ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 9 Μαιου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ

29 Απριλιου 2021

  Αθήνα 22.04.2021

                                                              Αρ. Πρωτ.: 21665

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ

(ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2021  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Νεμέας, Καλαμπάκας, και Συγγρού που εδρεύουν στους νομούς Κορινθίας, Τρικάλων & Αττικής, των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Αχαΐας και Δράμας που εδρεύουν στους νομούς Αχαΐας & Δράμας, των Εποπτειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ανατολικής Στερεάς & Νήσων που εδρεύουν στους νομούς Ξάνθης, Αχαΐας, Λάρισας, Ρεθύμνης και Αττικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που εδρεύει στο νομό Αττικής, του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης: 101

Υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΠΑ.Σ. ΝΕΜΕΑΣ

Τόπος απασχόλησης: Νεμέα (Δήμος Νεμέας) Ν. Κορινθίας

Ειδικότητα: ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

Διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 102       

Υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΠΑ.Σ. ΣΥΓΓΡΟΥ       

Τόπος απασχόλησης: Μαρούσι (Δήμος Αμαρουσίου) Ν. Αττικής      

Ειδικότητα: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες     

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 103       

Υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΠΑ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Τόπος απασχόλησης: Καλαμπάκα (Δήμος Μετεώρων) Ν. Τρικάλων 

Ειδικότητα: ΔΕ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ)         

Διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 104       

Υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ  (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ   

Τόπος απασχόλησης: Ξάνθη  (Δήμος Ξάνθης) Ν. Ξάνθης     

Ειδικότητα: ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ         

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες     

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 105       

Υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τόπος Απασχόλησης: Πάτρα (Δήμος Πατρέων) Ν. Αχαΐας

Ειδικότητα: ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ         

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες     

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 106       

Υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τόπος απασχόλησης: Λάρισα (Δήμος Λαρισαίων) Ν. Λάρισας         

Ειδικότητα: ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ         

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες     

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 107       

Υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΝΗΣΩΝ

Τόπος απασχόλησης: Ρέθυμνο (Δήμος Ρεθύμνης) Ν. Ρεθύμνης

Ειδικότητα: ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ         

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες     

Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 108       

Υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΝΗΣΩΝ 

Τόπος απασχόλησης: Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής  

Ειδικότητα: ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ         

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες     

Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 109       

Υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Λέσβου

Τόπος απασχόλησης: (Δήμος Μυτιλήνης) Ν. Λέσβου  

Ειδικότητα: ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες     

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 110       

Υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Λέσβου         

Τόπος απασχόλησης: (Δήμος Μυτιλήνης) Ν. Λέσβου

Ειδικότητα: ΔΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ       

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες     

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 111       

Υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Δράμας         

Τόπος απασχόλησης: (Δήμος Δράμας) Ν. Δράμας     

Ειδικότητα: ΔΕ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ      

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες     

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 112       

Υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Γεν. Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων)         

Τόπος απασχόλησης: Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής  

Ειδικότητα: ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ        

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες     

Αριθμός ατόμων: 3

Κωδικός θέσης: 113       

Ειδικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Γεν. Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων)

Τόπος απασχόλησης: Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής  

Ειδικότερα: ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ     

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες     

Αριθμός ατόμων: 3

Κωδικός θέσης: 114       

Ειδικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Γεν. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού)   Τόπος απασχόλησης: Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής        

Ειδικότητα: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες     

Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 115        

Ειδικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Γεν. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού)   Τόπος απασχόλησης: Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής        

Ειδικότητα: ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες     

Αριθμός ατόμων: 2

Ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ορίζεται το 18ο και ως ανώτερο το 65ο για όλες τις κατηγορίες.

Οι υποψήφιοι να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111 45 Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, υπόψιν κας Ελένης Ασημακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210-8392068).

Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Ο- ΔΗΜΗΤΡΑ και στον δικτυακό τόπο αυτής (www.elgo.gr), στα καταστήματα της υπηρεσίας μας στα οποία κατανέμονται οι ανωτέρω θέσεις και στους χώρους ανακοινώσεων των καταστημάτων των αντίστοιχων Δήμων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 Το έντυπο της αίτησης (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6) διατίθεται: α) στο δικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), γ) στα κατά τόπους ΚΕΠ αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση  (www.kep.gov.gr).

                                                            Ο Διευθύνων Σύμβουλος

                                                   Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου

                                                      MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

                                                    & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
7 Μαιου 2021
7 Μαιου 2021
7 Μαιου 2021
7 Μαιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε