ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Παρασκευη 14 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ημερομηνία27 Νοεμβριου 2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ασκληπιού 34, Χρυσομαλλούσα,

Μυτιλήνη.

Τηλ. 22510 22143

Fax. 22510 22143

Email: syndesmos1954@otenet.gr        

 

                      Περιλήψεις Αποφάσεων Δ.Κ. Μυτιλήνης

 

Θέμα 8ο Η/Δ: Απόφαση 150/2015 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λέσβου με θέμα: Την τοποθέτηση ξύλινων πινακίδων για ενοικιαστήρια στη Μυτιλήνη.

Ο Πρόεδρος εισηγημένος το ανωτέρω θέμα εξέθεσε ότι: Στις 28-9-2015 κατατέθηκε στην Κοινότητα η 150/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την τοποθέτηση ξύλινων πινακίδων για ενοικιαστήρια στη Μυτιλήνη.

 Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου   και 

 μελέτησαν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

ομόφωνα:

Α) εγκρίνουν   την 150/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την τοποθέτηση ξύλινων πινακίδων για ενοικιαστήρια στην   Μυτιλήνη ως εξής:

Γήπεδο επί της οδού Ε. Βοστάνη  στο ύψος του περιπτέρου.

Στην οδό Αγίου Θεράποντος έναντι του σχολείου.

Στην οδό Ηλία Βενέζη στο ύψος του περιπτέρου.

Στην οδό Χρυσομαλλούσας στο ύψος της εκκλησιάς της Παναγίας.

Στην οδό Καβέτσου έξω από το πάρκο της Αγίας Ειρήνης.

Έξω από το κτήριο του ΙΚΑ.

Έξω από το κτήριο του Νοσοκομείου.

Στην οδό Ασκληπιού στο πάρκο της Γαρδένιας.

Στην αρχή της οδού Ερμού μπροστά στο  καφέ Κήπος.

Στην οδό Κομνηνάκη μπροστά  στο καφέ Μουσικό Καφενείο.

Μπροστά στο κτήριο του ΕΛΤΑ -  ταχυδρομείο.

Στην Εθνική οδό Μυτιλήνης Κρατήγου στην 1η στάση των αστικών ΚΤΕΛ.

Να τηρηθούν αυστηρά τα σημεία που έχουν προταθεί για τις τοποθετήσεις των  ενοικιαστηρίων από τους συμπολίτες μας και να αποφεύγονται να τοποθετούνται σε άλλα σημεία, δείχνοντας άσχημη εικόνα,  (δέντρα, στύλους ΔΕΗ, κάδοι κλπ.)   

Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμαρχο Λέσβου, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.

Γ) Η  παρούσα  απόφαση να σταλεί  στην  Διεύθυνση Περιβάλλοντος & πρασίνου   τμ. Αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου.

Δ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός  Απόφασης: 200/2015

Θέμα 9ο Η/Δ: Απόφαση 152/2015 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λέσβου με θέμα: Την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της οδού Πεσμαζόγλου, στο μήκος της κεντρικής εισόδου του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης.

Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου   και 

 μελέτησαν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

ομόφωνα:

Α) εγκρίνουν   την 152/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την  απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της οδού Πεσμαζόγλου, στο μήκος της κεντρικής εισόδου του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης,  σύμφωνα με την υπ αρίθμ πρωτ. 49655/14-8-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμαρχο Λέσβου, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.

Γ) Η  παρούσα  απόφαση να σταλεί  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Δ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός  Απόφασης: 201/2015

Θέμα 10ο Η/Δ: Απόφαση 153/2015 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λέσβου με θέμα: Την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της οδού Ολύμπου & Λεπετύμνου στην  Μυτιλήνη.

Ο Πρόεδρος εισηγημένος το ανωτέρω θέμα εξέθεσε ότι: Στις 28-9-2015 κατατέθηκε στην Κοινότητα η 153/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της οδού Ολύμπου & Λεπετύμνου στη Μυτιλήνη.

Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου   και 

 μελέτησαν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

ομόφωνα:

Α) εγκρίνουν   την 153/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την  απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί τις  οδού Ολύμπου & Λεπετύμνου στη Μυτιλήνη

Με την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης των μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων κ.λ.π επί της οδού Ολύμπου.

Και την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης των αυτοκινήτων  επί της οδού Λεπετύμνου  σύμφωνα με την υπ αρίθμ πρωτ. 43605/29-7-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου

Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμαρχο Λέσβου, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες

Γ) Η  παρούσα  απόφαση να σταλεί  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Δ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός  Απόφασης: 202/2015

Θέμα 11ο Η/Δ: Απόφαση 159/2015 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λέσβου με θέμα: Την τοποθέτηση καθρέπτη απέναντι από την έξοδο του παρκινγκ των αυτοκινήτων στην Ακαδημία  στη  Μυτιλήνη.

Ο Πρόεδρος εισηγημένος το ανωτέρω θέμα εξέθεσε ότι: Στις 21-10-2015 κατατέθηκε στην Κοινότητα η 159/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την τοποθέτηση καθρέπτη  απέναντι από την έξοδο του πάρκινγκ των αυτοκινήτων  στην Ακαδημία  στην  Μυτιλήνη.

Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου   και μελέτησαν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

ομόφωνα:

Α) εγκρίνουν   την 159/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την  τοποθέτηση καθρέπτη  απέναντι από την έξοδο του πάρκινγκ των αυτοκινήτων στην Ακαδημία  στην  Μυτιλήνη.

Με την  τοποθέτηση καθρέπτη  απέναντι από την έξοδο του πάρκινγκ των αυτοκινήτων  του κτηρίου της τέως Παιδαγωγικής  Ακαδημίας  στην  Μυτιλήνη.

Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμαρχο Λέσβου, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες

Γ) Η  παρούσα  απόφαση να σταλεί  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Δ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός  Απόφασης: 203/2015

Θέμα 13ο Η/Δ: Απόφαση 161/2015 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λέσβου με θέμα: Την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της παρόδου Σατωβριάνδου και στο μήκος της πρόσοψης  ιδιοκτησίας της κας Αθηνάς Γιάνναρου στη  Μυτιλήνη

Ο Πρόεδρος εισηγημένος το ανωτέρω θέμα εξέθεσε ότι: Στις 21-10-2015 κατατέθηκε στην Κοινότητα η 161/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την  απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της παρόδου Σατωβριάνδου και στο μήκος της πρόσοψης  ιδιοκτησίας της κας Αθηνάς Γιάνναρου στη  Μυτιλήνη.

Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου   και 

 μελέτησαν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

ομόφωνα:

Α) εγκρίνουν την 161/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την  απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της παρόδου Σατωβριάνδου και στο μήκος της πρόσοψης  ιδιοκτησίας της κας Αθηνάς Γιάνναρου στη  Μυτιλήνη.

Με την μη τοποθέτηση πινακίδας για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της παρόδου Σατωβριάνδου και στο μήκος της πρόσοψης επί  ιδιοκτησίας της κας Αθηνάς Γιάνναρου στη  Μυτιλήνη ως εκ περισσού, εφόσον, ούτως ή άλλως  απαγορεύεται  η στάση και η στάθμευση σε οδό όταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.2696/1999 ΦΕΚ 57Α ( ΚΟΚ )

Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμαρχο Λέσβου, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες

Γ) Η  παρούσα  απόφαση να σταλεί  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, και στην  κα Αθηνά Γιάνναρου.

Δ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός  Απόφασης: 205/2015

Θέμα 14ο Η/Δ: Απόφαση 170/2015 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λέσβου με θέμα:  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του ΦΟΡΟΥ Μυτιλήνης.

Ο Πρόεδρος εισηγημένος το ανωτέρω θέμα εξέθεσε ότι: Στις 27-10-2015 κατατέθηκε στην Κοινότητα η 170/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα της κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του ΦΟΡΟΥ Μυτιλήνης.

 Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου   και μελέτησαν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

ομόφωνα:

Α) εγκρίνουν  την 170/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του ΦΟΡΟΥ Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με την υπ' αρίθμ πρωτ. 53886/17-09-2015  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λέσβου  ως εξής:

-Τη δημιουργία  διάβασης πεζών επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου στη Μυτιλήνη στο ύψος της συμβολής  της με την οδό  Τηλ. Βασσάλου και ακριβώς στην είσοδο του  supermarket Express market  με  παράλληλη τοποθέτηση δύο πινακίδων  Κ16  - κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών   στις δυο πλευρές της οδού Ελ. Βενιζέλου.

-Την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-27 απαγορεύεται η αριστερή στροφή προς Γ. Μούρα στη δεξιά πλευρά της οδού Ελ. Βενιζέλου  με κατεύθυνση κίνησης από αεροδρόμιο προς το κέντρο της πόλης, πλησίον της συμβολής της με τη Γ. Μούρα.

-Τη  δημιουργία  διάβασης πεζών επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 69 στην Μυτιλήνη  με τοποθέτηση  δύο πινακίδων Κ16 - κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών   στις δυο πλευρές της οδού Ελ. Βενιζέλου.

-Τη  δημιουργία  διάβασης πεζών επί της οδού Γ. Μούρα 2  στην Μυτιλήνη  με τοποθέτηση  δύο πινακίδων Κ16 - κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών   στις δυο πλευρές της οδού Γ. Μούρα.

Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμαρχο Λέσβου, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες

Γ) Η  παρούσα  απόφαση να σταλεί  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου και στους α) κα Χρήστου Μαρία & κ. Πραΐδη Ευστράτιο.

Δ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός  Απόφασης: 206/2015

Θέμα 15ο Η/Δ: Απόφαση 173/2015 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λέσβου με θέμα: Την τοποθέτηση στεγάστρου σε εγκεκριμένη στάση της γραμμής Νοσοκομείου Χρυσομαλλούσας  της εταιρείας Αστικό ΚΤΕΛ Μυτιλήνης,  στην  Μυτιλήνη

Ο Πρόεδρος εισηγημένος το ανωτέρω θέμα εξέθεσε ότι: Στις 27-10-2015 κατατέθηκε στην Κοινότητα η 173/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα την τοποθέτηση στεγάστρου σε εγκεκριμένη στάση της γραμμής Νοσοκομείου Χρυσομαλλούσας  της εταιρείας Αστικό ΚΤΕΛ Μυτιλήνης,  στην  Μυτιλήνη

Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου   και μελέτησαν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

ομόφωνα:

Α) εγκρίνουν την 173/2015 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου με θέμα  την τοποθέτηση στεγάστρου σε εγκεκριμένη στάση της γραμμής Νοσοκομείου Χρυσομαλλούσας  της εταιρείας Αστικό ΚΤΕΛ Μυτιλήνης,  στη Μυτιλήνη.

Και συγκεκριμένα την τοποθέτηση αυτού στην εσοχή  που δημιουργείται  από το περιμετρικό  τοίχο  του Μουσικού Σχολείου  και αριστερά  της εισόδου  του, σύμφωνα  με την υπ αριθμ  πρωτ. 54318/17-9-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμαρχο Λέσβου, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες

Γ) Η  παρούσα  απόφαση να σταλεί  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου και στην εταιρεία Αστικό ΚΤΕΛ Μυτιλήνης ΑΕ.

Δ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός  Απόφασης: 207/2015

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία14 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία14 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία14 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία14 Ιουνιου 2024
Θεματολογία
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε