούν μαζί την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ETC), που είναι ένας από τους δύο κύριους στόχους της πολιτικής συνοχής σήμερα και εορτάζει την 30ή επέτειό του φέτος. Η μελέτη αυτή αποκαλύπτει και την επίπτωση από την πανδημία κορωνοϊού που αποκάλυψε ότι η εδαφική συνεργασία πρέπει αναμφισβήτητα να προστατεύεται περισσότερο από ποτέ. Διότι το ξαφνικό κλείσιμο των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ δίνει μια έντονη υπενθύμιση ότι η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Τονίζεται μάλιστα, ότι επειδή οι πόροι του προγράμματος Interreg έχουν μειωθεί, πρέπει να αναστραφεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

 

Νέα Βιομηχανική Στρατηγική για την Ευρώπη

Έκθεση σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη έρχεται σε μια δραματική στιγμή για τις οικονομικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. Οι οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊού οδήγησαν σε έναν συμμετρικό κλονισμό της ζήτησης και της προσφοράς χωρίς προηγούμενο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η οικονομική κατάσταση των ευρωπαϊκών εταιρειών έχει επιδεινωθεί δραματικά, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ικανότητά τους να επενδύουν.

Βρεθήκαμε αντιμέτωποι στην πρώτη πανδημία της σύγχρονης εποχής, τη στιγμή που η Ένωση ετοιμαζόταν να επιταχύνει δύο μείζονες μεταβάσεις που απαιτούν σημαντικότατες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις: την ψηφιακή και την περιβαλλοντική μετάβαση. Για το λόγο αυτό, η έκθεση προτείνει δύο σαφώς διακριτές φάσεις της βιομηχανικής πολιτικής: η πρώτη είναι η βιομηχανική ανάκαμψη και η δεύτερη η ανασυγκρότηση και ο μετασχηματισμός.

 Για να έχουμε μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική απαιτείται ένας ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ανάλογος με το ύψος και με τους πρόσθετους πόρους από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και την έκδοση ευρωπαϊκών τίτλων. Έχει παρέλθει πια η εποχή των λόγων χωρίς έργα. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλες άκυρες εκκινήσεις. Η έκθεση θα ταρακουνήσει τις τελματωμένες διοικήσεις να παρατηρούν τα φαινόμενα που οδηγούν σε μείωση των εισοδημάτων των πολιτών. Απαιτούνται αποφάσεις που θα ενισχύουν τις δράσεις ανάπτυξης της οικονομίας και η βιομηχανία είναι παρούσα να πάρει το δικό της κομμάτι ευθύνης.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
2 Δεκεμβριου 2020
2 Δεκεμβριου 2020
2 Δεκεμβριου 2020
2 Δεκεμβριου 2020
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε