ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Πεμπτη 30 Μαιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ημερομηνία30 Σεπτεμβριου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Α.Π.: 7905

Μυτιλήνη, 28/09/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων καθηγητών:

Α) ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία Βιοσφαιρικών Διεργασιών» (ΦΕΚ 847/Γ/13.09.2016).

Α.Δ.Α:  6ΒΞΒ469Β7Λ-ΕΗΩ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541621

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογικά Οικονομικά» (ΦΕΚ 848/Γ/13.09.2016).

Α.Δ.Α:  ΩΣΝΨ469Β7Λ-ΟΨΜ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1542092

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογική Μηχανική και Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία» (ΦΕΚ 847/Γ/13.09.2016).

Α.Δ.Α:  75ΖΓ469Β7Λ-8Β3 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541455

Πληρ.: κα. Δ. Μουτζούρη, τηλ.: 2251036202, Fax: 2251036209, email: dmoutzou@aegean.gr

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή του Ανθρώπου» (ΦΕΚ 847/Γ/13.09.2016).

Α.Δ.Α:  ΩΖΗ6469Β7Λ-Ε4Η Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541561

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή   Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων» (ΦΕΚ 848/Γ/13.09.2016).

Α.Δ.Α:  ΩΜΩ6469Β7Λ-Γ4Ξ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541967

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Ποιότητα Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης» (ΦΕΚ 848/Γ/13.09.2016).

Α.Δ.Α:  7ΜΒΚ469Β7Λ-ΘΙΧ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541896

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Τροφίμων Φυσικές Διεργασίες» (ΦΕΚ 846/Γ/12.09.2016).

Α.Δ.Α:  6Ω3Ε469Β7Λ-ΡΩ5 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541007

Πληρ.: κα. Μ. Αντωνοπούλου, τηλ.: 2251036192, Fax: 2251036209, email: mant@aegean.gr

Β) ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού» (ΦΕΚ 847/Γ/13.09.2016).

Α.Δ.Α:  7ΨΩ3469Β7Λ-Κ9Χ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541695       

Πληρ.: κ. Θ. Κάιτατζης, τηλ.: 2251036608, Fax: 2251036609, email: fkait@aegean.gr

Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΦΕΚ 846/Γ/12.09.2016)

ΑΔΑ: 67Τ1469Β7Λ-ΙΑΤ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541079

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Βελτιστοποίηση και Μη-Παραμετρικές Μέθοδοι Προσαρμογής Δεδομένων» (ΦΕΚ 846/Γ/12.09.2016)

ΑΔΑ: Ω9ΞΨ469Β7Λ-ΓΥΥ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541158

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Μηχανική» (ΦΕΚ 846/Γ/12.09.2016)

ΑΔΑ: ΩΤΘ5469Β7Λ-ΛΦΖ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541279

Πληρ.: κα Δ. Μονογιούδη, τηλ.: 2271035402, Fax: 2271035429, email: dmono@aegean.gr

Δ) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μαθηματικών

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» (ΦΕΚ 848/Γ/13.09.2016)

ΑΔΑ: ΩΕΒΚ469Β7Λ-Ε95 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1542031

Πληρ.: κα Α. Βαρσαμή, τηλ.: 2273082018, Fax: 2273082007, email: dmath@aegean.gr

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 847/Γ/13.09.2016)

ΑΔΑ: 786Η469Β7Λ-Λ0Γ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1542289

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Μηχανοτρονικών Προϊόντων και Συστημάτων» (ΦΕΚ 848/Γ/13.09.2016)

ΑΔΑ: 7ΔΧΑ469Β7Λ-ΥΧ2 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1542390

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 846/Γ/12.09.2016)

ΑΔΑ: Ω9ΡΒ469Β7Λ-ΖΑΚ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541348

Πληρ.: κα E. Γουρνέλου, τηλ.: 2281097102, Fax: 2281097009, email: egou@aegean.gr

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: https://eklektorika.aegean.gr/node/65

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 28/11/2016.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Στέφανος A. Γκρίτζαλης

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία29 Μαιου 2024
Ημερομηνία29 Μαιου 2024
Ημερομηνία29 Μαιου 2024
Ημερομηνία29 Μαιου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε