ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 28 Μαρτιου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Δήμος Λέσβου

26 Ιουνιου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444-2018 [ΑΔΑ: 64ΝΚΩΛΦ-ΩΡΓ]ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Συνεδρίαση της 22ας   Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ

Παρόντες Δημ. Σύμβουλοι: Είκοσι επτά [27] επί συνόλου σαράντα πέντε [45]

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017.

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τον Ταμειακό Απολογισμό του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017,  σύμφωνα με την εισήγηση της υπ' αριθ. 464/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,  με τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία που κατέθεσε η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου :

                                                     

1)   ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016:

Α. Τακτικά Έσοδα (5.111)  παρελθόντων ετών                               4.200.000,00  

Β. Τακτικά             (5.113)  ειδικ. Δαπανών ΚΛΗΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ        6.841,70

Γ. Τακτικά             (5.119) εν γένει δαπανών                                8.864.778,51

Δ. Έκτακτα Ειδικευμένα  (5.121) υποχρ. Παρελθόντων ετών           1.609.327,89

Ε. Έκτακτα Ειδικευμένα  (5.122) για επενδυτικές δαπάνες               5.577.702,04

ΣΤ. Έκτακτα Ειδικευμένα  (5.123)  ειδ.δαπάνες ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ            251.387,87

Ζ.  Έκτακτα Ειδικευμένα   (5.129) εν γένει δαπανών διάφ. δαπάνες 1.500.000,00          

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ :      22.010.038,01 

ΕΣΟΔΑ  2017

                       Α. Τακτικά Έσοδα                            30.647.510,19   

  Β. Έκτακτα  Έσοδα                             11.145.527,93

  Γ. Χρημ. Υπόλ. 2016                           22.010.038,01

2)              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017:      63.803.076,13

Εξήντα τρία εκατομμύρια οχτακόσιες τρεις  χιλιάδες εβδομήντα έξι ευρώ και δεκατρία  λεπτά. 

 Οι εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ταμείο του Δήμου Λέσβου για όλες τις Δημοτικές Ενότητες ανέρχονται στο ποσό των 3.978.270,31 Ευρώ (βεβαιωμένα έσοδα εισπράχθηκαν 2.641.629,11 Ευρώ).                                                                                 

3)   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2017:

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΩΝ:     42.443.474,71

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ:    42.443.474,71                              

Σαράντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (42.443.474,71).

Χρηματικά εντάλματα εκδόθηκαν συνολικού ποσού 42.810.618,93 ευρώ, και ακυρώθηκαν για διαφόρους λόγους (από επίτροπο κ.λ.π), και δεν πληρώθηκαν 36 ΧΕ ποσού 367.144,22 ευρώ. (Άρα τα ΧΕ που ξοφλήθηκαν είναι συνολικού ποσού 42.443.474,71 ευρώ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κρατήσεις των εξοφλημένων Χρημ. Ενταλμάτων που εισπράχθηκαν από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017, ανέρχονται στο ποσό των 4.463.709,95 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι το σύνολο των κρατήσεων όλων των εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων. Εντός της χρήσης 2017 αποδόθηκε στα ασφαλιστικά ταμεία και την ΔΟΥ το ποσό των 4.331.643,98 ευρώ.

Δεν αποδόθηκε το ποσό των 132.065,97 ευρώ (μέρος κρατήσεων Δεκεμβρίου 2017), το οποίο αποδόθηκε στις 27/2/2018 με τα αριθμ. 104,105,106,107,108,109,111,112,110,113,114,115,116 και 117/18 ΧΕΠ. Επίσης δεν αποδόθηκαν τα ποσά 3.363,79 ευρώ (κρατήσεις απεργίας) και 346,38 ευρώ (Κατάσχεση μισθού), γιατί είναι έσοδα του Δήμου και δεν αποδίδονται σε κανένα φορέα.

Τα πρωτότυπα παραστατικά των πληρωμένων κρατήσεων που αναφέρονται πιο πάνω χρήσης 2017,  βρίσκονται τοποθετημένα στα εξοφλημένα σχετικά χρηματικά εντάλματα κρατήσεων.

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 ΤΟ ΟΠΟΙΟ

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018:

             Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:      (Κ.Α 5.111)               2.467.115,65

             (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

             Β) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ        Κ.Α 5.113)               7.675,51

             (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΚΑΤΣΟΥΛΗ)

             Γ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: (Κ.Α 5.119)                              10.636.841,26

             (ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)                          

            Δ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.121)                   1.064.469,31  

             (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

            Ε) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.123)                   258.086,98

            (ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)

            ΣΤ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ)   (Κ.Α 5.122)                 6.307.758,71

            ( ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)   

            Ζ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.129)                   617.654,00

            (ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ)           

                                             ΣΥΝΟΛΟ:                     21.359.601,42

 

Μυτιλήνη 25/6/2018

Ο Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΨΑΝΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
25 Μαρτιου 2023
25 Μαρτιου 2023
25 Μαρτιου 2023
25 Μαρτιου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε