ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Δευτερα 24 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ

Ημερομηνία20 Ιουνιου 2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ

ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:137656342000  ΑΦΜ: (EL ) - 090040159, Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ, προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό (Απόφαση 15/ 15.06.2020), για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με το καταστατικό της, για την υλοποίηση του υποέργου 2, υποσύνολο 1: «Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών-Δίκτυο Περιπατητικών Διαδρομών της Λέσβου-Φυσικό & Αγροτικό Τοπίο. Χαρτογράφηση, Καταγραφή & ψηφιοποίηση του Δικτύου περιπατητικών Διαδρομών και φυσικών πόρων της Λέσβου».

Με την ανακοίνωση της ανάθεσης, θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Οδός: Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 71 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ταχ. Κωδ.: 81131

Τηλ.: 22510 29727 / 28431

Telefax: 22510 23275

E-mail: elea@lesvos-chamber.com

Ιστοχώρος: https://www.lesvos-chamber.com/articles/displayArticles/99

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.lesvos-chamber.com/articles/displayArticles/99. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της ΕΛΕΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αφορά την επιλογή αξιοποίησης νέων ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ εφαρμογών (VR-Virtual Reality & AR-Augmented Reality) εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας ως τεχνολογίες αιχμής στη διαδικασία ενημέρωσης επισκεπτών και ως ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ εργαλεία για την παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Λέσβου πέραν των συμβατικών μορφών επικοινωνίας και παρουσίασης. Περιλαμβάνει την έρευνα και καταγραφή των διαδρομών και την δημιουργία ειδικού λογισμικού που αποτελεί πάγιο στοιχείο ενεργητικού με την ψηφιοποίηση του Δικτύου Περιπατητικών-Περιηγητικών Διαδρομών της Λέσβου και του Φυσικού-Αγροτικού Τοπίου. Δημιουργία Λογισμικού Παρουσίασης του Δικτύου και των Διαδρομών του με αποτύπωση των δεδομένων σε Ψηφιακή Πλατφόρμα ανοικτής στο κοινό για την άντληση στοιχείων 20 τουλάχιστον περιπατητικών διαδρομών της Λέσβου.

4. Εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

5. Χρόνος παράδοσης αντικειμένου: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

6.Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί ε το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής σύμφωνα με την αξιολόγηση των κριτηρίων.

7.Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, Π. Κουντουριώτη 71, 2ος όροφος, την 6/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 π.μ.

8. Ισχύς της Προσφοράς. Η ισχύς της προσφοράς είναι 5 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία ημερομηνία του διαγωνισμού.

9. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 2, υποσύνολο 1 της Πράξης: «Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών-Δίκτυο Περιπατητικών Διαδρομών της Λέσβου-Φυσικό & Αγροτικό Τοπίο. Χαρτογράφηση, Καταγραφή & ψηφιοποίηση του Δικτύου περιπατητικών Διαδρομών και φυσικών πόρων της Λέσβου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΑΑ 2014-2020» στο υπομέτρο 19.2.4.3 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 834/5-4-2019 του ΕΠ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 0010905241. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Μυτιλήνη, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Ευάγγελος Μυρσινιάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε