ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 1 Φεβρουαριου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023

Ψηλά στις δαπάνες η έρευνα & η καινοτομία

21 Ιανουαριου 2023
Ένας από τους θεμελιώδεις λίθους της ΕΕ είναι η έρευνα και καινοτομία που ομαδοποιείται στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών και προικοδοτείται από τα ποσά που είναι σε παρένθεση, για το 2023: Δαπάνες διοικητικής στήριξης της ομάδας «Έρευνα και καινοτομία» (879 εκατ. €) «Ορίζων Ευρώπη» (11.580 εκατ. €) Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ (169 εκατ. €) Διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας (ITER- 1.012 εκατ. €) Το σύνολο των κονδυλίων αυτών προορίζονται να καλύψουν δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα, αλλά και άμεσες και έμμεσες δράσεις που αναλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμών και μόνο για το 2023 συνολικά οι χορηγήσεις αυτές κοντεύουν τα 14 δις €.

                                                                      Του Γιώργου Μαρκατάτου

Το μεγάλο κονδύλι που αφορά το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» απορροφά το σημαντικό μέρος του φετινού προϋπολογισμού. Οι υπόλοιπες δαπάνες είναι δαπάνες στήριξης και διαχείρισης για το πρόγραμμα αυτό.

Το πρόγραμμα αυτό έχει εξαιρετικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και προς τούτο συμβάλλουν τόσο οι δραστηριότητες που διεξάγονται μετά από διαδικασίες επιχορήγησης ή σύναψης συμβάσεων, όσο και οι δραστηριότητες στο πλαίσιο διοικητικής συμφωνίας με άλλα θεσμικά όργανα ή άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι σε λειτουργία ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, ο οποίος συνεισφέρει στην υλοποίηση του ειδικού προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027).

Ένα ευρύ πλέγμα κανονισμών και άλλων νομοθετημάτων της ΕΕ λειτουργεί με λογικό τρόπο για να προωθηθεί έρευνα και η καινοτομία. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 καθορίζει τους  κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Οι πληροφορίες λειτουργικότητας και νομικής κάλυψης, παρέχονται πλέον από την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ, του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Προικοδοτήθηκε για το 2023 με 97,1 εκατ. για να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του λόγω της συμμετοχής του στην υλοποίηση του ειδικού προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027).

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα αναμένεται να δαπανήσει  17,4 εκατ. για να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση του ειδικού προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία.

Απόφαση C(2021) 948 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα με σκοπό την εκτέλεση καθηκόντων που συνδέονται με την εφαρμογή ενωσιακών προγραμμάτων στον τομέα του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health), της ενιαίας αγοράς, της έρευνας και της τεχνολογίας, της Ψηφιακής Ευρώπης, του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Ψηφιακός τομέας, τα οποία περιλαμβάνουν, ιδίως, την εκτέλεση πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον θα απορροφήσει 15 εκατ. για τη Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Η εκτέλεση καθηκόντων που συνδέονται με την εφαρμογή ενωσιακών προγραμμάτων αφορούν:

-στον τομέα της υποδομής μεταφορών και ενέργειας

-της έρευνας και της καινοτομίας για το κλίμα,

-την ενέργεια και την κινητικότητα του περιβάλλοντος,

-της φύσης και της βιοποικιλότητας

-της μετάβασης σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και

-της θάλασσας και της αλιείας.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ αναμένεται να δαπανήσει 30,4 εκατ. το 2023, για να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του που προκύπτουν λόγω της συμμετοχής του στην υλοποίηση του ειδικού προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
31 Ιανουαριου 2023
31 Ιανουαριου 2023
31 Ιανουαριου 2023
31 Ιανουαριου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε