ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 28 Ιουλιου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 29 Μαίου 2021

Επίκαιρα

29 Μαιου 2021
Έκθεση για την αντιμετώπιση της μείωσης των άγριων εντόμων επικονίασης

Του Φίλιππου Ζάχαρη (zachfil64@gmail.com)

Τα έντομα παίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος. Τα έντομα, όμως, αυτά, ολοένα και λιγοστεύουν, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση πολλών άγριων φυτών και λουλουδιών, αλλά και γενικότερα την αλυσιδωτή επιβάρυνση σε χλωρίδα και πανίδα.

Αυτό απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες για την διατήρηση τουλάχιστον της μείωσης των άγριων εντόμων σε χαμηλά επίπεδα γιατί περί οριστικής διαφύλαξης της ισορροπίας σε αυτό το χρονικό σημείο δεν μπορεί να γίνει εύκολα λόγος.

Αντιμετώπιση της μείωσης των εντόμων

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η Κομισιόν δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρώτης πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές, την οποία ενέκρινε το 2018 για την αντιμετώπιση της μείωσης των άγριων εντόμων επικονίασης.

Η έκθεση παρουσιάζει στρατηγικούς στόχους και ένα σύνολο δράσεων που θα αναληφθούν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την αντιμετώπιση της μείωσης των επικονιαστών στην ΕΕ και τη συμβολή στις παγκόσμιες προσπάθειες διατήρησης.

Οι επικονιαστές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υγιών οικοσυστημάτων. Χωρίς αυτούς, πολλά φυτικά είδη θα μειωθούν και εντέλει θα εξαφανιστούν, μαζί με τους οργανισμούς που εξαρτώνται από αυτά, κάτι που θα έχει σοβαρές οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Μιλάμε λοιπόν, για όλα αυτά τα έντομα που ο ρόλος τους είναι καθοριστικός και κομβικός στο οικοσύστημα και που τουλάχιστον στις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχαν ακόμη σε αρκετά μεγάλους πληθυσμούς, την ίδια στιγμή, όμως, που τα κάθε λογής φυτοφάρμακα αλλά και γενικότερα η κλιματική αλλαγή έκαναν αυτή την τεράστια ζημιά που τώρα γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί η έκτασή της. 

Οι επιπτώσεις από την μείωση των εντόμων επικονίασης είναι τεράστιες, καθώς συνολικά το φυσικό περιβάλλον διαταράσσεται αλυσιδωτά.

Ο ρόλος των εντόμων επικονίασης

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο στην ΕΕ, τέσσερα στα πέντε είδη καλλιεργειών και άγριων λουλουδιών εξαρτώνται, τουλάχιστον εν μέρει, από την επικονίαση από ζώα.

Τα έντομα επικονίασης είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, την επισιτιστική ασφάλεια, τα φάρμακα και την ευημερία. Ωστόσο, σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, ένα στα δέκα είδη μελισσών και πεταλούδων στην Ευρώπη βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαφάνισης, ενώ το ένα τρίτο των ειδών αυτών διαρκώς μειώνεται.

Τα στοιχεία αυτά που παραθέτει η Κομισιόν είναι συνταρακτικά και αυτό επιβεβαιώνει τους φόβους πολλών περιβαλλοντικών οργανώσεων γνωστών και μη- ότι κάποτε η φυσική καταστροφή θα ήταν μη αντιμετωπίσιμη.

Δράσεις για την προστασία των επικονιαστών

Η έκθεση της Κομισιόν δείχνει ότι η πρωτοβουλία παραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο πολιτικής που επιτρέπει στην ΕΕ, στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να αντιμετωπίσουν τη μείωση των επικονιαστών.

Μέχρι το τέλος του 2020 είχαν υλοποιηθεί περισσότερες από τριάντα δράσεις σε τρεις τομείς προτεραιότητας:

-βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τη μείωση των επικονιαστών

-αντιμετώπιση των αιτιών της μείωσης των επικονιαστών

-συμμετοχή του κοινού και προώθηση της συνεργασίας για την ανάσχεση της μείωσης.

Μεταξύ άλλων, η Κομισιόν εγκαινίασε το πάρκο επικονιαστών ένα διαδραστικό ψηφιακό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επικίνδυνη μείωση των επικονιαστών και την κινητοποίηση παγκόσμιας δράσης για την αντιμετώπισή της.

Το πάρκο επικονιαστών προσφέρει μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας που διαδραματίζεται το έτος 2050, σε έναν κόσμο όπου τα έντομα επικονίασης έχουν εξαφανιστεί στο σύνολό τους.

Η ποικιλία των δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, έδειξε ότι το κοινό αναγνωρίζει το πρόβλημα και είναι έτοιμο να αναλάβει δράση.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές αναπτύχθηκε ένα ενωσιακό πρόγραμμα παρακολούθησης των ειδών επικονιαστών για την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης των πληθυσμών τους και των αιτίων της μείωσής τους.

Σύντομα θα εφαρμοστεί στο πεδίο σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Κομισιόν δημιούργησε ένα ειδικό σύστημα πληροφοριών για τους επικονιαστές και δρομολόγησε σειρά εξατομικευμένων ερευνητικών πρωτοβουλιών.

Στόχοι από την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, η στρατηγική της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση θέτουν συγκεκριμένους στόχους προς αυτή την κατεύθυνση, για παράδειγμα με την επέκταση προστατευόμενων περιοχών και την αποκατάσταση οικοσυστημάτων, την προώθηση της βιολογικής γεωργίας, την αποκατάσταση χαρακτηριστικών τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας σε γεωργικές εκτάσεις και τη σημαντική μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και άλλων περιβαλλοντικών ρύπων που είναι επιβλαβείς για τους επικονιαστές.

Συλλογή απόψεων

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 η Κομισιόν θα δρομολογήσει δραστηριότητες διαβούλευσης για τη συλλογή απόψεων και πιο ολοκληρωμένων στοιχείων από εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενα μέρη και πολίτες για την ενδεχόμενη βελτίωση της πρωτοβουλίας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
27 Ιουλιου 2021
27 Ιουλιου 2021
27 Ιουλιου 2021
27 Ιουλιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε