ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Σαββατο 18 Μαιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ημερομηνία29 Ιουλιου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, τηλ. 2410684235-237

1.Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρονοπρογραμματισμός Χαρτοφυλακίου Έργων με χρήση Ευφυών Μεθόδων» (ΦΕΚ 1113/17-07-2020/τ.Γ'), ΑΔΑ: 6Ξ70469Β7Ξ-ΣΣ4, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP17291

Περιγραφή θέσης: «Το γνωστικό αντικείμενο Χρονοπρογραμματισμός Χαρτοφυλακίου Έργων με χρήση Ευφυών Μεθόδων καλύπτει το γνωστικό επιστημονικό πεδίο του Χρονικού Προγραμματισμού ενός Χαρτοφυλακίου Έργων που είναι μια υποπεριοχή της Διαχείρισης Έργων. Οι σύγχρονες μέθοδοι που εφαρμόζονται για την επίλυση των προβλημάτων του Χρονικού Προγραμματισμού ενός Χαρτοφυλακίου Έργων αποτελούνται κυρίως από ευφυείς μεθόδους και κατασκευές όπως οι ευρετικοί αλγόριθμοι, τα νευρωνικά δίκτυα και γενικότερα οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης.

Ειδικότερα, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα επιμέρους επιστημονικά πεδία:

(α) το χρονοπρογραμματισμό των χαρτοφυλακίων έργων με βάση τους χρονικούς περιορισμούς και τη διαθεσιμότητα διαμοιραζόμενων πόρων (resources),

(β) τη χρήση ευφυών τεχνικών, μεθόδων και αλγορίθμων όπως οι ευρετικοί αλγόριθμοι, τα νευρωνικά δίκτυα και οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για την επίλυση ερευνητικών προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού έργων ή συνδυαστικών προβλημάτων που έχουν ανάλογα με το χρονοπρογραμματισμό χαρακτηριστικά».

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, τηλ. 2441064730

2.Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογές στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου» (ΦΕΚ 1113/17-07-2020/τ.Γ'), ΑΔΑ: 6ΜΥΓ469Β7Ξ-ΘΑΛ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP17292

Περιγραφή θέσης: «Το γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογές στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου» καλύπτει μεθοδολογίες και προσεγγίσεις ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού που διαθέτουν δυνατότητα προσαρμοστικής λειτουργίας ανάλογα με μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και επικεντρώνονται σε επίλυση προβλημάτων στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου.

Τα Πληροφοριακά Συστήματα αναφέρονται σε συστήματα λογισμικού που υποστηρίζουν ευρύ φάσμα λειτουργιών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, και βοηθούν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Εκτός των άλλων περιλαμβάνουν εφαρμογές διαχείρισης πελατών και επιχειρηματικών πόρων, καθώς και επιχειρησιακά εργαλεία ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών μιας επιχείρησης/οργανισμού.

Η συσσώρευση αυξανόμενου όγκου πληροφορίας, οι συνεχείς και πολλές φορές απρόβλεπτες αλλαγές του περιβάλλοντος λειτουργίας, οι συνεχώς αυξανόενες απαιτήσεις και διαφορετικές ανάγκες των χρηστών, αλλά και πλήθος άλλων παραγόντων διαφορετικών εταξύ τους και ξεχωριστών για κάθε τοέα εφαρογής, καθιστούν αναγκαία τη δυνατότητα προσαρογής των Πληροφοριακών Συστηάτων στις νέες συνθήκες λειτουργίας και στις νέες ανάγκες που προκύπτουν. Είναι δηλαδή αναγκαία η ανάπτυξη υπολογιστικών συστηάτων ε ευφυή συμπεριφορά, η οποία εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει αποκεντρικοποιημένο έλεγχο, προσαρμοστικότητα, και αυτο-οργάνωση.

Στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου ειδικότερα είναι αναγκαία η κάλυψη των απαιτήσεων που προκύπτουν από την ιχνηλάτηση του ξύλου και άλλων πρώτων υλών μέχρι την υποστήριξη της επεξεργασίας και παραγωγής επίπλων ως τελικά προϊόντα με χρήση προηγμένων τεχνολογιών στο πλαίσιο της Βιομηχανικής Επανάστασης 4.0».

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, τηλ. 2421074898

3.Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική» (ΦΕΚ 1149/21-07-2020/τ.Γ΄), ΑΔΑ: ΨΥΒΛ469Β7Ξ-Φ4Χ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP17387

Περιγραφή θέσης: «Πυρήνας του γνωστικού αντικειμένου Μουσική Παιδαγωγική' είναι η επιστημονική διερεύνηση πτυχών της μάθησης και της διδασκαλιας της μουσικης. Η διερεύνηση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πολιτικο-φιλοσοφικές, κοινωνικο-πολιτισμικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του ρόλου του αυτοσχεδιασμού και της σύνθεσης στη δημιουργική μουσική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει επίσης την έρευνα και μελέτη των δημιουργικών μουσικών πρακτικών των παιδιών, και την ανάπτυξη δημιουργικών και κριτικών προσεγγίσεων της μεθοδολογίας της διδασκαλίας, με στόχο την προετοιασία φοιτητών/τριών - ελλοντικών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ουσικής σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που εστιάζουν τόσο σε τυπικές (formal), όσο και σε μη-τυπικές (non-formal) διαδικασίες μάθησης».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  28-09-2020.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                                         Καθηγητής

                         ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε