ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Δευτερα 24 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις τον Δεκέμβριο για 163 μόνιμες θέσεις πτυχιούχων

Ημερομηνία3 Δεκεμβριου 2014
Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στους τρεις μεγάλους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 163 μόνιμων με συμβάσεις αορίστου χρόνου υπαλλήλων στη ΔΕΗ και σε τρία υπουργεία. Μόλις πριν από μερικές ημέρες ανακοινώθηκε η προθεσμία για αιτήσεις και στον διαγωνισμό της ΔΕΗ (προκήρυξη 1Ε/2014) για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, ενώ συνεχίζεται η υποβολή για τις προκηρύξεις 5Κ/2014 για 65 θέσεις στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ και 4Κ/2014 για 79 θέσεις στα υπουργεία Παιδείας, Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης.

Προκήρυξη ΕΕΠ ΔΕΗ 1Ε/2014

Έως τις 24 Δεκεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων στην προκήρυξη με αριθμό ΦΕΚ 17/18.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, για 19 Ειδικούς Επιστήμονες στη ΔΕΗ με σύμβαση αορίστου χρόνου. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικώς στο ΑΣΕΠ με συστημένη επιστολή.

Τα αντικείμενα που θα καλυφθούν είναι τα εξής: Χρηματοοικονομικά (πέντε θέσεις), Ηλεκτρικές Μηχανές, Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής, Τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς, Διαχείριση αποβλήτων - παραπροϊόντων από θερμικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας με στερεά καύσιμα, Εφαρμοσμένες πολιτικές και τεχνικές προστασίας περιβάλλοντος σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, Αξιολόγηση και εκτίμηση επικινδυνότητας παραπροϊόντων/αποβλήτων καύσης λιγνίτη, Τεχνολογία Περιβάλλοντος με γνώσεις στην κατεργασία νερού και υγρών αποβλήτων, Βιοτεχνολογία με γνώσεις στη μεταβολική μηχανική, Κοστολόγηση και τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας ή Ενεργειακή Οικονομία, Ρυθμιστικά θέματα ή Θέματα Λειτουργίας Αγορών Η/Ε και του συσχετιζόμενου Ρυθμιστικού πλαισίου, Πωλήσεις ή Διαχείριση Μεγάλων Πελατών, Λογιστικά, Διαχείριση κινδύνου ενεργειακών προϊόντων ή διαχείριση κινδύνου χρηματοοικονομικών προϊόντων και Ενεργειακή Οικονομία ή Ανάλυση Ενεργειακών Αγορών (από μία θέση).

ΔΕΗ Ανανεώσιμες AE

Χθες ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (προκήρυξη 5Κ/2014, ΦΕΚ 16/11.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για 65 πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ και αποφοίτους Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες θέσεις είναι οι: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Οικονομικής κατεύθυνσης (14 θέσεις), ΔΕ Διοικητικού (δώδεκα θέσεις), ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (επτά θέσεις), ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (έξι θέσεις) και ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (πέντε θέσεις).

Επίσης, θα προσληφθούν τέσσερις Γεωλόγοι Μηχανικοί ΠΕ και τρεις Τοπογράφοι Μηχανικοί ΠΕ, ενώ από δύο θέσεις αντιστοιχούν στις ειδικότητες: ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος και ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών. Από μία θέση κατανέμεται στις ειδικότητες ΠΕ Μηχανικού Πληροφορικής, ΠΕ Χημικού, ΤΕ Διοικητικού και ΤΕ Μηχανικού Πληροφορικής.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 16 Δεκεμβρίου, ενώ η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, έως τις 22 Δεκεμβρίου.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2014

Την Εθνική Βιβλιοθήκη, τα καταστήματα κράτησης και νοσοκομεία του Κορυδαλλού του υπουργείου Δικαιοσύνης και το 424 ΓΣΝΕ θα στελεχώσουν οι 79 επιτυχόντες του διαγωνισμού που διεξάγει το ΑΣΕΠ (προκήρυξη 4Κ/2014, ΦΕΚ 15/06.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για μόνιμο προσωπικό.

Πέραν των απαραίτητων τίτλων σπουδών που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, κριτήριο κατάταξης αποτελεί και η επαγγελματική εμπειρία, η οποία ζητείται σε 72 από το σύνολο των θέσεων και, ειδικότερα, σε 59 θέσεις ΠΕ, δώδεκα ΤΕ και στη θέση ΔΕ. Τις θέσεις θα καταλάβουν 65 πτυχιούχοι πανεπιστημίου, 13 πτυχιούχοι ΤΕΙ και ένας απόφοιτος λυκείου, οι οποίοι θα επιλεγούν από τις ειδικότητες:

- ΠΕ Παθολογίας, 21 θέσεις,

- ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, 14 θέσεις, και

- ΠΕ Ψυχιατρικής, έντεκα θέσεις.

Έξι θέσεις αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, από τρεις στις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών και ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, και από δύο θέσεις στις ειδικότητες ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων και ΠΕ Ακτινοφυσικής. Επίσης, θα προσληφθούν ένας πτυχιούχος ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, ένας Αρχειονόμος ΠΕ, ένας Ιστορικός ΠΕ, ένας Ακτινολόγος ΠΕ, ένας Γυναικολόγος ΠΕ, ένας Καρδιολόγος ΠΕ, ένας Ορθοπαιδικός ΠΕ, ένας Ακτινολόγος ΤΕ και ένας Οδηγός ΔΕ.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 9 Δεκεμβρίου, ενώ η υπογεγραμμένη και εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή έως τις 15 Δεκεμβρίου στο ΑΣΕΠ.

Η διεύθυνση στην οποία υποβάλλονται αιτήσεις για τους διαγωνισμούς είναι η εξής: ΑΣΕΠ, Τ.Θ. 14 308, Τ.Κ. 115 10, Αθήνα, με την ένδειξη της προκήρυξης για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε