ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 28 Μαρτιου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

1 Ιουνιου 2021

                                                                        ΑΔΑ: 63Ν07ΛΩ-6Τ9

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μυτιλήνη  31/05/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                         Αρ. Πρωτ.:  30087/2217

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ             

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ανδρομέδας 15,  Μυτιλήνη, Τ.Κ.  81100

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΜΗΝΩΝ.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την Αρ. Πρωτ. 30085/2216/31-05-2021 (ΑΔΑ:97ΟΙ7ΛΩ-Π10) Πρόσκλησή της, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής διάρκειας 24 μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 22.009,60 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 22/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ανδρομέδας 15, 2ος όροφος στη Μυτιλήνη.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι την 18/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ..

Η δαπάνη των είκοσι δύο χιλιάδων, εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (22.009,60) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0879.0001 του τακτικού προϋπολογισμού των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως εξής:

Για την ΠΕ Λέσβου και Π.Ε Λήμνου εκδόθηκε η με α/α 3 καταχώριση στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την Αρ. Πρωτ. 29460/751/27-5-2021 (αριθ./ημερ. εγγραφής: 37/27.-5-2021) Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ΑΔΑ: Ω1Ε27ΛΩ-Λ2Ψ.Για την ΠΕ Χίου εκδόθηκε η με α/α 12 καταχώριση στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την Αρ. Πρωτ.29616/1298/28-5-2021 (αριθ./ημερ. εγγραφής:224/10-5-2021) Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ΑΔΑ: 69ΙΞ7ΛΩ-ΑΚ8.Για την ΠΕ Σάμου και ΠΕ Ικαρίας εκδόθηκε η με α/α 2 καταχώριση στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την Αρ. Πρωτ. 26461/752-27-5-2021 (αριθ./ημερ. εγγραφής: 32/6-5-2021) Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ΑΔΑ: ΩΗ8Ω7ΛΩ-9Β4.

Η Διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά στο site www.pvaigaiou.gov.gr και συγκεκριμένα στη θέση «Διαγωνισμοί», καθώς και στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr.

Η δαπάνη της δημοσιεύσεως σε τοπική εφημερίδα βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2251353612 κα Σαντζηλιώτου Βασιλική.

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

                                                                       ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
25 Μαρτιου 2023
25 Μαρτιου 2023
25 Μαρτιου 2023
25 Μαρτιου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε