ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τριτη 18 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ημερομηνία11 Ιουνιου 2020

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

                                                                                       ΑΔΑ :ΨΩΥ746ΨΖΣΘ-0Η0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) 2020-2023

Σε 12 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής» (ΕΤΑ), «Διοίκηση Αθλητισμού» (ΔΑΘ) και «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» (ΓΑΛ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει, για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών εξαμηνιαίας διάρθρωσης «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής» (ΕΤΑ), «Διοίκηση Αθλητισμού» (ΔΑΘ) και «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» (ΓΑΛ).

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα (εκτός των Θ.Ε. του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» (ΓΑΛ) που προσφέρεται στη γαλλική).

Υποψήφιοι για τις θέσεις μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρθ. 4 του Ν. 2552/1997), δύνανται να είναι είτε καθηγητές «εξαιρουμένων των Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων και Κοσμητόρων Α.Ε.Ι.», ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διάρκειας μέχρι ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προσλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Μετά από σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση του Ιδρύματος, πριν την ολοκλήρωση εκάστου ακαδημαϊκού έτους, τα μέλη Σ.Ε.Π, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους σχηματισθέντες Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά ανά Θ.Ε., θα καλούνται προς υποβολή δήλωσης, με την οποία θα εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να είναι ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν επιστημονικό έργο (ερευνητικό, συγγραφικό, διδακτικό, επαγγελματικό κ.ο.κ.) στα γνωστικά αντικείμενα των Θ.Ε. για τις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα, όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr).

Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση του «Πληροφοριακού Εντύπου για την Προκήρυξη Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών  «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής» (ΕΤΑ), «Διοίκηση Αθλητισμού» (ΔΑΘ) και «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» (ΓΑΛ) για τα ακ. έτη 2020-2023» που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.eap.gr).

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις προσφερόμενες θέσεις οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (dev.eap.gr).

Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση επιλέγοντας μία (1) ή δύο (2) Θ.Ε.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΜΟΝΟΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

 

1) Αίτηση (Υπογεγραμμένη)

2) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου         

3) Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

(Η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά τη διαδικασία της επιλογής, οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρειαστεί για όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα).

4) Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι  διδακτορικού τίτλου σπουδών.

    (Όσοι τίτλοι είναι από το εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.)

    Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η επισύναψη αντιγράφου της κατατεθείσας αίτησης αναγνώρισης προς το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πλην όμως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ο υποψήφιος υποχρεούται να επισυνάψει την επίσημη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να θεωρηθεί ως ΕΠΙΤΥΧΩΣ υποβληθείσα η αίτησή του.  Σε περίπτωση μη επισύναψης της αναγνώρισης η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

5) Αντίγραφα βεβαιώσεων ή συμβάσεων που να αποδεικνύουν συγγραφικό έργο, διδακτική εμπειρία ή υπηρεσία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα των Θεματικών Ενοτήτων για τις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα, όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr).

6) Βεβαιώσεις που να πιστοποιούν την εμπειρία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

7) Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Προσωπικού του ΑΕΙ. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση του διδακτορικού τίτλου είναι υποχρεωτική και για την συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων και δεν καλύπτεται από την χορηγούμενη ως άνω βεβαίωση.

Σημείωση: όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, τα δε ξενόγλωσσα θα συνοδεύονται από την επίσημη μετάφρασή τους. 

Διευκρινίζεται ότι όσοι από τους υποψηφίους δεν υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αποτυπώνονται στο ανωτέρω σημείο τέσσερα (4) θα αποκλείονται από τη διαδικασία και δεν θα αξιολογούνται.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά (dev.eap.gr)

από 11-06-2020 (½16:00) έως τις 24-06-2020 (½23:59)

 

 

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (24-06-2020) δεν θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση των υποβληθέντων στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει, ενώ ενδεχόμενη αποστολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή.

                                                                                                Πάτρα, 04/06/2020

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καθηγητής Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε