ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 28 Σεπτεμβριου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόστιμα σε ΦΚΜ & μαρμαροτεχνίτες

20 Σεπτεμβριου 2022
Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Παραβίασαν, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο σκεπτικό της Απόφασης, το άρθρο 1 του ν. 3959/2011 λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένη σύμπραξη, σχετικά με την κατασκευή μαρμάρινων μνημείων εντός του Α΄ και Β΄ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης, με απώτερο σκοπό τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Πρόστιμα επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης και σε 14 μαρμαροτεχνίτες για σύμπραξη σχετικά με την κατασκευή μαρμάρινων μνημείων εντός του Α΄ και Β΄ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης.

Μετά την αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που προκλήθηκε με την κοινοποίηση στην Υπηρεσία του εγγράφου του Τμήματος Μηνύσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, με το οποίο διαβιβάζονταν αντίγραφα δικογραφίας με φερόμενο χρόνο τέλεσης 2015 έως 2020, εκδόθηκε χθες η παρακάτω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

«Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (EA) εξέτασε, κατόπιν Εισήγησης του Εισηγητή Π. Φώτη, την αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά κατασκευής μαρμάρινων μνημείων εντός του Α΄ και Β΄ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Αφορμή για την εκκίνηση της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΑ υπήρξε η κοινοποίηση στην Υπηρεσία του εγγράφου του Τμήματος Μηνύσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, με το οποίο διαβιβάζονταν αντίγραφα δικογραφίας με φερόμενο χρόνο τέλεσης 2015 έως 2020.

Η αυτεπάγγελτη έρευνα της ΕΑ αφορά σε διερεύνηση παράβασης του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 αναφορικά με τυχόν εναρμονισμένη πρακτική από επιχειρήσεις που είναι μεταξύ τους πραγματικοί ανταγωνιστές στην αγορά κατασκευής μαρμάρινων μνημείων εντός του Α΄ και Β΄ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης και τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης (ΦΚΜ). ( ...)

Η ΕΑ κατά πλειοψηφία κρίνει ότι από τα στοιχεία του φακέλου αξιολογούμενα τόσο μεμονωμένα το καθένα από αυτά, όσο και συνολικά, προκύπτει η σύμπραξη μεταξύ των 15 μαρμαροτεχνιτών και των ΦΚΜ με αντικείμενο τον καθορισμό τιμών και την κατανομή αγορών (πελατείας) για την ανάληψη έργων και την κατασκευή ταφικών μνημείων. Η εν λόγω σύμπραξη εφαρμόστηκε και μέσω του μηχανισμού της είσπραξης ποσών δωρεών άρρηκτα συνδεδεμένων με την έκδοση αδειών κατασκευής ταφικών μνημείων στα Α' και Β' Κοιμητήρια Μυτιλήνης, που διαχειρίζονται τα ΦΚΜ. Από όλα τα ανωτέρω στοιχεία συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα μέρη συνεννοήθηκαν και συμφώνησαν να ακολουθήσουν συγκεκριμένη συμπεριφορά στη σχετική αγορά, ενέργεια, η οποία από μόνη της συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Η κατά τα άνω επαφή των επιχειρήσεων που είχε ως αντικείμενο τη σύγκλιση της τιμολογιακής τους πολιτικής, παραβίασε την εθνική και ενωσιακή επιταγή περί ανεξαρτησίας στην επιχειρηματική δράση. Οι επιχειρήσεις των μαρμαροτεχνιτών με τη σύμπραξη των ΦΚΜ αποποιήθηκαν της επιχειρηματικής τους ανεξαρτησίας και παρενέβησαν με συντονισμένο τρόπο στη λειτουργία της αγοράς

Η κρινόμενη συμπεριφορά συνιστά ενιαία και διαρκή σύμπραξη, η οποία από τη φύση της περιορίζει τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά και ως εκ τούτου εμπίπτει στην απαγορευτική ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 1 Ν.703/1977 και του άρθρου 1 παρ.1. του Ν.3959/2011. 

Η συμμετοχή των ΦΚΜ στη σύμπραξη εκκινεί από τις 28.3.2007 & ολοκληρώνεται στις 20.01.2021. Για έκαστο εκ των εμπλεκόμενων μαρμαροτεχνιτών η διάρκεια συμμετοχής στη συμφωνία προσδιορίζεται βάσει της κατασκευής ταφικών μνημείων στα Α και Β νεκροταφεία Μυτιλήνης και σε κάθε περίπτωση εντός της χρονικής διάρκειας συμμετοχής των ΦΚΜ στην σύμπραξη.

Με την υπ' αριθμ. 761/2021 Απόφασή της, η ΕΑ σε Ολομέλεια αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, και σε φανερή ψηφοφορία, τα ακόλουθα:  

Α) Διαπιστώνει ότι 14 εταιρείες παραβίασαν, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο σκεπτικό της Απόφασης, το άρθρο 1 του ν. 3959/2011 λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένη σύμπραξη με απώτερο σκοπό τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Β) Επιβάλλει τα πρόστιμα κατά το σκεπτικό της Απόφασης για την τέλεση των διαπιστωθεισών παραβάσεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, ήτοι συμβολικό ποσό 50 ευρώ στις άνωθεν(...) εταιρείες και πρόστιμο ύψους 15.612 ευρώ για το Ίδρυμα «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ». 

Γ) Δεν επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρεία/μαρμαροτεχνίτη Αικατερίνη Γρηγορέλλη, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο σκεπτικό της Απόφασης».

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ «Δ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
28 Σεπτεμβριου 2022
28 Σεπτεμβριου 2022
28 Σεπτεμβριου 2022
28 Σεπτεμβριου 2022
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε