ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 1 Φεβρουαριου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 12 Απριλίου 2016

ΔΕΥΑΛ

12 Απριλιου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Μυτιλήνη, 11 04 - 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

              ΛΕΣΒΟΥ                                                                     Αριθ. πρωτ. 2849

Αριθ. Μελέτης :  9 / 2016

ΑΔΑ: 6ΟΩΝΟΚΠΛ-Α0Ψ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


1.         Η Δημοτική Επιχείρηση ΎδρευσηςΑποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή ανά μηχάνημα όχημα για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έτους 2016» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 37.240,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.)

2.         Χρηματοδότηση : Η παροχή της υπηρεσίας χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

3.         Παραλαβή τευχών : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού (Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή, Ενδεικτικό Προϋπολογισμός Μελέτης, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) από την επίσημη ιστο-σελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τα συμβατικά τεύχη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, είτε από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ, είτε από τα γραφεία της ΔΕΥΑΛ μέχρι και την Τρίτη 19-04-2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22510-24444, fax επικοινωνίας: 22510-40121, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : κ. Παρασκ. Φινδανής.

4.         Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20-04-2016 ημέ-

ρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (οδός Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη, 1ος όροφος).

 

      Σύστημα υποβολής προσφοράς : Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί

«με  συμπλήρωση τιμής ανά προσφερόμενο μηχάνημα όχημα».  

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές με τιμές μεγαλύτερες από τις τιμές μονάδος των μηχανημάτων οχημάτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για τη μίσθωση ενός ή περισσότερων μηχανημάτων οχημάτων.

6.         Δικαιούμενοι συμμετοχής : Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

            Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών ή ενώσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο δημοπρατούμενο αντικείμενο και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της εργασίας.

7.         Απαιτούμενες εγγυήσεις : Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2,00 % επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού των προσφερόμενων προς μίσθωση μηχανημάτων οχημάτων, που θα απευθύνεται προς τη ΔΕΥΑΛ. Οι εγγυητικές επι-στολές συμμετοχής πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από δύο (2) μήνες από την ημε-ρομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι και τις 20-06-2016.

8.         Προθεσμία παροχής της υπηρεσίας: Η συνολική συμβατική προθεσμία για την παροχή της υ-πηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9.         Λοιπές πληροφορίες : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβού-λιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

 Μυτιλήνη, 11 Απριλίου 2016

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

Δημήτρης Ακριώτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
1 Φεβρουαριου 2023
1 Φεβρουαριου 2023
1 Φεβρουαριου 2023
1 Φεβρουαριου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε