ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τεταρτη 28 Φεβρουαριου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

«Πρόγραμμα «ψηφιακή Ευρώπη»

Ημερομηνία5 Οκτωβριου 2021
Μια δράση, ένα πρόγραμμα που αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και κυρίως τις ΜΜΕ, αλλά και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα, ώστε να μη χάνονται ευκαιρίες υποβολής προτάσεων. Πρόκειται για το τρίτο πρόγραμμα του κεφαλαίου που αφορά τις Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Επενδύσεις και αναφέρεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ». Οι πιστώσεις που έχουν τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερομένων για το ερχόμενο έτος ανέρχονται σε 1,227 δις €, μόνο για το ερχόμενο έτος 2022. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν το σύνολο της ζωής των επιχειρήσεων της ΕΕ από τη γεωργία μέχρι τους πλέον αναπτυγμένους τεχνολογικούς τομείς.

Γιώργου Μαρκατάτου

 

Τα χρήματα που έχουν προϋπολογιστεί, προορίζονται να καλύψουν δράσεις που εστιάζονται στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και στη διασφάλιση της ευρείας χρήσης τους σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία.

Οι Ευρωπαίοι ιθύνοντες θεωρούν ότι θα βοηθήσουν τη δημιουργία μιας ευημερούσας οικονομίας δεδομένων, θα ευνοήσουν την ενσωμάτωση και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, και θα εξασφαλίσουν τη δημιουργία αξίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επικέντρωση του προγράμματος σε τομείς όπου κανένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν μπορεί να εξασφαλίσει το επίπεδο που απαιτείται για την ψηφιακή επιτυχία. Και όχι μόνο! Σε  τομείς στους οποίους οι δημόσιες δαπάνες έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών. Πρόκειται βασικά για τους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος, για  το κλίμα, την κινητικότητα και στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την προσαρμογή στις ψηφιακές αλλαγές.

O Κανονισμός (ΕΕ) 2021/694 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη αναλύει όλες τις προϋποθέσεις των ενδιαφερομένων να ωφεληθούν του προγράμματος αυτού.

Το πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» έχει δράσεις που θα απορροφήσουν τα ακόλουθα ποσά:

Κυβερνοασφάλεια: 120 εκ. . Το κονδύλι αυτό προορίζεται να καλύψει δράσεις που διασφαλίζουν ότι υπάρχουν στον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις οι βασικές δυνατότητες για την εξασφάλιση της ψηφιακής οικονομίας, της κοινωνίας και της δημοκρατίας της Ένωσης. Ακόμη, ότι είναι προσβάσιμες στον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις στην Ένωση και ότι ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου της κυβερνοασφάλειας της Ένωσης.

Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας: 151 εκατ. , γενικό σύνολο της δράσης: 271 εκατ. . Το κέντρο αυτό συμβάλλει στην υλοποίηση του σχετικού με την κυβερνοασφάλεια μέρους του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» και του «Ορίζων Ευρώπη». Στόχος του κέντρου είναι να ενισχύει τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις υποδομές της κυβερνοασφάλειας στην υπηρεσία των επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και των ερευνητικών κοινοτήτων. Όσον αφορά την «Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων» όπως σημειώσαμε παραπάνω, προικοδοτήθηκε με 62 εκατ. για το 2022, ενώ η Κοινή επιχείρηση για την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC) θα λάβει 296 εκατ. για το ίδιο έτος, άρα ο τομέας αυτός θα απορροφήσει 358 εκατ. . Τα κονδύλια αυτά θα εξασφαλίσουν τη χρήση σε  τομείς δημόσιου συμφέροντος όπως η υγεία, το κλίμα, το περιβάλλον και η ασφάλεια, αλλά και για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιδοτήθηκε με 333 εκατ. , οι Δεξιότητες με 93 εκατ, και η Ανάπτυξη θα λάβει για μεν την ανάπτυξη 143 εκατ.   και για την Ανάπτυξη / Διαλειτουργικότητα    30 εκατ. , έτσι η δράση αυτή θα απορροφήσει το 2022 173 εκατ. .

Οι επιστήμονες του τομέα θεωρούν ότι το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα εξετάσει επίσης την προστιθέμενη αξία του συνδυασμού ψηφιακών με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την ψηφιοποίηση. Το μεγάλο στοίχημα είναι να καταστούν προσβάσιμες σε όλες τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις.

Οι «Δεξιότητες» αναμένεται να απορροφήσουν 93 εκατ. , ώστε να διασφαλιστεί ότι το σημερινό και το μελλοντικό εργατικό δυναμικό μπορεί εύκολα να αποκτήσει προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην κυβερνοασφάλεια, προσφέροντας στους φοιτητές, τους αποφοίτους και τους υπάρχοντες εργαζομένους τα μέσα για να αποκτήσουν και να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

Η «Ανάπτυξη» με συνολικές πιστώσεις 173 εκατ. για το 2022  θα συμβάλλει στην επέκταση της βέλτιστης χρήσης των ψηφιακών δυνατοτήτων, ιδίως της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας, σε όλη την οικονομία, σε τομείς δημόσιου συμφέροντος και της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης διαλειτουργικών λύσεων σε τομείς δημόσιου συμφέροντος και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην τεχνολογία και την τεχνογνωσία για όλες τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ. Να προσθέσουμε ότι για το δημόσιο τομέα η  διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών αφορά όλα τα επίπεδα της διοίκησης: ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Στόχος είναι η καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε