ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 28 Μαιου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Περίληψη απόφασης Δ.Σ. Μυτιλήνης

14 Σεπτεμβριου 2021

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 249/8-9-2021 [ΑΔΑ: ΩΙΔΒ46ΜΓΘΓ-ΗΡ7] ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Αγ. Ευστρατίου, Δ.Κ. Μυτιλήνης, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που προβάλλονται σε αυτή και χρησιμοποιούνται ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και παρεμφερείς επιχειρήσεις, για τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων τους.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ τον επανακαθορισμό των τμημάτων του κοινόχρηστου χώρου, επί της πλατείας Αγίου Ευστρατίου στη Μυτιλήνη, που αντιστοιχούν στα προβαλλόμενα σε αυτήν καταστήματα, τα οποία λειτουργούν ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και παρεμφερείς επιχειρήσεις, για τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων τους, σύμφωνα με συνημμένο σχεδιάγραμμα των προς παραχώρηση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου.

-----------------------------------------------------

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 250/8-9-2021 [ΑΔΑ: 61Ν246ΜΓΘΓ-444] ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΟΥΡΑΔΑΣ ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)».

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Τρίτη 07-09-2021 έως Παρασκευή 17-09-2021 στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, από τη διασταύρωση με οδό  Γεωργίου Μούρα έως την διασταύρωση με οδό Μυρογιάννη (ΣΕΛΑΝΑ), ήτοι η παραπάνω οδός θα παραμένει ανοιχτή και οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά ανά λωρίδα κυκλοφορίας και τα διερχόμενα οχήματα θα ειδοποιούνται με πληροφοριακές πινακίδες τόσο για την εκτέλεση των έργων, όσο και ότι ο δρόμος θα παραμένει κλειστός κατά το ένα ρεύμα του. 

-----------------------------------------------------

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 259/8-9-2021 [ΑΔΑ: 6ΝΛΒ46ΜΓΘΓ-ΕΓ7] ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης σε δημοτική οδό της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων) και Πρ-4α, Πρ-4γ (αρχή και τέλος ισχύος της πινακίδας) σε δημοτική οδό της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας, στις θέσεις που ορίζονται με συντεταγμένες Χ=722776, Υ=4326639 και Χ=722758, Υ=4326620 αντίστοιχα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ '87.

-----------------------------------------------------

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 260/8-9-2021 [ΑΔΑ: Ψ76346ΜΓΘΓ-Γ00] ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση περιορισμού ορίου ταχύτητας στην οδό Αγίας Κυριακής της Κοινότητας Μυτιλήνης.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την τοποθέτηση δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-32 (περιορισμός ορίου ταχύτητας 30 χιλιόμετρα), προς αποφυγή ατυχημάτων, επί της οδού Αγίας Κυριακής στην Μυτιλήνη και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, στις θέσεις που ορίζονται με συντεταγμένες Χ=720055, Υ=4332029 και Χ=720283, Υ=4331946 αντίστοιχα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ '87, καθώς και την διαγράμμιση διάβασης έμπροσθεν της εισόδου της Εκκλησίας.

-----------------------------------------------------

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 261/8-9-2021 [ΑΔΑ: Ω17Ι46ΜΓΘΓ-Β5Ι] ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Μπιζανίου της Κοινότητας Μυτιλήνης.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Μπιζανίου στην ράμπα εισόδου της πλατείας Αγίου Ιωάννου στη Μυτιλήνη, στις θέσεις (αρχή και τέλος) που ορίζονται με συντεταγμένες Χ=721114, Υ=4331601 και Χ=721116, Υ=4331608 αντίστοιχα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ '87.

-----------------------------------------------------

 

                                                                Μυτιλήνη, 13/9/2021

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                 

                                                                   Συμβουλίου Μυτιλήνης

                                                                Δημοσθένης Χατζηγιάννης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
26 Μαιου 2023
26 Μαιου 2023
26 Μαιου 2023
26 Μαιου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε