ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 28 Φεβρουαριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Ο γκρεμός είναι μπροστά & το ρέμα πίσω μας

26 Ιανουαριου 2021
Σε έγγραφο της δεξαμενής σκέψης του Κοινοβουλίου αναλύονται ορισμένα πρόσφατα δεδομένα και εξελίξεις που μπορούν να προκαλέσουν έντονο προβληματισμό για τη χώρα μας. Η πανδημία μας έχει κάνει να «λησμονήσουμε» το τεράστιο δημόσιο χρέος και οι προσπάθειες που κάνουμε είναι μεν θεμιτές, αλλά εξαιρετικά λίγες, αλλά παγιδεύονται και από άλλα επισυμβαίνοντα, όπως η τουρκική προκλητικότητα, με την ανοχή μεγάλων χωρών από το κλαμπ στο οποίο ανήκουμε, που είναι η ΕΕ.


 

Έντονος προβληματισμός

 


Του Γιώργου Μαρκατάτου

 

Η προβληματική που αναπτύσσει το Γιούρογκρουπ στοχεύει ιδίως στη βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα για τα μέτρα πολιτικής που υιοθετούνται. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην καταπολέμηση των οικονομικών, χρηματοοικονομικών και κοινωνικών συνεπειών του COVID-19, αλλά και σε μεσοπρόθεσμες πολιτικές για την υποστήριξη μιας βιώσιμης ανάκαμψης και αύξησης της ανθεκτικότητας της Ευρωζώνης. Επίσης, αφορούν και τους μακροπρόθεσμους στόχους που σχετίζονται με ευρωστία του πλαισίου διακυβέρνησης της ΟΝΕ, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης.

Ειδικότερα, για τη βιώσιμη ανάκαμψη το Γιούρογκρουπ έχει εντάξει στη λογική του την εξέταση του αντίκτυπου των νέων τεχνολογιών στις τραπεζικές συναλλαγές και τις πληρωμές (ιδίως των ψηφιακών νομισμάτων και του ψηφιακού ευρώ) στις οικονομίες της ζώνης του ευρώ για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της νομισματικής κυριαρχίας. Αυτό δείχνει ότι παραμένει στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας για να υποστηρίξει την ανάπτυξη. Αυτά για φυσιολογικές χώρες εταίρους της ΕΕ. Η χώρα μας, μια τα μνημόνια, μια η πανδημία, βρίσκεται στην κορυφή των αρνητικών δεικτών της οικονομίας μας και πορεύεται χωρίς σχέδιο τόσο στην πανδημία, αλλά και σε άλλα σοβαρά θέματα.

Δυο παρατηρήσεις αναδεικνύουν τη δυσχερή θέση που βρίσκεται η χώρα μας και δεν αναφερόμαστε στην προβληματική της γείτονος:

Η πρώτη παρατήρηση αφορά την κατανομή των ουσιαστικά πενιχρών ποσών (γλίσχρων σύμφωνα με πιο στυγνή ορολογία) που διαθέτει η ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σε σχέση με τις ΗΠΑ, που είδαμε και στο παρελθόν, αλλά και με τη νέα προεδρία, τα εξαιρετικά σημαντικά κονδύλια που διατίθενται για την τόνωση της κατανάλωσης και την έξοδα από τα αδιέξοδα της πανδημίας αυτής.

Το καλύτερο και πλέον προφανές παράδειγμα είναι το πρόγραμμα SURE. Το Νοέμβριο του 2020 σημείωνα ότι ένα πρόγραμμα που διαθέτει προίκα 100 δις ευρώ, δεν μπορεί να χορηγεί στην πλέον δεινοπαθούσα οικονομία από την άποψη της ανεργίας μόνο 2,7 δις ευρώ και σε άλλη χώρα για παράδειγμα το Βέλγιο που προικοδοτήθηκε 7,8 δις ευρώ και ανεργία τη μισή απ' ό,τι έχει η Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό ήταν για να διασώσει ό,τι διασώζεται στην απασχόληση. Συνεπώς κάτι δεν πάει καλά, όταν βρίσκονται οι εταίροι γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά στην εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών στο διάστημα 2001 2021, που είναι καλό να θυμηθούμε παραθέτοντας τα στοιχεία τους.

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ποσοστιαία μεταβολή με προηγούμενο έτος, 2019-2020): -9,7% πρωταθλητές στη μείωση, με μέσο όρο της ευρωζώνης -7,7%.

Προφίλ τριμηνιαίου ΑΕΠ (ποσοστιαία μεταβολή από το προηγούμενο τρίμηνο, 2020/1-20/2): -6,1%, αλλά με ένα ΑΕΠ που έχει υποστεί σοβαρή κατακρήμνιση λόγω των μνημονίων. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε -15,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.

Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ποσοστιαία μεταβολή κατά το προηγούμενο έτος, 2019-2020) κατέγραψε από τις ισχυρότερες μειώσεις στην ευρωζώνη, ήτοι την άνοιξη του 2020 σε σχέση με το 2019 μια μείωση -9,2% και το φθινόπωρο του ίδιου έτους σε σχέση με το 2019 μια μείωση -8,5%.

Η εγχώρια ζήτηση (ποσοστιαία μεταβολή κατά το προηγούμενο έτος, 2019-2020) υπέστη μείωση την άνοιξη 2020 ίση με -8,5% με την ευρωζώνη να βρίσκεται στο -7,5%.

Η τελική ζήτηση, σε όγκο (ποσοστιαία μεταβολή κατά το προηγούμενο έτος, 2019-2020) να ανέρχεται το φθινόπωρο σε -11,8%, με την ευρωζώνη να βρίσκεται στο -9,3%.

Οι συνολικές επενδύσεις (ποσοστιαία μεταβολή κατά το προηγούμενο έτος, 2019-2020) υπέστησαν μια καθίζηση της τάξης του -30%, με μέσο όρο στην ευρωζώνη -13,3%. Η έλλειψη επενδύσεων είναι στη βάση της έκρηξης της ανεργίας. Όπως θα δούμε παρακάτω.

Οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα έφθασαν το φθινόπωρο το ποσοστό κατακρήμνισης του -28,0% με την ευρωζώνη να μειώνει αυτόν τον κίνδυνο σημαντικά στο -9,6%. Αληθινή μείωση παρατηρείται επίσης και στις επενδύσεις σε εξοπλισμό, όπου σημειώσαμε ένα από τα τρία υψηλότερα αρνητικά ρεκόρ, ήτοι -32,0% σε σχέση με το 2019.

Και στις δημόσιες επενδύσεις ο ρυθμός μας ήταν μόλις 2,7% σε σχέση με το μέσο όρο της ευρωζώνης που ανήλθε στο 3,1%!

Αλλά και το χάσμα παραγωγής σε σχέση με το δυνητικό ΑΕγχΠ  (απόκλιση της πραγματικής παραγωγής από την πιθανή παραγωγή ως του δυνητικού ΑΕΠ) ανήλθε στο -13%, δυστυχώς άλλη μια πρωτιά! σε σχέση με το μέσο όρο της ευρωζώνης που είναι -7,3%.

Δε φτάνουν όλα αυτά, έχουμε και τη μείωση του πληθυσμού μας κατά -0,6% μεταξύ 2019 2020, μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά στην ευρωζώνη έχουμε πληθυσμιακή αύξηση +0,2%. Εμείς αναπληρώνουμε από την παράνομη μετανάστευση! Και βέβαια, με την αρνητική πρωτιά στην απασχόληση, η εξέλιξη που καταγράφτηκε το φθινόπωρο ανέρχεται σε -3,7% έναντι του μέσου όρου της ευρωζώνης στο -4,7%. Σε πραγματικούς αριθμούς η ανεργία ανέρχεται στη χώρα μας στο 19,9% του εργατικού δυναμικού της χώρας, όπως είναι γνωστό έχοντας το πλέον αρνητικό ρεκόρ σε ολόκληρη την ΕΕ, με μέσο όρο όλης της ΕΕ το 9,0% και της ευρωζώνης το 9,06%.

 


 

 

Κατεβάστε το συννημένο αρχείο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
26 Φεβρουαριου 2021
26 Φεβρουαριου 2021
26 Φεβρουαριου 2021
26 Φεβρουαριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε