ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Σαββατο 18 Μαιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Πανεπιστήμκο Πειραιώς

Ημερομηνία31 Ιουλιου 2020

                                  ΑΔΑ: 6Ζ97469Β7Τ-Ε4Ζ      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικού

Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Υπεύθυνη: κα Αθ. Λυμπεροπούλου                                          

Τηλέφωνο: 210-4142223  

Πειραιάς 29-7-2020

Αριθμ. Πρωτ.: 20205159

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ   

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1180/τ.Γ'/27-7-2020 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των παρακάτω τριών (3) κενών θέσεων ΔΕΠ, ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

·  Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρηματικών Διεργασιών», με περιγραφή αντικειμένου: «Η σύγχρονη θεώρηση στη διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων προϋποθέτει την αναγνώριση των αυξανόμενων αλληλεξαρτήσεων μεταξύ επιχειρηματικής στρατηγικής, κανόνων, διεργασιών και συστημάτων πληροφοριών της επιχείρησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση και ακολουθώντας τη μετάβαση από τα παραδοσιακά μοντέλα διοίκησης προς τη διοίκηση επιχειρηματικών διεργασιών, δίνεται έμφαση στη διεργασιοκεντρική θεώρηση των πληροφοριακών συστημάτων. Αυτή η θεώρηση προσεγγίζει ολιστικά τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων εντός του επιχειρηματικού πλαισίου, και αντιμετωπίζει και αξιολογεί το πληροφοριακό σύστημα ως δομικό στοιχείο της επιχείρησης που αλληλεπιδρά άμεσα με τους ευρύτερους επιχειρησιακούς και στρατηγικούς παράγοντές της. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο είναι ένα σύνθετο γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στον κλάδο της Οικονομικής Επιστήμης και εξετάζει το επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων υπό το πρίσμα της διοίκησης επιχειρηματικών διεργασιών και της στρατηγικής επιχειρήσεων και οργανισμών. Περιλαμβάνει τη μελέτη της αξίας των πληροφοριακών συστημάτων και της πληροφοριακής τεχνολογίας, τη διεργασιοκεντρική προσέγγιση στη διοίκηση και την αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων, την ανάπτυξη στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων, την προσομοίωση επιχειρηματικών διεργασιών και τη στρατηγική χρήση νέων τεχνολογιών. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων των πληροφοριακών συστημάτων και της πληροφοριακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, διενεργείται με πρωταρχική έμφαση στην επιχειρησιακή τους διάσταση και δευτερευόντως στην τεχνολογική, με τη χρήση εννοιολογικών, αναλυτικών και συνθετικών προσεγγίσεων. Συνδέεται, επίσης, με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην αμφίδρομη επικοινωνία και αλληλοεπίδραση, καθώς και στη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων από και προς το εσωτερικό και ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σε ένα γενικότερο γνωσιακό πλαίσιο». (ΑΔΑ: ΩΨΚ7469Β7Τ-7ΔΗ)

  Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 17427

 

·  Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Υγείας, Τουρισμού και Μετανάστευσης», με συνοπτική περιγραφή αντικειμένου: «Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο των Κοινωνικών Επιστημών και συγκεκριμένα στο πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης και στους τομείς της Υγείας, του Τουρισμού και της Μετανάστευσης. Εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ του οικονομικού και του ευρύτερου περιβάλλοντος και των αντιλήψεων και συμπεριφορών πληθυσμιακών ομάδων. Γειτνιάζει επιστημονικά με τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Οικονομική Ανάλυση και Οικονομικά της Υγείας, Κοινωνική Πολιτική και Πολιτική της Υγείας, Τουριστική Οικονομική και Πολιτική και Μεταναστευτικές Ροές». (ΑΔΑ: ΩΨΓ6469Β7Τ-ΟΙ6)

  Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 17409

·    Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο   «Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διαχείριση Κρίσεων σε Επιχειρήσεις με έμφαση στον Τουρισμό», με συνοπτική περιγραφή αντικειμένου: «Το γνωστικό αντικείμενο "Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διαχείριση Κρίσεων σε Επιχειρήσεις με έμφαση στον Τουρισμό" αναφέρεται στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων, ο οποίος εστιάζει στη μελέτη των γνωστικών αντικειμένων, των δημοσίων και διεθνών σχέσεων, των διαπραγματεύσεων, της οργανωσιακής συμπεριφοράς, της ανάπτυξης και αξιολόγησης νέων μοντέλων διοίκησης και στρατηγικής χρήσης νέων τεχνολογιών, καθώς και της διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, με έμφαση στον Τουρισμό».(ΑΔΑ: 6ΓΑΛ469Β7Τ-7ΦΖ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 17430

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 30-9-2020.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών (210-4142112).

                                                                                 Ο Πρύτανης

                Καθηγητής Άγγελος Χ. Κότιος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε