ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 4 Φεβρουαριου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

23 Φεβρουαριου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                             Α.Π.: 1193

Μυτιλήνη, 21.02.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 17 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων ΔΕΠ:

Α) ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος

·     Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Ενέργειας και Τεχνολογίες Χαμηλού Άνθρακα» ΦΕΚ 143/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: ΩΠΑ7469Β7Λ-ΥΤΩ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4708

Πληρ.: κα. Δ. Μουτζούρη, τηλ.: 2251036202, Fax: 2251036209, email: secr-env@aegean.gr

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Βιοποικιλότητας στην Αγροδιατροφή» ΦΕΚ 142/Γ/14.02.2018 Α.Δ.Α:  ΩΚ6Θ469Β7Λ-ΣΑΗ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4702

Πληρ.: κα. Μ. Αντωνοπούλου, τηλ.: 2254083100, Fax: 2254083109, email: secr-nutr@aegean.gr

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας 

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αλιευτική Διαχείριση με έμφαση στην Υδροακουστική Τεχνολογία» ΦΕΚ 143/Γ/14.02.2018 Α.Δ.Α:  ΨΞΝΠ469Β7Λ-ΙΙΠ

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ» ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: APP4712

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ» ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: APP4714

Πληρ.: κ. Γ. Κολοκυθάς, τηλ.: 2251036804, Fax: 2251036809, email: secr-marine@aegean.gr

 

Β) ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Γεωγραφίας

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χωρικός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός θεωρίες, μεθοδολογίες, γεω-χωρικές εφαρμογές» ΦΕΚ 142/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: 6ΩΩΕ469Β7Λ-ΧΛΟ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4696

Πληρ.: κ. X. Βαρκαράκη, τηλ.: 2251036426, Fax: 2251036409, email: secr@geo.aegean.gr

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τρισδιάστατα Γραφικά και Μικτή Πραγματικότητα» ΦΕΚ 141/Γ/14.02.2018 Α.Δ.Α:  614Λ469Β7Λ-ΨΜΘ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4694

Πληρ.: κ. Θ. Κάιτατζης, τηλ.: 2251036608, Fax: 2251036609, email: secr@ct.aegean.gr

Τμήμα Κοινωνιολογίας

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία με έμφαση στη Μετανάστευση» ΦΕΚ 143/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: Ω4ΛΚ469Β7Λ-ΤΕΖ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4707

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ελλάδα» ΦΕΚ 143/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: Ω54Ζ469Β7Λ-ΘΝΤ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4711

Πληρ.: κ. Ε. Μπουλμπούλης, τηλ.: 2251036525, Fax: 2251036509, email: sociology@soc.aegean.gr

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία της Υγείας» ΦΕΚ 142/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: 6ΤΕ6469Β7Λ-ΞΡ7 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4703

Πληρ.: κ. Σ. Κουτσαφτή, τηλ.: 2251036323, Fax: 2251036309, email: secr@sa.aegean.gr

Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματικές Πολιτικές σε Δυναμικά Αναπτυσσόμενους Κλάδους» ΦΕΚ 142/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: 73ΠΜ469Β7Λ-73Ε Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4701

Πληρ.: κα Κ. Καραμούζου, τηλ.: 2271035102, Fax: 2271035199, email: tde_gram_eklek@chios.aegean.gr

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική και Λογιστική» ΦΕΚ 143/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: 6ΕΦΦ469Β7Λ-6Υ3 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4710

Πληρ.: κα Δ. Ραφτέλη, τηλ.: 2271035202, Fax: 2271035299, email: TNEY_Akad_Gram@chios.aegean.gr

 Δ) ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Νεολιθική Εποχή και Εποχή του Χαλκού» ΦΕΚ 141/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: Ω0Η7469Β7Λ-ΤΥΘ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4692

Πληρ.: κα Σ. Χαλκιά, τηλ.: 2241099317, Fax: 2241099309, email: Fax:2241099309, email: TMS_Gramm@aegean.gr

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ηγεσία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση» ΦΕΚ 141/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: 6ΧΙ9469Β7Λ-Ο4Ζ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4693

Πληρ.: κα Μ. Κωνσταντίνου, τηλ.: 2241099110, Fax: 2241099109, email: TEPAES_Gramm@aegean.gr

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

·     Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική γλώσσα και η διδακτική της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» ΦΕΚ 141/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: 63ΔΕ469Β7Λ-ΟΝΒ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4695

Πληρ.: κα Χ. Ζουμπά, τηλ.: 2241099210, Fax: 2241099209, email: PTDE_Gramm@aegean.gr

Ε) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μαθηματικών

·     Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες» ΦΕΚ 142/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: ΩΩ9Ο469Β7Λ-ΥΕ8

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ» ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: APP4698

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ» ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: APP4700

Πληρ.: κα Α. Βαρσαμή, τηλ.: 2273082018, Fax: 2273082007, email: dmath@math.aegean.gr

ΣΤ) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

·     Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κινητές Επικοινωνίες» ΦΕΚ 143/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: Ψ7ΩΛ469Β7Λ-2Μ1 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4709

Πληρ.: Ε. Γραμματικού, τηλ.: 2273082026, Fax: 2273082009, email: gramicsd@icsd.aegean.gr

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

·     Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» ΦΕΚ 142/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ:  6Ω6Κ469Β7Λ-Ψ59 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4704

Πληρ.: κα Δ. Μονογιούδη, τηλ.: 2271035402, Fax: 2271035429, email: Tmod_Akad_Gram@chios.aegean.gr

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων  

·     Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Κίνησης για Αυτόνομες Κινούμενες Μονάδες» ΦΕΚ 141/Γ/14.02.2018

ΑΔΑ: ΩΕΗ7469Β7Λ-ΠΑ6  Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4691

Πληρ.: κα Μ. Ρούσσου, τηλ.: 2281097102, Fax: 2281097109, email: dpsd@syros.aegean.gr

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ).

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: https://eklektorika.aegean.gr/node/363 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 22/04/2018.

   Ο Πρύτανης

Καθηγητής Στέφανος A. Γκρίτζαλης

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε