ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 15 Απριλιου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 6 Μαρτίου 2021

Επίκαιρα

6 Μαρτιου 2021
Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030
Του Φίλιππου Ζάχαρη (zachfil64@gmail.com)

Τα Άτομα με Αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση αλλά και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους στην χώρα μας, όπου η Πολιτεία δεν έχει παρέμβει προληπτικά, ούτε βοηθά αποτελεσματικά στην επίλυσή τους.

Παρά τα προβλήματα, όμως, στην χώρα μας για τα ΑμεΑ, στην υπόλοιπη Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά, ενώ ολοένα και περισσότερο λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 80 εκατ. άτομα στην ΕΕ (το ένα έκτο του πληθυσμού) έχουν αναπηρίες, που μπορεί να είναι από ήπιες έως πολύ σοβαρές.

Τα άτομα αυτά, που συχνά δεν μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή λόγω της αναπηρίας τους, παρουσιάζουν ποσοστό φτώχειας 70% υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο να βοηθηθεί κατά το δυνατόν όλος αυτός ο κόσμος, η Κομισιόν αναμένεται να εκδώσει μία ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας για όλες τις χώρες της ΕΕ, η οποία θα διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασης αναπηρίας μεταξύ των κρατών - μελών, βοηθώντας τα άτομα με αναπηρία να αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία.

Η Κομισιόν θα συνεργαστεί επίσης, στενά με τα κράτη μέλη, για να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εκλογική διαδικασία το 2023.

Να σημειωθεί ότι την περασμένη Τετάρτη η Κομισιόν παρουσίασε μια φιλόδοξη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες, τόσο στην ΕΕ, όσο και πέρα απ' αυτήν, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνουν την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων ως ακρογωνιαίους λίθους των πολιτικών της ΕΕ.

Τα άτομα με αναπηρία, όπως τονίστηκε, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλους τους τομείς της ζωής, ακριβώς όπως και οποιοδήποτε άλλο άτομο. Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την απασχόληση, τις δραστηριότητες αναψυχής και τη συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα, πολλά εμπόδια εξακολουθούν να υπάρχουν.

Οκτώ είναι οι τομείς που αφορούν την κοινή δράση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΕΕ που υπογραμμίζονται στην παρούσα στρατηγική:

-προσβασιμότητα: διασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και υποστηρικτικά μέσα·

-συμμετοχή: διασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ασκούν όλα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως ευρωπαίοι πολίτες·

-ισότητα: διασφάλιση ότι εφαρμόζονται πολιτικές (τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο) που προωθούν την ισότητα·

-απασχόληση: διασφάλιση της αύξησης του αριθμού των εργαζομένων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, καθώς και διασφάλιση καλύτερης προσβασιμότητας σε χώρους εργασίας·

-εκπαίδευση και κατάρτιση: διασφάλιση ότι οι μαθητές με αναπηρία επωφελούνται από ένα προσβάσιμο σύστημα εκπαίδευσης και προγράμματα διά βίου μάθησης. Η Κομισιόν έχει ήδη εγκαινιάσει πολλές πρωτοβουλίες σε σχέση με την εκπαίδευση, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης στον τομέα των ειδικών αναγκών·

-κοινωνική προστασία: αντιμετώπιση ευρέως διαδεδομένων κοινωνικών προκλήσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με αναπηρίες, όπως η ανισότητα στα εισοδήματα, ο κίνδυνος φτώχειας και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και τα εθνικά μέτρα των χωρών της ΕΕ μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διασφάλιση της εν λόγω κοινωνικής προστασίας·

-υγεία: διασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν ισότιμη και προσιτή από οικονομικής απόψεως πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές (ψυχικής) υγείας·

-εξωτερική δράση: προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε διεθνές επίπεδο.

Το European Disability Forum, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, στην οποία πρόεδρος είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία - ΕΣΑμεΑ, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, χαιρέτισε το γεγονός ότι η Στρατηγική βασίζεται στη Σύμβαση και υπενθυμίζει τις συστάσεις που έλαβε η ΕΕ από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία το 2015.

Και ενώ οι προτεραιότητες με τη μορφή δράσεων και εμβληματικών πρωτοβουλιών είναι καθορισμένες, και πολύ συγκεκριμένες, με σαφή χρονοδιαγράμματα, άλλοι στόχοι είναι πιο φιλόδοξοι και θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω με τη μορφή σχεδίων δράσης και ορισμού χρονικών πλαισίων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα άτομα με αναπηρία λοιπόν, παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν, δεν παύουν να αγωνίζονται και να διεκδικούν. Αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας που καταβλήθηκε εις βάθος χρόνου, είναι και η φιλόδοξη στρατηγική της Κομισιόν.

Στην χώρα μας πάντως, ακόμη δεν έχουν γίνει βασικά πράγματα για τα ΑμεΑ. Καιρός είναι να συγχρονιστούμε με την υπόλοιπη Ευρώπη αν θέλουμε να λέμε πως είμαστε πολιτισμένοι σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής και να πάψουμε να είμαστε στο κέντρο δυσφημιστικών δημοσιευμάτων για την αδιαφορία απέναντι στα Άτομα με Αναπηρίες. Δημοσιεύματα που σε κάθε περίπτωση δεν απέχουν από την αλήθεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
14 Απριλιου 2021
14 Απριλιου 2021
14 Απριλιου 2021
14 Απριλιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε