ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 28 Μαιου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

30 Σεπτεμβριου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Α.Π.: 7905

Μυτιλήνη, 28/09/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων καθηγητών:

Α) ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία Βιοσφαιρικών Διεργασιών» (ΦΕΚ 847/Γ/13.09.2016).

Α.Δ.Α:  6ΒΞΒ469Β7Λ-ΕΗΩ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541621

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογικά Οικονομικά» (ΦΕΚ 848/Γ/13.09.2016).

Α.Δ.Α:  ΩΣΝΨ469Β7Λ-ΟΨΜ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1542092

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογική Μηχανική και Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία» (ΦΕΚ 847/Γ/13.09.2016).

Α.Δ.Α:  75ΖΓ469Β7Λ-8Β3 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541455

Πληρ.: κα. Δ. Μουτζούρη, τηλ.: 2251036202, Fax: 2251036209, email: dmoutzou@aegean.gr

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή του Ανθρώπου» (ΦΕΚ 847/Γ/13.09.2016).

Α.Δ.Α:  ΩΖΗ6469Β7Λ-Ε4Η Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541561

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή   Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων» (ΦΕΚ 848/Γ/13.09.2016).

Α.Δ.Α:  ΩΜΩ6469Β7Λ-Γ4Ξ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541967

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Ποιότητα Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης» (ΦΕΚ 848/Γ/13.09.2016).

Α.Δ.Α:  7ΜΒΚ469Β7Λ-ΘΙΧ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541896

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Τροφίμων Φυσικές Διεργασίες» (ΦΕΚ 846/Γ/12.09.2016).

Α.Δ.Α:  6Ω3Ε469Β7Λ-ΡΩ5 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541007

Πληρ.: κα. Μ. Αντωνοπούλου, τηλ.: 2251036192, Fax: 2251036209, email: mant@aegean.gr

Β) ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού» (ΦΕΚ 847/Γ/13.09.2016).

Α.Δ.Α:  7ΨΩ3469Β7Λ-Κ9Χ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541695       

Πληρ.: κ. Θ. Κάιτατζης, τηλ.: 2251036608, Fax: 2251036609, email: fkait@aegean.gr

Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΦΕΚ 846/Γ/12.09.2016)

ΑΔΑ: 67Τ1469Β7Λ-ΙΑΤ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541079

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Βελτιστοποίηση και Μη-Παραμετρικές Μέθοδοι Προσαρμογής Δεδομένων» (ΦΕΚ 846/Γ/12.09.2016)

ΑΔΑ: Ω9ΞΨ469Β7Λ-ΓΥΥ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541158

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Μηχανική» (ΦΕΚ 846/Γ/12.09.2016)

ΑΔΑ: ΩΤΘ5469Β7Λ-ΛΦΖ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541279

Πληρ.: κα Δ. Μονογιούδη, τηλ.: 2271035402, Fax: 2271035429, email: dmono@aegean.gr

Δ) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μαθηματικών

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» (ΦΕΚ 848/Γ/13.09.2016)

ΑΔΑ: ΩΕΒΚ469Β7Λ-Ε95 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1542031

Πληρ.: κα Α. Βαρσαμή, τηλ.: 2273082018, Fax: 2273082007, email: dmath@aegean.gr

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 847/Γ/13.09.2016)

ΑΔΑ: 786Η469Β7Λ-Λ0Γ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1542289

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Μηχανοτρονικών Προϊόντων και Συστημάτων» (ΦΕΚ 848/Γ/13.09.2016)

ΑΔΑ: 7ΔΧΑ469Β7Λ-ΥΧ2 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1542390

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 846/Γ/12.09.2016)

ΑΔΑ: Ω9ΡΒ469Β7Λ-ΖΑΚ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 1541348

Πληρ.: κα E. Γουρνέλου, τηλ.: 2281097102, Fax: 2281097009, email: egou@aegean.gr

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: https://eklektorika.aegean.gr/node/65

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 28/11/2016.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Στέφανος A. Γκρίτζαλης

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
26 Μαιου 2023
26 Μαιου 2023
26 Μαιου 2023
26 Μαιου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε