ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 22 Φεβρουαριου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

27 Νοεμβριου 2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ασκληπιού 34, Χρυσομαλλούσα,

Μυτιλήνη.

Τηλ. 22510 22143

Fax. 22510 22143

Email: syndesmos1954@otenet.gr        

 

                      Περιλήψεις Αποφάσεων Δ.Κ. Μυτιλήνης

 

Θέμα 8ο Η/Δ: Απόφαση 150/2015 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λέσβου με θέμα: Την τοποθέτηση ξύλινων πινακίδων για ενοικιαστήρια στη Μυτιλήνη.

Ο Πρόεδρος εισηγημένος το ανωτέρω θέμα εξέθεσε ότι: Στις 28-9-2015 κατατέθηκε στην Κοινότητα η 150/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την τοποθέτηση ξύλινων πινακίδων για ενοικιαστήρια στη Μυτιλήνη.

 Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου   και 

 μελέτησαν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

ομόφωνα:

Α) εγκρίνουν   την 150/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την τοποθέτηση ξύλινων πινακίδων για ενοικιαστήρια στην   Μυτιλήνη ως εξής:

Γήπεδο επί της οδού Ε. Βοστάνη  στο ύψος του περιπτέρου.

Στην οδό Αγίου Θεράποντος έναντι του σχολείου.

Στην οδό Ηλία Βενέζη στο ύψος του περιπτέρου.

Στην οδό Χρυσομαλλούσας στο ύψος της εκκλησιάς της Παναγίας.

Στην οδό Καβέτσου έξω από το πάρκο της Αγίας Ειρήνης.

Έξω από το κτήριο του ΙΚΑ.

Έξω από το κτήριο του Νοσοκομείου.

Στην οδό Ασκληπιού στο πάρκο της Γαρδένιας.

Στην αρχή της οδού Ερμού μπροστά στο  καφέ Κήπος.

Στην οδό Κομνηνάκη μπροστά  στο καφέ Μουσικό Καφενείο.

Μπροστά στο κτήριο του ΕΛΤΑ -  ταχυδρομείο.

Στην Εθνική οδό Μυτιλήνης Κρατήγου στην 1η στάση των αστικών ΚΤΕΛ.

Να τηρηθούν αυστηρά τα σημεία που έχουν προταθεί για τις τοποθετήσεις των  ενοικιαστηρίων από τους συμπολίτες μας και να αποφεύγονται να τοποθετούνται σε άλλα σημεία, δείχνοντας άσχημη εικόνα,  (δέντρα, στύλους ΔΕΗ, κάδοι κλπ.)   

Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμαρχο Λέσβου, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.

Γ) Η  παρούσα  απόφαση να σταλεί  στην  Διεύθυνση Περιβάλλοντος & πρασίνου   τμ. Αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου.

Δ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός  Απόφασης: 200/2015

Θέμα 9ο Η/Δ: Απόφαση 152/2015 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λέσβου με θέμα: Την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της οδού Πεσμαζόγλου, στο μήκος της κεντρικής εισόδου του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης.

Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου   και 

 μελέτησαν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

ομόφωνα:

Α) εγκρίνουν   την 152/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την  απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της οδού Πεσμαζόγλου, στο μήκος της κεντρικής εισόδου του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης,  σύμφωνα με την υπ αρίθμ πρωτ. 49655/14-8-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμαρχο Λέσβου, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.

Γ) Η  παρούσα  απόφαση να σταλεί  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Δ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός  Απόφασης: 201/2015

Θέμα 10ο Η/Δ: Απόφαση 153/2015 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λέσβου με θέμα: Την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της οδού Ολύμπου & Λεπετύμνου στην  Μυτιλήνη.

Ο Πρόεδρος εισηγημένος το ανωτέρω θέμα εξέθεσε ότι: Στις 28-9-2015 κατατέθηκε στην Κοινότητα η 153/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της οδού Ολύμπου & Λεπετύμνου στη Μυτιλήνη.

Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου   και 

 μελέτησαν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

ομόφωνα:

Α) εγκρίνουν   την 153/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την  απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί τις  οδού Ολύμπου & Λεπετύμνου στη Μυτιλήνη

Με την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης των μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων κ.λ.π επί της οδού Ολύμπου.

Και την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης των αυτοκινήτων  επί της οδού Λεπετύμνου  σύμφωνα με την υπ αρίθμ πρωτ. 43605/29-7-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου

Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμαρχο Λέσβου, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες

Γ) Η  παρούσα  απόφαση να σταλεί  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Δ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός  Απόφασης: 202/2015

Θέμα 11ο Η/Δ: Απόφαση 159/2015 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λέσβου με θέμα: Την τοποθέτηση καθρέπτη απέναντι από την έξοδο του παρκινγκ των αυτοκινήτων στην Ακαδημία  στη  Μυτιλήνη.

Ο Πρόεδρος εισηγημένος το ανωτέρω θέμα εξέθεσε ότι: Στις 21-10-2015 κατατέθηκε στην Κοινότητα η 159/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την τοποθέτηση καθρέπτη  απέναντι από την έξοδο του πάρκινγκ των αυτοκινήτων  στην Ακαδημία  στην  Μυτιλήνη.

Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου   και μελέτησαν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

ομόφωνα:

Α) εγκρίνουν   την 159/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την  τοποθέτηση καθρέπτη  απέναντι από την έξοδο του πάρκινγκ των αυτοκινήτων στην Ακαδημία  στην  Μυτιλήνη.

Με την  τοποθέτηση καθρέπτη  απέναντι από την έξοδο του πάρκινγκ των αυτοκινήτων  του κτηρίου της τέως Παιδαγωγικής  Ακαδημίας  στην  Μυτιλήνη.

Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμαρχο Λέσβου, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες

Γ) Η  παρούσα  απόφαση να σταλεί  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Δ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός  Απόφασης: 203/2015

Θέμα 13ο Η/Δ: Απόφαση 161/2015 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λέσβου με θέμα: Την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της παρόδου Σατωβριάνδου και στο μήκος της πρόσοψης  ιδιοκτησίας της κας Αθηνάς Γιάνναρου στη  Μυτιλήνη

Ο Πρόεδρος εισηγημένος το ανωτέρω θέμα εξέθεσε ότι: Στις 21-10-2015 κατατέθηκε στην Κοινότητα η 161/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την  απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της παρόδου Σατωβριάνδου και στο μήκος της πρόσοψης  ιδιοκτησίας της κας Αθηνάς Γιάνναρου στη  Μυτιλήνη.

Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου   και 

 μελέτησαν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

ομόφωνα:

Α) εγκρίνουν την 161/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την  απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της παρόδου Σατωβριάνδου και στο μήκος της πρόσοψης  ιδιοκτησίας της κας Αθηνάς Γιάνναρου στη  Μυτιλήνη.

Με την μη τοποθέτηση πινακίδας για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της παρόδου Σατωβριάνδου και στο μήκος της πρόσοψης επί  ιδιοκτησίας της κας Αθηνάς Γιάνναρου στη  Μυτιλήνη ως εκ περισσού, εφόσον, ούτως ή άλλως  απαγορεύεται  η στάση και η στάθμευση σε οδό όταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.2696/1999 ΦΕΚ 57Α ( ΚΟΚ )

Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμαρχο Λέσβου, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες

Γ) Η  παρούσα  απόφαση να σταλεί  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, και στην  κα Αθηνά Γιάνναρου.

Δ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός  Απόφασης: 205/2015

Θέμα 14ο Η/Δ: Απόφαση 170/2015 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λέσβου με θέμα:  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του ΦΟΡΟΥ Μυτιλήνης.

Ο Πρόεδρος εισηγημένος το ανωτέρω θέμα εξέθεσε ότι: Στις 27-10-2015 κατατέθηκε στην Κοινότητα η 170/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα της κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του ΦΟΡΟΥ Μυτιλήνης.

 Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου   και μελέτησαν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

ομόφωνα:

Α) εγκρίνουν  την 170/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του ΦΟΡΟΥ Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με την υπ' αρίθμ πρωτ. 53886/17-09-2015  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λέσβου  ως εξής:

-Τη δημιουργία  διάβασης πεζών επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου στη Μυτιλήνη στο ύψος της συμβολής  της με την οδό  Τηλ. Βασσάλου και ακριβώς στην είσοδο του  supermarket Express market  με  παράλληλη τοποθέτηση δύο πινακίδων  Κ16  - κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών   στις δυο πλευρές της οδού Ελ. Βενιζέλου.

-Την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-27 απαγορεύεται η αριστερή στροφή προς Γ. Μούρα στη δεξιά πλευρά της οδού Ελ. Βενιζέλου  με κατεύθυνση κίνησης από αεροδρόμιο προς το κέντρο της πόλης, πλησίον της συμβολής της με τη Γ. Μούρα.

-Τη  δημιουργία  διάβασης πεζών επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 69 στην Μυτιλήνη  με τοποθέτηση  δύο πινακίδων Κ16 - κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών   στις δυο πλευρές της οδού Ελ. Βενιζέλου.

-Τη  δημιουργία  διάβασης πεζών επί της οδού Γ. Μούρα 2  στην Μυτιλήνη  με τοποθέτηση  δύο πινακίδων Κ16 - κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών   στις δυο πλευρές της οδού Γ. Μούρα.

Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμαρχο Λέσβου, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες

Γ) Η  παρούσα  απόφαση να σταλεί  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου και στους α) κα Χρήστου Μαρία & κ. Πραΐδη Ευστράτιο.

Δ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός  Απόφασης: 206/2015

Θέμα 15ο Η/Δ: Απόφαση 173/2015 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λέσβου με θέμα: Την τοποθέτηση στεγάστρου σε εγκεκριμένη στάση της γραμμής Νοσοκομείου Χρυσομαλλούσας  της εταιρείας Αστικό ΚΤΕΛ Μυτιλήνης,  στην  Μυτιλήνη

Ο Πρόεδρος εισηγημένος το ανωτέρω θέμα εξέθεσε ότι: Στις 27-10-2015 κατατέθηκε στην Κοινότητα η 173/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την τοποθέτηση στεγάστρου σε εγκεκριμένη στάση της γραμμής Νοσοκομείου Χρυσομαλλούσας  της εταιρείας Αστικό ΚΤΕΛ Μυτιλήνης,  στην  Μυτιλήνη

Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου   και μελέτησαν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

ομόφωνα:

Α) εγκρίνουν την 173/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα  την τοποθέτηση στεγάστρου σε εγκεκριμένη στάση της γραμμής Νοσοκομείου Χρυσομαλλούσας  της εταιρείας Αστικό ΚΤΕΛ Μυτιλήνης,  στη Μυτιλήνη.

Και συγκεκριμένα την τοποθέτηση αυτού στην εσοχή  που δημιουργείται  από το περιμετρικό  τοίχο  του Μουσικού Σχολείου  και αριστερά  της εισόδου  του, σύμφωνα  με την υπ αριθμ  πρωτ. 54318/17-9-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμαρχο Λέσβου, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες

Γ) Η  παρούσα  απόφαση να σταλεί  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου και στην εταιρεία Αστικό ΚΤΕΛ Μυτιλήνης ΑΕ.

Δ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός  Απόφασης: 207/2015

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
21 Φεβρουαριου 2020
21 Φεβρουαριου 2020
21 Φεβρουαριου 2020
21 Φεβρουαριου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε