ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τριτη 25 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ημερομηνία23 Φεβρουαριου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                             Α.Π.: 1193

Μυτιλήνη, 21.02.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 17 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων ΔΕΠ:

Α) ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος

·     Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Ενέργειας και Τεχνολογίες Χαμηλού Άνθρακα» ΦΕΚ 143/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: ΩΠΑ7469Β7Λ-ΥΤΩ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4708

Πληρ.: κα. Δ. Μουτζούρη, τηλ.: 2251036202, Fax: 2251036209, email: secr-env@aegean.gr

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Βιοποικιλότητας στην Αγροδιατροφή» ΦΕΚ 142/Γ/14.02.2018 Α.Δ.Α:  ΩΚ6Θ469Β7Λ-ΣΑΗ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4702

Πληρ.: κα. Μ. Αντωνοπούλου, τηλ.: 2254083100, Fax: 2254083109, email: secr-nutr@aegean.gr

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας 

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αλιευτική Διαχείριση με έμφαση στην Υδροακουστική Τεχνολογία» ΦΕΚ 143/Γ/14.02.2018 Α.Δ.Α:  ΨΞΝΠ469Β7Λ-ΙΙΠ

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ» ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: APP4712

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ» ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: APP4714

Πληρ.: κ. Γ. Κολοκυθάς, τηλ.: 2251036804, Fax: 2251036809, email: secr-marine@aegean.gr

 

Β) ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Γεωγραφίας

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χωρικός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός θεωρίες, μεθοδολογίες, γεω-χωρικές εφαρμογές» ΦΕΚ 142/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: 6ΩΩΕ469Β7Λ-ΧΛΟ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4696

Πληρ.: κ. X. Βαρκαράκη, τηλ.: 2251036426, Fax: 2251036409, email: secr@geo.aegean.gr

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τρισδιάστατα Γραφικά και Μικτή Πραγματικότητα» ΦΕΚ 141/Γ/14.02.2018 Α.Δ.Α:  614Λ469Β7Λ-ΨΜΘ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4694

Πληρ.: κ. Θ. Κάιτατζης, τηλ.: 2251036608, Fax: 2251036609, email: secr@ct.aegean.gr

Τμήμα Κοινωνιολογίας

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία με έμφαση στη Μετανάστευση» ΦΕΚ 143/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: Ω4ΛΚ469Β7Λ-ΤΕΖ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4707

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ελλάδα» ΦΕΚ 143/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: Ω54Ζ469Β7Λ-ΘΝΤ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4711

Πληρ.: κ. Ε. Μπουλμπούλης, τηλ.: 2251036525, Fax: 2251036509, email: sociology@soc.aegean.gr

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία της Υγείας» ΦΕΚ 142/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: 6ΤΕ6469Β7Λ-ΞΡ7 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4703

Πληρ.: κ. Σ. Κουτσαφτή, τηλ.: 2251036323, Fax: 2251036309, email: secr@sa.aegean.gr

Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματικές Πολιτικές σε Δυναμικά Αναπτυσσόμενους Κλάδους» ΦΕΚ 142/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: 73ΠΜ469Β7Λ-73Ε Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4701

Πληρ.: κα Κ. Καραμούζου, τηλ.: 2271035102, Fax: 2271035199, email: tde_gram_eklek@chios.aegean.gr

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική και Λογιστική» ΦΕΚ 143/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: 6ΕΦΦ469Β7Λ-6Υ3 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4710

Πληρ.: κα Δ. Ραφτέλη, τηλ.: 2271035202, Fax: 2271035299, email: TNEY_Akad_Gram@chios.aegean.gr

 Δ) ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Νεολιθική Εποχή και Εποχή του Χαλκού» ΦΕΚ 141/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: Ω0Η7469Β7Λ-ΤΥΘ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4692

Πληρ.: κα Σ. Χαλκιά, τηλ.: 2241099317, Fax: 2241099309, email: Fax:2241099309, email: TMS_Gramm@aegean.gr

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ηγεσία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση» ΦΕΚ 141/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: 6ΧΙ9469Β7Λ-Ο4Ζ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4693

Πληρ.: κα Μ. Κωνσταντίνου, τηλ.: 2241099110, Fax: 2241099109, email: TEPAES_Gramm@aegean.gr

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική γλώσσα και η διδακτική της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» ΦΕΚ 141/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: 63ΔΕ469Β7Λ-ΟΝΒ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4695

Πληρ.: κα Χ. Ζουμπά, τηλ.: 2241099210, Fax: 2241099209, email: PTDE_Gramm@aegean.gr

Ε) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μαθηματικών

·     Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες» ΦΕΚ 142/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: ΩΩ9Ο469Β7Λ-ΥΕ8

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ» ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: APP4698

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ» ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: APP4700

Πληρ.: κα Α. Βαρσαμή, τηλ.: 2273082018, Fax: 2273082007, email: dmath@math.aegean.gr

ΣΤ) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

·     Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κινητές Επικοινωνίες» ΦΕΚ 143/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: Ψ7ΩΛ469Β7Λ-2Μ1 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4709

Πληρ.: Ε. Γραμματικού, τηλ.: 2273082026, Fax: 2273082009, email: gramicsd@icsd.aegean.gr

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

·     Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» ΦΕΚ 142/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ:  6Ω6Κ469Β7Λ-Ψ59 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4704

Πληρ.: κα Δ. Μονογιούδη, τηλ.: 2271035402, Fax: 2271035429, email: Tmod_Akad_Gram@chios.aegean.gr

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων  

·     Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Κίνησης για Αυτόνομες Κινούμενες Μονάδες» ΦΕΚ 141/Γ/14.02.2018

ΑΔΑ: ΩΕΗ7469Β7Λ-ΠΑ6  Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4691

Πληρ.: κα Μ. Ρούσσου, τηλ.: 2281097102, Fax: 2281097109, email: dpsd@syros.aegean.gr

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ).

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: https://eklektorika.aegean.gr/node/363 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 22/04/2018.

   Ο Πρύτανης

Καθηγητής Στέφανος A. Γκρίτζαλης

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε