ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τριτη 25 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

Δράσεις για την Ανάκαμψη & την Ανθεκτικότητα

Ημερομηνία12 Νοεμβριου 2021
Μέσο Ανάκαμψης της Ε.Ε. στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε. και πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία». Οι δράσεις αυτές καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2094 . Οι σχετικές πιστώσεις είναι εξαιρετικά αυξημένες, πράγμα που φανερώνει τη χρησιμότητα και την εμβέλειά τους. Το βασικό είναι ότι η Κομισιόν μπορεί να δανείζεται για να ικανοποιεί τις ανάγκες καταπολέμησης της πανδημίας.

                                                         Του Γιώργου Μαρκατάτου

Στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού που καλύπτει τον τομέα αυτόν, τα κονδύλια που θα κινητοποιηθούν για τις δράσεις του προγράμματος που καλύπτουν ανέρχονται για το 2022 σε 1,264 δις , από το σύνολο των 1,672 δις , ως εξής:

-Για το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  οι δαπάνες ανέρχονται σε 385 εκατ. , που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που σχετίζονται με τα κεφάλαια που λαμβάνονται υπό μορφή δανεισμού στις κεφαλαιαγορές και για λογαριασμό της Ένωσης στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 5 προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της κρίσης  COVID-19 μπήκε για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ η δυνατότητα να δανείζεται κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές, η Επιτροπή εξ ονόματος της Ένωσης, έως 750.000 εκατ. EUR σε τιμές του 2018. Και σύμφωνα με μια αναφορά στην απόφαση που προαναφέρθηκε, οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης covid 19, υπογραμμίζουν την

 

 

σημασία της διασφάλισης ότι η Ένωση έχει επαρκή χρηματοδοτική ικανότητα σε περίπτωση οικονομικών κλυδωνισμών. Η Ένωση πρέπει να εξασφαλίζει τα μέσα για την επίτευξη των στόχων της. Για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης COVID-19, απαιτούνται χρηματοδοτικοί πόροι σε εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα χωρίς, ωστόσο, να αυξηθεί η πίεση στα οικονομικά των κρατών μελών, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι προϋπολογισμοί τους δέχονται ήδη τεράστιες πιέσεις για τη χρηματοδότηση εθνικών οικονομικών και κοινωνικών μέτρων σε σχέση με την κρίση.

-Για το  Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε. (RESCEU) οι δαπάνες ανέρχονται σε 95 εκατ. για να καλύψουν δαπάνες στήριξης των δράσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (rescEU). Επιπλέον, και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2094, τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό που προκύπτουν από τα έσοδα του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης «NextGenerationEU», τα οποία έχουν εγγραφεί στην κατάσταση εσόδων, συνεπάγονται το άνοιγμα πιστώσεων για το εν λόγω πρόγραμμα στο πλαίσιο του παρόντος τίτλου για συνολικό ποσό ύψους άνω των 2 δις σε αναλήψεις υποχρεώσεων. Πρόκειται για δανεισμό της επόμενης γενιάς στην ΕΕ, και μάλιστα τονίζουμε ότι ήδη κυκλοφόρησε μια πρώτη αξιολόγηση στις 29-10-2021. Σύμφωνα με τη νέα δημοσίευση, το πρόγραμμα Next Generation EU αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ χρηματοδοτείται και αλληλεπιδρά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές, λόγω του φιλόδοξου και πρωτοποριακού νέου προγράμματος για το δημόσιο χρέος. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια εντελώς νέα, διαφοροποιημένη στρατηγική δανεισμού, παρόμοια με εκείνη άλλων μεγάλων εκδοτών, για την ασφαλή, αξιόπιστα και οικονομικά αποδοτική συγκέντρωση χρημάτων. Ως εκ τούτου, το χρέος της ΕΕ πρέπει να είναι ελκυστικό για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και να διατηρεί ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα.

-Για το  Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την Υγεία» (EU4HEALTH) οι δαπάνες ανέρχονται σε 764 εκατ. για το 2022. Στόχος του είναι η προστασία των πολιτών της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, η βελτίωση της διαθεσιμότητας, της προσβασιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας, στην Ένωση, φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και προϊόντων που σχετίζονται με την κρίση. Επιπλέον η υποστήριξη της καινοτομίας όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα, η ενίσχυση των συστημάτων υγείας και του εργατικού δυναμικού του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Για το πρόγραμμα αυτό ψηφίστηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/522 Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] για την περίοδο 2021-2027. Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3, καθορίζονται οι γενικοί στόχοι εντάσσονται στην ενωσιακή προστιθέμενη αξία και συμπληρώνει τις πολιτικές των κρατών μελών, προκειμένου να βελτιωθεί η ανθρώπινη υγεία. Τέλος, σε παράρτημα του κανονισμού αναλύονται λεπτομερώς οι δράσεις που ανταποκρίνονται στους στόχους που έχουν τεθεί από το πρόγραμμα.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε