ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τεταρτη 28 Φεβρουαριου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Δήμος Λέσβου

Ημερομηνία26 Ιουνιου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444-2018 [ΑΔΑ: 64ΝΚΩΛΦ-ΩΡΓ]ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Συνεδρίαση της 22ας   Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ

Παρόντες Δημ. Σύμβουλοι: Είκοσι επτά [27] επί συνόλου σαράντα πέντε [45]

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017.

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τον Ταμειακό Απολογισμό του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017,  σύμφωνα με την εισήγηση της υπ' αριθ. 464/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,  με τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία που κατέθεσε η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου :

                                                     

1)   ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016:

Α. Τακτικά Έσοδα (5.111)  παρελθόντων ετών                               4.200.000,00  

Β. Τακτικά             (5.113)  ειδικ. Δαπανών ΚΛΗΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ        6.841,70

Γ. Τακτικά             (5.119) εν γένει δαπανών                                8.864.778,51

Δ. Έκτακτα Ειδικευμένα  (5.121) υποχρ. Παρελθόντων ετών           1.609.327,89

Ε. Έκτακτα Ειδικευμένα  (5.122) για επενδυτικές δαπάνες               5.577.702,04

ΣΤ. Έκτακτα Ειδικευμένα  (5.123)  ειδ.δαπάνες ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ            251.387,87

Ζ.  Έκτακτα Ειδικευμένα   (5.129) εν γένει δαπανών διάφ. δαπάνες 1.500.000,00          

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ :      22.010.038,01 

ΕΣΟΔΑ  2017

                       Α. Τακτικά Έσοδα                            30.647.510,19   

  Β. Έκτακτα  Έσοδα                             11.145.527,93

  Γ. Χρημ. Υπόλ. 2016                           22.010.038,01

2)              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017:      63.803.076,13

Εξήντα τρία εκατομμύρια οχτακόσιες τρεις  χιλιάδες εβδομήντα έξι ευρώ και δεκατρία  λεπτά. 

 Οι εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ταμείο του Δήμου Λέσβου για όλες τις Δημοτικές Ενότητες ανέρχονται στο ποσό των 3.978.270,31 Ευρώ (βεβαιωμένα έσοδα εισπράχθηκαν 2.641.629,11 Ευρώ).                                                                                 

3)   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2017:

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΩΝ:     42.443.474,71

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ:    42.443.474,71                              

Σαράντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (42.443.474,71).

Χρηματικά εντάλματα εκδόθηκαν συνολικού ποσού 42.810.618,93 ευρώ, και ακυρώθηκαν για διαφόρους λόγους (από επίτροπο κ.λ.π), και δεν πληρώθηκαν 36 ΧΕ ποσού 367.144,22 ευρώ. (Άρα τα ΧΕ που ξοφλήθηκαν είναι συνολικού ποσού 42.443.474,71 ευρώ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κρατήσεις των εξοφλημένων Χρημ. Ενταλμάτων που εισπράχθηκαν από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017, ανέρχονται στο ποσό των 4.463.709,95 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι το σύνολο των κρατήσεων όλων των εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων. Εντός της χρήσης 2017 αποδόθηκε στα ασφαλιστικά ταμεία και την ΔΟΥ το ποσό των 4.331.643,98 ευρώ.

Δεν αποδόθηκε το ποσό των 132.065,97 ευρώ (μέρος κρατήσεων Δεκεμβρίου 2017), το οποίο αποδόθηκε στις 27/2/2018 με τα αριθμ. 104,105,106,107,108,109,111,112,110,113,114,115,116 και 117/18 ΧΕΠ. Επίσης δεν αποδόθηκαν τα ποσά 3.363,79 ευρώ (κρατήσεις απεργίας) και 346,38 ευρώ (Κατάσχεση μισθού), γιατί είναι έσοδα του Δήμου και δεν αποδίδονται σε κανένα φορέα.

Τα πρωτότυπα παραστατικά των πληρωμένων κρατήσεων που αναφέρονται πιο πάνω χρήσης 2017,  βρίσκονται τοποθετημένα στα εξοφλημένα σχετικά χρηματικά εντάλματα κρατήσεων.

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 ΤΟ ΟΠΟΙΟ

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018:

             Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:      (Κ.Α 5.111)               2.467.115,65

             (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

             Β) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ        Κ.Α 5.113)               7.675,51

             (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΚΑΤΣΟΥΛΗ)

             Γ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: (Κ.Α 5.119)                              10.636.841,26

             (ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)                          

            Δ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.121)                   1.064.469,31  

             (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

            Ε) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.123)                   258.086,98

            (ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)

            ΣΤ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ)   (Κ.Α 5.122)                 6.307.758,71

            ( ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)   

            Ζ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.129)                   617.654,00

            (ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ)           

                                             ΣΥΝΟΛΟ:                     21.359.601,42

 

Μυτιλήνη 25/6/2018

Ο Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΨΑΝΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε