ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 25 Φεβρουαριου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ημερομηνία16 Απριλιου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

πλήρωσης θέσεων καθηγητών

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, Πληροφορίες: κ. Αρετή Κοντογιάννη τηλ. 2410685703, FAX: 2410685546.

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική», (Αρ. Προκ. 641/16/ΓΠ/19-01-2016, ΦΕΚ 276/23-03-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: Ω3ΩΥ469Β7Ξ-ΠΗΥ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157136

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία», (Αρ. Προκ. 649/16/ΓΠ/19-01-2016, ΦΕΚ 270/23-03-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: 6Α3Σ469Β7Ξ-9ΦΞ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157244

2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Αιματολογία», (Αρ. Προκ. 644/16/ΓΠ/19-01-2016, ΦΕΚ 270/23-03-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: ΩΕΨΙ469Β7Ξ-ΦΨΚ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157335

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική-Πληροφορική», (Αρ. Προκ. 2835/16/ΓΠ/25-02-2016, ΦΕΚ 304/04-04-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: ΩΕΧΣ469Β7Ξ-ΤΥΜ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157423

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Τρικάλων 224, 43100 Καρδίτσα, Πληροφορίες κ. Σοφία Δόϊκου τηλ. 2441066000, FAX: 2441066041,

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Αναπαραγωγής - Μαιευτική και Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς», (Αρ. Προκ. 2747/16/ΓΠ/24-02-2016, ΦΕΚ 301/01-04-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: 77Κ4469Β7Ξ-ΙΩΑ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157624

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, Πληροφορίες: κ. Τσελεπή Στυλιανή τηλ. 2421074011, FAX: 2421074050

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικά Σύνθετα Υλικά-Θεωρίες Ομογενοποίησης», (Αρ. Προκ. 1138/16/ΓΠ/28-01-2016, ΦΕΚ 301/01-04-2016/τ.Γ΄) ΑΔΑ: 7Ν3Λ469Β7Ξ-ΤΡ0, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157706

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, Πληροφορίες: κ. Παππάς Ισίδωρος τηλ, 2421074452-55, FAX: 2421074380

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη», (Αρ. Προκ. 1141/16/ΓΠ/28-01-2016, ΦΕΚ 301/01-04-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: 6ΞΓΖ469Β7Ξ-4ΩΗ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157805

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία Μαγνησίας 38446, Πληροφορίες κ. Ιωάννης Ναουμίδης, τηλ. 2421093011, FAX: 2421093157.

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Θρέψης Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών», (Αρ. Προκ. 1644/16/ΓΠ/05-02-2016, ΦΕΚ 301/01-04-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: ΩΥ5Κ469Β7Ξ-8ΟΕ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157888

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, Πληροφορίες: Μπαλαμπάνη Ευανθία, τηλ. 2421074800, FAX: 2421074799

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή: Εκπαιδευτική Ένταξη», (Αρ. Προκ. 2040/16/ΓΠ/12-02-2016, ΦΕΚ 301/01-04-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: 6Η3Ξ469Β7Ξ-ΟΘΖ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157999

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, Πληροφορίες: Σουμπενιώτη Βασιλική, τηλ. 2421074898, FAX: 2421074801.

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδική Λογοτεχνία: Μυθοπλασία και αφήγηση στην προσχολική εκπαίδευση», (Αρ. Προκ. 2131/16/ΓΠ/12-02-2016, ΦΕΚ 304/04-04-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: 77ΦΦ469Β7Ξ-ΡΙΘ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157532

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Κοραή 43, 38333 Βόλος, Πληροφορίες: Βέργου Πηνελόπη, τηλ. 2421074913/2421074771, FAX: 2421074772.

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα», (Αρ. Προκ. 2301/16/ΓΠ/16-02-2016, ΦΕΚ 301/01-04-2016/τ,Γ'), ΑΔΑ: 6ΡΛΟ469Β7Ξ-ΠΙ0, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001158049

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 13-06-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Γεώργιος Κ. Πετράκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία23 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία23 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία23 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία23 Φεβρουαριου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε