ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 4 Δεκεμβριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

Δυτικά Βαλκάνια & Τουρκία

21 Ιουλιου 2021
Στην αναλυτική παρουσίαση της τουρκικής προοπτικής έχει καταβληθεί μια ανελέητη προσπάθεια εφησυχασμού της επενδυτικής κοινότητας και βέβαια, η προοπτική αυτή δεν μπορεί να μείνει έξω από τα παραγόμενα αποτελέσματα της γερμανικής παρέμβασης, και μάλιστα ισχυρής, που υπερτονίζει την ακολουθούμενη πολιτική της ΕΕ έναντι των ενταξιακών προσπαθειών της γείτονος. Τίποτα πλέον δε δείχνει ότι η Τουρκία μπορεί να παραμείνει εκτός ΕΕ. Ας την καλοδεχτούμε! Δε θέλει ιδιαίτερη διορατικότητα να καταλάβει κανείς ότι η παρουσίαση μιας στρεβλής εικόνας για τη γείτονα, που της δίνει μια υπερπολυτελή σιδερένια προσθήκη περιφερειακού χωροφύλακα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Γερμανίας, όσο και να αντιδρούν μικρότερες χώρες και γεωγραφικοί παράγοντες χωρίς ιδιαίτερη σημασία για ισχυρούς ιθύνοντες, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα. Όλοι αυτοί οι τελευταίοι αλληθωρίζουν προς τη γείτονα.

Ο ζωτικός χώρος της Γερμανίας

Του Γιώργου Μαρκατάτου

 

Το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε δελτίο τύπου στις 12 Ιουλίου 2021 με τα «Κοινά συμπεράσματα του οικονομικού και χρηματοοικονομικού διαλόγου της 12ης Ιουλίου 2021». Επρόκειτο για συνάντηση αντιπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ, των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας, για τον ετήσιο διάλογο οικονομικής πολιτικής τους. Ο διάλογος στοχεύει στην προετοιμασία των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας για τη μελλοντική συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Στα σημεία που αναφέρθηκαν η πανδημία COVID-19 αντιμετώπισε τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία με παρόμοιες πρωτοφανείς σημαντικές προκλήσεις για τη δημόσια υγεία, τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, αλλά τονίστηκε επίσης, η ισχυρή αλληλεγγύη μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας. Μια αλληλεγγύη που αποδεικνύεται παρέχοντας ιατρική και οικονομική βοήθεια για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών της στην περιοχή.

Βέβαια, οι συμμετέχοντες χαιρέτισαν τα συνολικά έγκαιρα μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής στήριξης που υιοθέτησαν τα Δυτικά Βαλκάνια και η Τουρκία, για να μετριάσουν την οικονομική κατάρρευση της κρίσης. Και έθεσαν ως στόχο να συνεχίσουν να μετριάζουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή με επαρκώς στοχοθετημένα, προσωρινά και διαφανή φορολογικά και οικονομικά μέτρα έως ότου υιοθετηθεί μια ανάκαμψη με αυτοσυντηρούμενα στοιχεία.

Ένα σημείο που θα απασχολήσει σημαντικά την Ελλάδα είναι η συνέχιση του διαλόγου οικονομικής πολιτικής που πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο για την παροχή από κοινού συμφωνημένης καθοδήγησης πολιτικής για τη στήριξη της μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάκαμψης και της βιωσιμότητας και τη στήριξη των εταίρων της διεύρυνσης στην εκπλήρωση των κριτηρίων οικονομικής ένταξης αναθεωρημένη μεθοδολογία διεύρυνσης της ΕΕ.

Προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ανθεκτικότητα μακροπρόθεσμα, τα μέτρα πρέπει επίσης, να προωθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση. Βλέπουμε για μια ακόμη φορά ότι η ουσιαστική πλευρά της κοινοτικής πολιτικής διευρύνεται προς τις υπό ένταξη χώρες,  με μια από κοινού συμφωνημένη πολιτική καθοδήγηση. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους σε αυτόν τον οικονομικό και χρηματοοικονομικό διάλογο και ενθάρρυναν τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία να προωθήσουν μια ισχυρή ανάκαμψη.

Σημειώνουμε ότι τα Κοινά συμπεράσματα του Οικονομικού και Δημοσιονομικού Διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας δίνουν ένα ειδικότερο σημείο για την Τουρκία.

Η Τουρκία υπέβαλε το Πρόγραμμα Οικονομικής Μεταρρύθμισης 2021-2023 την 1η Φεβρουαρίου 2021. Η πολιτική που καθοδηγήθηκε στα συμπεράσματα του Οικονομικού και Δημοσιονομικού Διαλόγου του Μαΐου 2020 εφαρμόζεται μερικώς.

Και στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι η Τουρκία ήταν μια από τις λίγες χώρες στον κόσμο με θετική οικονομική ανάπτυξη το 2020, αλλά αυτό η εξαιρετική απόδοση επιβαρύνει την υπάρχουσα ευπάθεια και αυξάνει ανισότητες ως αρνητική επίδραση της πανδημίας και του επιλεγμένου συνδυασμού πολιτικής. Η ανάπτυξη καθοδηγείται από ένα χαμηλό βασικό αποτέλεσμα, μια ισχυρή δυναμική ανάπτυξης πριν από την πανδημία και ένα σημαντικό κίνητρο πολιτικής που ενίσχυσε την εγχώρια ζήτηση. Προκειμένου να μετριαστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας, ελήφθησαν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων φόρων και των αναβολών, των υψηλότερων παροχών ανεργίας και βραχυπρόθεσμα επιδόματα εργασίας.

Για τη χώρα αυτή, αναμένεται ισχυρή ανάκαμψη το 2021. Και αν υπάρχει ανάγκη «διόρθωσης των υπαρχόντων τρωτών σημείων» ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο και απαιτεί τη διατήρηση εφαρμογής πολιτικών προσανατολισμένων στη σταθερότητα και προαγωγή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων φιλικών προς την αγορά.

Τονίζεται ότι η Τουρκία παραμένει πολύ εκτεθειμένη στις αλλαγές στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και το συναίσθημα των επενδυτών σε ένα προκλητικά γεωπολιτικό περιβάλλον.

Τονίζεται ακόμη, ότι η μεσοπρόθεσμη πορεία του ελλείμματος του προγράμματος προϋποθέτει συνεχή μείωση στην αναλογία των πρωτογενών δαπανών, σε επίπεδο που δεν φαίνεται σε μια δεκαετία. Λόγω της υψηλής αβεβαιότητας, το ισχυρό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι ότι παρουσιάζει συνετές εκτιμήσεις εσόδων. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να σταθεροποιηθεί σχεδόν στο 40% του ΑΕΠ, αλλά η διάρκειά του και η νομισματική διάρθρωση θα πρέπει να παρακολουθείται στενά.

Η μακροχρόνια αγορά ανησυχεί για υπερβολικά ευνοϊκή νομισματική πολιτική.

Εντούτοις, η απροσδόκητη αλλαγή του κυβερνήτη της κεντρικής τράπεζας τον Μάρτιο του 2021 ανανέωσε τις ανησυχίες της αγοράς για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και δημιούργησε αβεβαιότητα για τις μελλοντικές πολιτικές.

Παρά τις παρατηρούμενες αδυναμίες και κλυδωνισμούς, η στρατηγική νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας συνέβαλε στη σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Σε απάντηση στην πανδημία, οι αρχές έχουν λάβει αποφασιστικά μέτρα για την παροχή βοήθειας με εξομάλυνση της προσαρμογής του τραπεζικού συστήματος στο σοκ. Η πορεία της μετά την πανδημία ανάκαμψης, θα εξαρτηθεί σημαντικά από τις προσπάθειες των κυβερνήσεων και ικανότητα αντιμετώπισης των εντοπισμένων διαρθρωτικών προκλήσεων και της αποτελεσματικής εφαρμογής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
3 Δεκεμβριου 2021
3 Δεκεμβριου 2021
3 Δεκεμβριου 2021
3 Δεκεμβριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε