ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 28 Μαιου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

26 Οκτωβριου 2016

 

                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΩΖΑΧ469Β7Τ-ΣΒ7

                                                                                 

 

 

                        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ          

                                                                                                  

Πειραιάς 21-10-2016

Αριθμ. Πρωτ.: 20165707

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ 1008/τ.Γ'/11-10-2016, ΦΕΚ 1009/τ.Γ'/11-10-2016 και ΦΕΚ 1022/τ.Γ'/13-10-2016 δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω έντεκα (11) κενών θέσεων Καθηγητών ως εξής:

 

Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών     

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά της Καινοτομίας»  (ΦΕΚ 1022/τ.Γ'/13-10-2016 ΑΔΑ: 6Γ0Ζ469Β7Τ-1ΒΡ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001621648

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία»  (ΦΕΚ 1022/τ.Γ'/13-10-2016 ΑΔΑ: ΩΟ5Κ469Β7Τ-ΕΗΟ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001621831

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση»  (ΦΕΚ 1008/τ.Γ'/11-10-2016 ΑΔΑ: 71ΨΖ469Β7Τ-Φ2Τ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001621947

 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές Μάρκετινγκ με έμφαση στην Ερευνητική Μεθοδολογία» (ΦΕΚ 1009/τ.Γ'/11-10-2016 ΑΔΑ: ΩΣΟΒ469Β7Τ-ΘΥΒ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001622024

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στην Επιχειρηματική Ευελιξία» (ΦΕΚ 1009/τ.Γ'/11-10-2016 ΑΔΑ :ΨΒ7Η469Β7Τ-ΤΛΝ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001622118

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση στις Προβλέψεις»  (ΦΕΚ 1009/τ.Γ'/11-10-2016 ΑΔΑ: 6Ω6Φ469Β7Τ-ΥΨΟ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001622189

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανικοί Κλάδοι Οικονομική, Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Ανάλυση» (ΦΕΚ 1009/τ.Γ'/11-10-2016 ΑΔΑ: 76ΤΧ469Β7Τ-Μ79)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001622269

 

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

 

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτικές Μέθοδοι στη Βιομηχανία»  (ΦΕΚ 1008/τ.Γ'/11-10-2016 ΑΔΑ: 76Ω5469Β7Τ-2ΣΑ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001622346

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού»  (ΦΕΚ 1022/τ.Γ'/13-10-2016 ΑΔΑ: 7ΨΓΛ469Β7Τ-ΞΥ0)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001622433

 

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

Τμήμα Πληροφορικής 

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διακριτά Μαθηματικά με έμφαση στη Συνδυαστική»  (ΦΕΚ 1009/τ.Γ'/11-10-2016 ΑΔΑ: 73ΠΩ469Β7Τ-ΟΦΨ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001622595

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Εξατομικευμένου Λογισμικού»  (ΦΕΚ 1008/τ.Γ'/11-10-2016 ΑΔΑ: ΩΦΘΠ469Β7Τ-77Ξ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001623755

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://apella.minedu.gov.gr

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 21-12-2016.

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (τηλ. 210-4142300), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλ. 210-4142249, 210-4142158), Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (τηλ. 210-4142316, 210-4142164) και Πληροφορικής (τηλ. 210-4142263, 210-4142105).

 

 

                                                                               Ο Πρύτανης

             Καθηγητής Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
26 Μαιου 2023
26 Μαιου 2023
26 Μαιου 2023
26 Μαιου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε