ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τριτη 25 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Ημερομηνία23 Αυγουστου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ

[της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α'82), σε συνδυασμό με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001].

Του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (Νίκης 5-7, Σύνταγμα).

 

 

ΚΑΤΑ

Των:

Α.

Διαλεχτού Δημήτριου του Χρήστου, κατοίκου Κεραμίου Καλλονής Λέσβου, με α.α ιδιοκτ. 1

Καραθανάση Νικόλαου του Ιωάννη, κατοίκου Παττιανών Καλλονής Λέσβου, με α.α ιδιοκτ. 2

Μολυβιάτη Στέλιου του Ιωάννη, κατοίκου Σκάλας Καλλονής Λέσβου, με α.α ιδιοκτ. 3

Χατζημακρή Μαίρης του Χριστόφορου, κατοίκου Παττιανών Καλλονής Λέσβου, με α.α ιδιοκτ. 4

Θεοδοσίου Ιγνάτιου του Δημητρίου, κατοίκου Παττιανών Καλλονής Λέσβου, με α.α. ιδιοκτ. 5

Πλωμαρίτη Παναγιώτη του Νικολάου, κατοίκου Αρριανών Καλλονής Λέσβου, με α.α ιδιοκτ.6

Καριώτη   Σπύρου   του   Κωνσταντίνου,   κατοίκου   Πειραιά,   οδός Γιαννόπουλου 19, με α.α ιδιοκτ. 8

Σαμαραδέλλη Αντώνιου του Γρηγορίου , κατοίκου Αρίσβης Καλλονής Λέσβου , με α.α ιδιοκτ. 9

Δελλή Ιωάννη , κατοίκου Μυτιλήνης , οδός 8ης Νοεμβρίου 27 , με α.α ιδιοκτ. 10 και 12

Καποδίστρια Παναγιώτη του Μιχαήλ, κατοίκου Κεραμίου Καλλονής Λέσβου, με α.α ιδιοκτ. 11

Βερρή Κωνσταντίνου του Χρήστου, κατοίκου Άγρας Λέσβου, με α.α ιδιοκτ. 13

Χάνδακα Μιχαήλ του Γεωργίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Ολύμπου 20, με α.α ιδιοκτ. 14

Γώγου Γρηγόριου του Νικολάου, κατοίκου Κεραμίου Καλλονής Λέσβου, με α.α ιδιοκτ. 15

Της εταιρείας με την επωνυμία « Αφοι Βαμβουκλή », που εδρεύει στην Καλλονή Λέσβου και εκπροσωπείται νόμιμα με α.α ιδιοκτ. 17 και 24

Σαμίου Μιχαήλ του Χαραλάμπους, κατοίκου Καλλονής Λέσβου, με α.α ιδιοκτ. 18

Μαυρομάτη Ιωάννη του Χρήστου, κατοίκου Καλλονής Λέσβου, με α.α ιδιοκτ. 19 και 20

Βέρρου Μαρίας του Ιωάννη, κατοίκου Καλλονής Λέσβου, με α.α ιδιοκτ. 23

Μανίκα Αφροδίτης του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καλλονής Λέσβου, με α.α ιδιοκτ. 25

Καποδίστρια Μαρίας του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καλλονής Λέσβου, με α.α ιδιοκτ. 26

Ευδοξίας χήρας Ιγνατίου Καποδίστρια , κατοίκου Καλλονής Λέσβου, με α.α ιδιοκτ. 27

Διαλεκτού Παναγίτσας, χήρας Χρήστου Διαλεκτού, κατοίκου Κεραμίου Δήμου Καλλονής.

Μάρκου Καριώτη του Μιχαήλ, κατοίκου Αμερικής

Μιχάλη Καριώτη του Μιχαήλ, κατοίκου Αμερικής

Ευαγγελίας χήρας Ηλία Βαλούκα, κατοίκου Θεσ/κης, οδός Ολύμπου αρ. 20.

Μαριάνθης θυγ. Νικολάου Γώγου, κατοίκου Κεραμίου Καλλονής.

Ιωάννη Βαμβουκλή του Νικολάου, κατοίκου Καλλονής Λέσβου.

Χρήστου Βαμβουκλή του Νικολάου, κατοίκου Καλλονής Λέσβου

Δέσποινας Σαμαραδέλλη, κατοίκου Η.Π.Α. με α.α ιδιοκτ. 9

Εμμανουήλ Παπάζογλου, κατοίκου Σκάλας Καλλονής Λέσβου

Παπάζογλου Πέτρου , κατοίκου Σκάλας Καλλονής Λέσβου

και

Β. Της υπ΄αριθμ. 58/2005 οριστικής και τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Αιγαίου Μεταβατική ΄Εδρα Μυτιλήνης (περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως λόγω απαλλοτριώσεως).

 

<.................................>

          Ειδοποιούνται οι ανωτέρω, ότι την 4-11-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. Ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου συζητείται, με αριθμό πινακίου 36 και Εισηγήτρια την Αρεοπαγίτη Σοφία Ντάντου, η από 4-10-2005 αίτηση αναιρέσεως του Ελληνικού Δημοσίου και ο Πρόσθετος Λόγος Αναιρέσεως του Δημοσίου κατά του Διαλεχτού Δημητρίου κλπ. (συν. 30) και της με αριθμό 58/2005 αποφάσεως του Εφετείου Αιγαίου Μεταβατική έδρα Μυτιλήνης, με την οποία καθορίσθηκε οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 1439/21-5-2002 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 452/29-5-2002 τεύχος Δ΄, εκτάσεως συνολικού εμβαδού 8.647,99 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Καλλονής του Δήμου Λέσβου, για την κατασκευή νέων γεφυρών στη 15η Επαρχιακή Οδό Καλλονής - Παρακοίλων, στις Εννιά Καμάρες και στην Ποταμιά.

          Με την ανωτέρω αίτηση αναιρέσεως και τον ως άνω Πρόσθετο Λόγο Αναιρέσεως πλήττεται η ως άνω αναιρεσιβαλλομένη απόφαση του Εφετείου Αιγαίου Μεταβατική έδρα Μυτιλήνης, για τους εξής λόγους:

          1. Διότι, ενώ κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3193/2003, στις περιοχές που ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, η αξία των απαλλοτριουμένων ακινήτων πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά με το σύστημα αυτό, εντούτοις η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση για τις ιδιοκτησίες, που ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους, προσδιόρισε την οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως όχι με τη βάση το αντικειμενικό σύστημα, και τη σχετική από 10-6-2002 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν.2882/2001, καθισταμένης έτσι αναιρετέας κατ' άρθρο 559 αριθμ. 1 Κ.Πολ.Δικ, αφού παραβίασε ουσιώδη διάταξη νόμου.

          2. Με τον β΄ λόγο αναιρέσεως και τον Πρόσθετο Λόγο Αναιρέσεως το Δημόσιο, πλήττει την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, διότι παραβίασε κανόνα ουσιαστικού δικαίου (αναιρετέα κατ' άρθρο 559 αριθμ. 1 Κ.Πολ.Δικ). Συγκεκριμένα με την αναιρεσιβαλλομένη επιδικάσθηκε αμοιβή του δικηγόρου κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 2882/2001, δύο φορές, ήτοι μία φορά για την παράσταση και υποβολή προτάσεων στο Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τον καθορισμό της προσωρινής αποζημιώσεως και μία δεύτερη για την παράσταση και δικαστική υποστήριξη της υποθέσεως στο Εφετείο Αιγαίου, ενώ έπρεπε να καθορίσει τη σχετική αμοιβή άπαξ.

Αντίγραφα της από 4-10-2005 αιτήσεως αναιρέσεως και του ανωτέρω Προσθέτου Λόγου Αναιρέσεως του Δημοσίου, τοιχοκολλήθηκαν, αντιστοίχως, στο κατάστημα  του Αρείου Πάγου στην Αθήνα και στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Καλλονής του Δήμου Λέσβου, στις 11-8-2016 και 12-8-2016 αντιστοίχως.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι παραπάνω καθών του Ελληνικού Δημοσίου, να παραστούν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως και του Προσθέτου Λόγου Αναιρέσεως του Δημοσίου, κατά τη δικάσιμο της 4.11.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., Ενώπιον του Δ' Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους.

                                                                      Αθήνα,   17-08-2016

                                                        Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου

                                                                          Ευάγγελος Μαρίνης

                                                                             Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

                                                                          Τηλ. 210 6456089

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε