ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 26 Μαιου 2018
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018

Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης

6 Ιανουαριου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μυτιλήνη 5/1/2018

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ                Αρ. Πρωτ.: ...910...

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ                                                     

Οδός: Πεσμαζόγλου 1- Τ.Κ. 81100                          

Τηλ.: 22510-55600 Φαξ : 22510-20679                  

 

Θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθαριστών/ιστριών».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπ/σης Δήμου Λέσβου πρόκειται να προσλάβει καθαρίστρια για τη σχολική χρονιά 2018-2019 με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το παρακάτω σχολικό κτίριο:

- Δημοτικό Σχολείο Κάτω Τρίτους

 Ι. Δικαιολογητικά:

-Αίτηση (χειρόγραφη),

-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

-Σε περίπτωση αλλοδαπού/ής, άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα και άδεια εργασίας (σε φωτοαντίγραφα θεωρημένα για το ακριβές αυτών από δημόσια αρχή),

-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,

-Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου/υποψήφιας ότι δεν έχει καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινος/η ή φυγόδικος/η για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι δεσμεύεται να προσκομίσει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου το αργότερο έως την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης (σε περίπτωση επιλογής του/της),

- Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας,

- πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

- εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016 (τελευταίο),

- για τους υποψηφίους/υποψήφιες που είναι πολύτεκνοι, βεβαίωση ιδιότητας πολυτέκνου από τον αρμόδιο φορέα,

- για τους υποψηφίους που είναι διαζευγμένοι και γονείς ανήλικων τέκνων, των οποίων έχουν την επιμέλεια, δικαστική απόφαση που βεβαιώνει το γεγονός αυτό,  

-για τους υποψηφίους/υποψήφιες που είναι γονείς τέκνων με αναπηρία 67% και άνω ή που έχουν σύζυγο με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής που βεβαιώνει την αναπηρία αυτή και βρίσκεται σε ισχύ,   

-επίσημο έγγραφο που να φαίνεται ο ΑΜΚΑ, ο ΑΜ ασφαλιζομένου στο ΙΚΑ (εφόσον υπάρχει) και αντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς ή εφόσον δεν υπάρχει, σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα.

Όλα τα παραπάνω θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο Α4 στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου   (εντός γηπέδου Μυτιλήνης) από την ημέρα της δημοσίευσης στον τοπικό τύπο 8/1/2018 μέχρι και την Δευτέρα 15/1/2018 από τις 10:00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στα παραπάνω σχολεία και να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

ΙΙ. Βαθμολογούμενα Κριτήρια Υποψηφίων:

1. Χρόνος Ανεργίας

 

ΜΗΝΕΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

ΜΟΝΑΔΕΣ

50

100

150

200

275

350

425

500

575

650

725

800

 

2. Τρίτεκνος-Πολύτεκνος ή Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ

3

4

5

6

7

ΜΟΝΑΔΕΣ

150

200

250

300

350

 

3. Ανήλικα Τέκνα

ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ

1

2

ΜΟΝΑΔΕΣ

30

60

 

4. Γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας

ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ

1

2

3

4

5

....

ΜΟΝΑΔΕΣ

50

100

150

200

250

 

 

5. Υποψήφιος που είναι γονέας με τέκνο/α με αναπηρία άνω του 67% ή που έχει σύζυγο με αναπηρία άνω του 67%

ΑΡΙΘΜ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠ. ΑΝΩ 67%

1

2

3

4

5

ΜΟΝΑΔΕΣ

100

200

300

400

500

 

6. Οικονομικά Κριτήρια

Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα έτους 2016:

-από 0 έως 500 ............ 500 μόρια,

- από 501 έως 1.000 .......400 μόρια,

-από 1.001 έως 5.000 ......300 μόρια,

-από 5.001 έως 10.000 .....100 μόρια,

-από 10.001 έως 15.000 ....50 μόρια,

-από 15.001 και πάνω .......  0 μόρια,

                                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

                        ΚΑΤΣΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
25 Μαιου 2018
25 Μαιου 2018
25 Μαιου 2018
25 Μαιου 2018
Resource id #8
> <
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
    Holter πίεσης και ρυθμού
    Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
    Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
    Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
    aroniskos@gmail.com

    ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

    Στούμπος Χ. Γιώργος
    Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
    Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
    Ιατρικό Διαβαλκανικό
    Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
    τηλ. 22510 27757& 6940888555
  • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

    Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
    Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
    Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
    Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
    τηλ. 22510-54898- 6977957180

    ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

    ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
    Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
  • ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

    Θωμάς Π.ΤσουκαλάςMD,PhD
    Διδάκτορ Πανεπιστημίου
    μετεκπαιδευθείς στη Γενεύη
    Αερ.Γιανναρέλλη 7 Μυτιλήνη
    τηλ. 22510 28222 &6976116205
    www.xeirourgiki-mastou.gr

    ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

    ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
    Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
    Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
    τηλ. 22510 43377
    Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
    22540 26652- κιν.6974117849
  • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

    Νικόλαος Α. Δαρλής
    ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
    2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
    τηλ.210 9315300 &6936118880
    www.orthoinfo.gr

    ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

    ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
    ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
    ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
    ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
    ΤΗΛ:22510-55711
    ΚΙΝ:6942405440
  • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

    ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
    ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
    Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
    Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
    τηλ.2251028512 6936447893

    ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

    ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
    Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
    ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
    ΤΗΛ:22510-37390
    κιν:6974956279
  • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

    ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
    θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
    Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
    ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
    22510-43366 6972332594

    A R O M A

    Επώνυμα αρώματα- κρέμες σώματος
    after save-αιθέρια έλαια - αρωματικά σαπούνια
    Ερμού 109- Μυτιλήνη
    τηλ. 22510- 22158
    www.aromashop.gr
  • Book and Art

    ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
    Βάλια Μπαρμπατιώτη
    Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
    τηλ:22510-37961
    www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

    Αυγοπωλείο Χατζέλη

    Κοτόπουλα παραγωγής μας
    Νέο κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
    Οδυσσέα Ελύτη 20
    τηλ.2251306790
  • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

    Γαζής Χαράλαμπος
    Γεωπόνος ΤΕ
    Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
    τηλ.: 6946167995

    Κάβα Κουτσουραδή

    Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
    Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
    Τηλ. 2251022213
  • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

    "Απάγκιο"
    Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
    οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
    τηλ. 22510 20797

    Elysion Hotel

    Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
    Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
    Τηλέφωνο: 2251 061531-2
    Fax:22510 61294
    Website: www.elysion.gr
  • auto GARAGE

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
    ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
    ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

    Europcar

    AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
    www.europcar-lesvos.com
    info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ