ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 21 Φεβρουαριου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Επιμελητήριο Λέσβου

24 Οκτωβριου 2017

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
(αρ. 1,  § 1, Π.Δ. 372/92)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 16ης & 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λέσβου μετά την από 19/10/2017 συνεδρίασή της, ανακοινώνει  το χρονοδιάγραμμα για τις  προγραμματισμένες εκλογές  της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017, που θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λέσβου και στο παράρτημα αυτού στη Λήμνο,  για την ανάδειξη των 21 νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου:

1) Η προθεσμία για την εξόφληση-διακανονισμό των οικονομικών υποχρεώσεων έως το 2016 λήγει την Δευτέρα 6/11/2017 και ώρα 15:00 μμ.

2) Η κύρωση των προσωρινών εκλογικών καταλόγων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο έως τις 15/12/2016,  θα γίνει από την εκλογική επιτροπή την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017.   Την ίδια μέρα θα δημοσιευτεί ανακοίνωση στον τύπο για την έκθεση των προσωρινών εκλογικών καταλόγων, στα γραφεία του Επιμελητηρίου, από την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 έως την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017. Κατά τις ως άνω μέρες (20, 21, 22 και 23 Νοεμβρίου) θα γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά των εκλογικών καταλόγων οι οποίες θα πρέπει να επιδοθούν στην Εκλογική Επιτροπή με δικαστικό επιμελητή και θα εκδικαστούν εντός τριών (3) ημερών (άρθρο 4 παρ. 2 πδ 372/1992), με καταληκτική προθεσμία  την 27/11/2017, ημέρα Δευτέρα.

3) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, όσων έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο έως   τις 15/12/2014, κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής αυτού,  το αργότερο μέχρι την   Τετάρτη 15   Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00μμ.  Εκάστη αίτηση συνοδεύεται   από απόδειξη καταβολής 50,00 ευρώ στο Ταμείο του Επιμελητηρίου και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 ότι ο υποψήφιος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 3γ παρ. 4 Ν. 2081/1992 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 3 του αυτού νόμου.  Υποψηφιότητες που για οποιονδήποτε λόγο κατατεθούν μετά την παραπάνω προθεσμία, θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες.     Η αίτηση υποψηφιότητας και τα έντυπα εξουσιοδότησης χορηγούνται από τη γραμματεία του Επιμελητηρίου (αρμόδιος υπάλληλος ο Παναγιώτης Ντουνιάς).   Επίσης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου   www.lesvos-chamber.com  όπου μπορούν να εκτυπωθούν.

4) Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει   από την εκλογική επιτροπή την Δευτέρα 27/11/2017 και θα δημοσιευθεί. Από την επομένη, ήτοι την 28/11/2017 και έως τις 30/11/2017 ημέρα Πέμπτη, γίνονται δεκτές οι ενστάσεις κατά των υποψηφίων ενώπιον της εκλογικής επιτροπής. Έως τη Δευτέρα 4/12/2017 η εκλογική επιτροπή θα εκδικάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις, θα συντάξει τον οριστικό κατάλογο των υποψηφίων τον οποίον και θα αναρτήσει την ίδια μέρα στα γραφεία του Επιμελητηρίου και στην ιστοσελίδα του. Την αυτή ημέρα θα γίνει και ο καθορισμός του τύπου των ψηφοδελτίων.

5) Καλούνται  τα νομικά πρόσωπα, των οποίων οι εκπρόσωποι  δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα, (ΟΕ και ΕΕ άνω των 2 μελών, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ και Συνεταιρισμοί), να υποβάλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους, νομίμως υπογεγραμμένες, στη γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής, στα γραφεία του Επιμελητηρίου, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 πμ. Επισημαίνεται ότι τα νομικά πρόσωπα που δεν θα υποδείξουν τους εκπροσώπους τους μέχρι την προαναφερόμενη προθεσμία δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων που έχει συντάξει η εκλογική επιτροπή βρίσκονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου, επιπλέον έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.  Η κύρωση των οριστικών εκλογικών καταλόγων θα γίνει από την εκλογική επιτροπή την ίδια μέρα (Παρασκευή 8/12/2017 και ώρα 15:00 μμ).

Εφιστάται η προσοχή στις ως άνω ημερομηνίες, καθόσον η μη τήρησή των συνεπάγεται  το εκπρόθεσμο της επιχειρητέας πράξης.

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής, (αρμόδιος υπάλληλος Παναγιώτης Ντουνιάς τηλ. επικοινωνίας 2251028431/28564)

Για την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λέσβου

 Η  Πρόεδρος

Θελξιόπη Δ. Τσερδάνη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
20 Φεβρουαριου 2019
20 Φεβρουαριου 2019
20 Φεβρουαριου 2019
20 Φεβρουαριου 2019
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ