ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 19 Ιανουαριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Στο επίκεντρο η υγεία

15 Δεκεμβριου 2020

Η διαδικασία της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας συζητήθηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2020

 

Του Φίλιππου Ζάχαρη (zachfil64@gmail.com)

Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (ΑΤΥ), βάσει της διεθνούς εμπειρίας και της αξιοποίησης γνώσης από πεπραγμένα άλλων χωρών, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι και οι καθυστερήσεις που προκύπτουν με απώτερο στόχο τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, αποτέλεσαν ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2020, σε σχετική συνεδρία που διεξήχθη στις 10 τρεχ.  διαδικτυακά.

Το συνέδριο τελέστηκε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας & της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής και Οικονομίας της Υγείας, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας.

Ο ρόλος των Επιτροπών Αξιολόγησης & Αποζημίωσης Φαρμάκων

Στελέχη από την ευρύτερη φαρμακευτική αγορά και οικονομολόγοι της υγείας, συμμετείχαν στο διαδικτυακό panel, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας και τοποθετήθηκαν, ο καθένας από τη δική του οπτική, στη διαδικασία Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (ΑΤΥ) και σε επιμέρους ζητήματα, όπως στο ρόλο των Επιτροπών Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και Διαπραγμάτευσης τιμών φαρμάκων στην Ελλάδα, σε συνέχεια της θεσμοθέτησης της διαδικασίας αυτής τον Ιανουάριο του 2018.

Επίσης, αναφέρθηκαν σε προτάσεις για επίσπευση της διαδικασίας ΑΤΥ, με αναδυόμενα οφέλη τόσο για το εθνικό σύστημα Υγείας, όσο και για τον ασθενή, με αρκετά σημεία σύγκλισης μεταξύ των τοποθετήσεών τους.

Ο υπάρχων μηχανισμός Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας επιφέρει καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και αποζημίωση της φαρμακευτικής καινοτομίας στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του ΕΟΦ 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ), Δημήτρη Φιλίππου, η χρονιά του 2020, αποτελεί ορόσημο για τον κλάδο του φαρμάκου γιατί «δόθηκαν λύσεις σε προβλήματα και πάρθηκαν αποφάσεις», ωστόσο υπογράμμισε την ανάγκη για «συγκρότηση ενός ενιαίου οργανισμού αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας», στα πρότυπα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου η διαδικασία της αξιολόγησης να επισπευθεί και το εκάστοτε φαρμακευτικό σκεύασμα να φτάνει έγκαιρα, πάντα με ασφάλεια, στον ασθενή.

Ο στόχος της διαδικασίας ΗΤΑ, σύμφωνα με τον Δ. Φιλίππου είναι να μεγιστοποιεί την κλινική αποτελεσματικότητα του εκάστοτε φαρμάκου και να επιφέρει την πλέον αποδεκτή οικονομική επιβάρυνση για το εθνικό σύστημα υγείας.

Να μειωθεί η καθυστέρηση μεταξύ συμφωνίας & αποζημίωσης  του φαρμάκου

Στην ανάγκη συγκρότησης ενιαίου οργανισμού ΑΤΥ συμφώνησαν και άλλοι ομιλητές, όπως ο κ. Καρόκης, External Affairs Director της φαρμακευτικής εταιρείας MSD, και η κ. Μπακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Εφηβικής Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΗΤΑ).

Σύμφωνα με τον κ. Καρόκη, «υπάρχει τεράστια καθυστέρηση από τη στιγμή που κλείνει μια συμφωνία για ένα νέο φάρμακο και υπάρχει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), μέχρι την αποζημίωσή του, και αυτοί οι χρόνοι μπορούν να μειωθούν», υπερθεματίζοντας της δημιουργίας ενιαίου οργανισμού ΑΤΥ, αλλά και της ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης της Επιτροπής ΗΤΑ με ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, προτάθηκε η ανάπτυξη μιας ενιαίας Γραμματείας, η χρήση εξωτερικών αξιολογητών, η πρόσβαση σε δεδομένα της ΗΔΙΚΑ, καθώς και η παροχή δικαιώματος στη φαρμακοβιομηχανία να παρίσταται στις συνεδριάσεις.

Η κ. Μπακοπούλου, συμφώνησε για τους περιορισμούς στην αποδοτικότητα της Επιτροπής ΗΤΑ, επισημαίνοντας ότι αυτή τη στιγμή «εφικτή είναι μόνο μια αξιολόγηση το μήνα».

Ορθολογικοί τρόποι διαπραγμάτευσης τιμής νέων φαρμάκων

Οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη για ορθολογικές λύσεις, όπως είναι οι συμφωνίες επιμερισμού κινδύνων (ΣΕΚ) μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και πολιτειακών θεσμών (π.χ οριζόντιες εκπτώσεις, ή κλιμακωτές ή επιμερισμού κινδύνου με βάση την υπέρβαση του κινδύνου), για την είσοδο και χρήση νέων φαρμάκων στην αγορά ως τρόπου μείωσης της αβεβαιότητας που σχετίζεται με την έλλειψη μακροπρόθεσμων δεδομένων κατά την κυκλοφορία ενός νέου φαρμάκου.

Αναφορά έγινε, επίσης και στην ανάγκη για μεταφορά διεθνούς εμπειρίας (success stories) από την αξιολόγηση των νέων φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας άλλων χωρών στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο τη μείωση και τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και κατ' επέκταση, σε βάθος χρόνου, τη μείωση του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών clawback.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ο ρόλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών ως καταλύτη στον περιορισμό του clawback, το οποίο αποτελεί ένα οριζόντιο, άδικο (εν μέρει) και αντιαναπτυξιακό μέτρο.

«Βασική καταστροφή του συστήματος υγείας» χαρακτήρισε το μηχανισμό αυτόματων επιστροφών, δηλαδή το clawback ο κ. Καρόκης και πρότεινε την «αναζήτηση τρόπων προκειμένου να μειωθεί η δαπάνη, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια ισορροπία της φαρμακευτικής δαπάνης», αναφερόμενος στις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της Pharma Innovation Forum (PIF) στο πλαίσιο τριετούς Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και φαρμακευτικής βιομηχανίας, προκειμένου μέσα σε ένα έτος να ολοκληρώνεται η διαδικασία ΗΤΑ.

Η πρόταση για την Ελλάδα

Ειδικά για την Ελλάδα, ο κ. Αθανασάκης, οικονομολόγος Υγείας, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών ως βάση για την ανάπτυξη μιας πρότασης ΑΤΥ για την Ελλάδα (που βασίζεται σε έξι βήματα), με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών ΗΤΑ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (της EUnetHTA), και κατόπιν συγκερασμού απόψεων  φορέων της ευρύτερης φαρμακευτικής κοινότητας στη χώρα μας, αναφέροντας ενδεικτικά ότι «η αξιολόγηση είναι μέρος της πολιτικής υγείας».

Οι καινοτόμες θεραπείες θέτουν τον ασθενή στο επίκεντρο

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων έγινε αναφορά στις «καινοτόμες θεραπείες», ως πρόκληση για τα συστήματα υγείας παγκοσμίως, οι οποίες θα απασχολήσουν για τις επόμενες δεκαετίες τη φαρμακευτική κοινότητα, θέτοντας στο επίκεντρο τον ασθενή.

Επισημάνθηκε η ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών ΗΤΑ, αναγνωρίζοντας τη σημασία του ασθενούς, ενώ επισημάνθηκε ως «μεγάλο πρόβλημα το γεγονός ότι ο ασθενής δεν συμμετέχει στη διαδικασία ΗΤΑ». Ενδεικτικό της επιβράδυνσης στη διαδικασία αποζημίωσης εγκεκριμένων φαρμάκων είναι το γεγονός ότι μόλις 69 από τα 172 εγκεκριμένα φάρμακα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) αποζημιώθηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2015-2018, 60 το 2017 και μόλις 8 το 2018.

Σύμφωνα με τον Δ. Φιλίππου, «πρόκληση αποτελεί αφενός το γεγονός να διασφαλίσουμε την πρόσβαση ασθενών στα νέα φάρμακα και καινοτόμες θεραπείες, αλλά και να αποτρέψουμε την άσκοπη διόγκωση της δαπάνης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
16 Ιανουαριου 2021
16 Ιανουαριου 2021
16 Ιανουαριου 2021
16 Ιανουαριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε