ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Δευτερα 24 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερομηνία22 Ιουνιου 2016

                                                                                                    ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ISFB)

Λ. Συγγρού 83, 11745 Αθήνα, Τηλ: 2109285137, Fax: 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr. www.firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Πληροφορίες: Ι. Στογιαννίδου email: i.stogiannidou@firstreception.gov.gr

                                                                                                Αθήνα, 16/06/2016

                                                                                                Αριθ. πρωτ.:ISFΒ/7006


 

 

ΘΕΜΑ : «Περίληψη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού»

 

ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Συγγρού 83, 11745 Αθήνα

Αρ. Διακήρυξης: 22/2016

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διενεργεί Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Εκτυπωτών και Περιφερειακού εξοπλισμού των Η/Υ για τις Περιφερειακές Μονάδες, την Κεντρική Υπηρεσία και για την έναρξη των Δομών Φιλοξενίας εντός Αττικής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή άνευ ΦΠΑ για κάθε Υποέργο.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 95.519,55 άνευ Φ.Π.Α.

                                      και 118.444,24 συμπερ/νου ΦΠΑ 24% (ή του αναλογούντος ΦΠΑ)

 

Υποέργο 1: 40.000,00 άνευ ΦΠΑ 24%        49.600,00 με ΦΠΑ 24% (ή του αναλογούντος ΦΠΑ)

Υποέργο 2: 9.700,00 άνευ ΦΠΑ 24%        12.028,00 με ΦΠΑ 24% (ή του αναλογούντος ΦΠΑ)

Υποέργο 3: 21.626,00 άνευ ΦΠΑ 24%        26.816,24 με ΦΠΑ 24% (ή του αναλογούντος ΦΠΑ)

Υποέργο 4: 24.193,55 άνευ ΦΠΑ 24%        30.000,00 με ΦΠΑ 24% (ή του αναλογούντος ΦΠΑ)

CPV:30200000-1, 30213000-5, 30213300-8, 30232000-4

Το Υποέργο 1 χρηματοδοτείται 100% από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ISFΒ), (HOME/2015/ISFB/AG/EMAS/0007- ΠΔΕ2015ΣΕ05020006).

Τα Υποέργα 2&3 χρηματοδοτούνται 100% από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ISFB), (HOME/2015/ISFB/AG/EMAS/0009-ΠΔΕ2015ΣΕ05020005)

Το Υποέργο 4 χρηματοδοτείται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΕΦ 07-450- ΚΑΕ 1723) του έτους 2016.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25/07/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 02/08/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 24/08/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ' αριθμό 22/2016 διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της αποσφράγισης των προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές.

Γίνονται δεκτές προσφορές για την προμήθεια αναλώσιμων μόνο επί του συνόλου των ειδών του κάθε Υποέργου ή περισσοτέρων Υποέργων και σύμφωνα πάντα με τους επιμέρους προϋπολογισμούς.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και οι Τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται στη διακήρυξη 22/2016.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 22/2016 θα αναρτηθεί:

α) στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης www.firstreception.gov.gr,

β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr,

στο ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

γ) στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (www.acci.gr), Έβρου (www.evroschamber.gr), Λέσβου (www.lesvos-chamber.com), Σάμου (www.samoscci.gr), Δωδεκανήσου (www.ebed.gr), Χίου www.chios.proodos.gr/chamber) προς ανάρτηση στα οικεία τμήματα των ιστοσελίδων των.

δ) Θα αποσταλεί στον ιστότοπο του πρώην Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη www.mopocp.gov.gr/main.php.

Η περίληψη της Διακήρυξης 22/2016 θα δημοσιευθεί:

α) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ).

β) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια: www.diavgeia.gov.gr

γ) στον ημερήσιο τύπο θα δημοσιευθεί σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία (1) τοπική σε Ορεστιάδα, Λέσβο, Σάμο, Χίο, Δωδεκάνησα.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε