ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παρασκευη 16 Απριλιου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

16 Απριλιου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

πλήρωσης θέσεων καθηγητών

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, Πληροφορίες: κ. Αρετή Κοντογιάννη τηλ. 2410685703, FAX: 2410685546.

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική», (Αρ. Προκ. 641/16/ΓΠ/19-01-2016, ΦΕΚ 276/23-03-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: Ω3ΩΥ469Β7Ξ-ΠΗΥ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157136

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία», (Αρ. Προκ. 649/16/ΓΠ/19-01-2016, ΦΕΚ 270/23-03-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: 6Α3Σ469Β7Ξ-9ΦΞ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157244

2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Αιματολογία», (Αρ. Προκ. 644/16/ΓΠ/19-01-2016, ΦΕΚ 270/23-03-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: ΩΕΨΙ469Β7Ξ-ΦΨΚ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157335

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική-Πληροφορική», (Αρ. Προκ. 2835/16/ΓΠ/25-02-2016, ΦΕΚ 304/04-04-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: ΩΕΧΣ469Β7Ξ-ΤΥΜ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157423

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Τρικάλων 224, 43100 Καρδίτσα, Πληροφορίες κ. Σοφία Δόϊκου τηλ. 2441066000, FAX: 2441066041,

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Αναπαραγωγής - Μαιευτική και Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς», (Αρ. Προκ. 2747/16/ΓΠ/24-02-2016, ΦΕΚ 301/01-04-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: 77Κ4469Β7Ξ-ΙΩΑ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157624

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, Πληροφορίες: κ. Τσελεπή Στυλιανή τηλ. 2421074011, FAX: 2421074050

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικά Σύνθετα Υλικά-Θεωρίες Ομογενοποίησης», (Αρ. Προκ. 1138/16/ΓΠ/28-01-2016, ΦΕΚ 301/01-04-2016/τ.Γ΄) ΑΔΑ: 7Ν3Λ469Β7Ξ-ΤΡ0, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157706

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, Πληροφορίες: κ. Παππάς Ισίδωρος τηλ, 2421074452-55, FAX: 2421074380

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη», (Αρ. Προκ. 1141/16/ΓΠ/28-01-2016, ΦΕΚ 301/01-04-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: 6ΞΓΖ469Β7Ξ-4ΩΗ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157805

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία Μαγνησίας 38446, Πληροφορίες κ. Ιωάννης Ναουμίδης, τηλ. 2421093011, FAX: 2421093157.

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Θρέψης Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών», (Αρ. Προκ. 1644/16/ΓΠ/05-02-2016, ΦΕΚ 301/01-04-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: ΩΥ5Κ469Β7Ξ-8ΟΕ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157888

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, Πληροφορίες: Μπαλαμπάνη Ευανθία, τηλ. 2421074800, FAX: 2421074799

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή: Εκπαιδευτική Ένταξη», (Αρ. Προκ. 2040/16/ΓΠ/12-02-2016, ΦΕΚ 301/01-04-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: 6Η3Ξ469Β7Ξ-ΟΘΖ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157999

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, Πληροφορίες: Σουμπενιώτη Βασιλική, τηλ. 2421074898, FAX: 2421074801.

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδική Λογοτεχνία: Μυθοπλασία και αφήγηση στην προσχολική εκπαίδευση», (Αρ. Προκ. 2131/16/ΓΠ/12-02-2016, ΦΕΚ 304/04-04-2016/τ.Γ), ΑΔΑ: 77ΦΦ469Β7Ξ-ΡΙΘ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001157532

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Κοραή 43, 38333 Βόλος, Πληροφορίες: Βέργου Πηνελόπη, τηλ. 2421074913/2421074771, FAX: 2421074772.

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα», (Αρ. Προκ. 2301/16/ΓΠ/16-02-2016, ΦΕΚ 301/01-04-2016/τ,Γ'), ΑΔΑ: 6ΡΛΟ469Β7Ξ-ΠΙ0, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001158049

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 13-06-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Γεώργιος Κ. Πετράκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
15 Απριλιου 2021
15 Απριλιου 2021
15 Απριλιου 2021
15 Απριλιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε