ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Δευτερα 26 Φεβρουαριου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ημερομηνία7 Δεκεμβριου 2023

Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο    Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ 2804/20.10.2023 τ.Γ' και ΦΕΚ 2829/25.10.2023 τ.Γ' δημοσιεύθηκαν Προκηρύξεις τριών (3) θέσεων Καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ»

Αριθμ. Προκήρυξης 49583/17.10.2023

(ΦΕΚ 2804/20.10.2023 τ.Γ')

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Αστικός Σχεδιασμός».

Οικεία Επιστήμη: «Πολεοδομία-Χωροταξία»

Πλήρης κλάδος της οικείας επιστήμης: «Πολεοδομία»

Αποτελεί καθιερωμένη επιστημονική πειθαρχία που αναφέρεται στην ανάλυση και σχεδιασμό του χώρου, σε συνδυασμό με τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που τον προσδιορίζουν. Ειδικότερα αναφέρεται στα ακόλουθα:

- Ιστορία της πόλης και θεωρίες, που έχουν διατυπωθεί για την οργάνωση και το σχεδιασμό της, ιδιαίτερα κατά την περίοδο μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Εξέλιξη και συγκρότηση του ελληνικού αστικού χώρου.

- Έννοια και στόχοι του πολεοδομικού σχεδιασμού. Πολεοδομικές λειτουργίες. Διαδικασίες παραγωγής κτισμένου χώρου. Οικιστική πολιτική.  Πολιτική γης και θέματα γαιοπροσόδου. Διοικητικό και νομοθετικό πλαίσιο, διαχείριση πολεοδομικών προγραμμάτων. Μέθοδοι και τεχνικές αστικής ανάλυσης και σχεδιασμού.

- Θέματα συγκρότησης του αστικού ιστού αστικών αναπλάσεων, οργανωμένης δόμησης, πολεοδομικής σύνθεσης, διερεύνησης και οργάνωσης του δημόσιου χώρου. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης. Αρχές  βιοκλιματικού σχεδιασμού στον αστικό χώρο.

Αναγνωρισμένη ειδικότητα του ανωτέρω κλάδου της επιστήμης: «Αστικός Σχεδιασμός».

Αποτελεί ευρύ γνωστικό αντικείμενο, το οποίο εξετάζει τα ακόλουθα:

- Οργάνωση και λειτουργίες του αστικού χώρου, σε συνάρτηση με τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις τους.

- Εννοιολογικοί προσδιορισμοί του σχεδιασμού σε σχέση με την κλίμακα του χώρου, τις διαδικασίες ανάπτυξης και γενικότερα την ιστορική συγκυρία.

-Αστικές αναπλάσεις, νέες αναπτύξεις: διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων, πολεοδομική νομοθεσία.

-Θεωρητικές και σχεδιαστικές εμβαθύνσεις σε θέματα του ιστού της πόλης: στοιχεία και τυπολογίες οργάνωσης, ποιότητα ελεύθερων χώρων, σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού, κτισμένου-άκτιστου χώρου, κοινωνικο-οικονομικές μεταλλαγές και μετασχηματισμοί του αστικού χώρου.

-Κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές διαφοροποιήσεις. Συλλογικότητες-ομαδοποιήσεις-ετερότητες. Προσεγγίσεις από την οπτική του φύλου.

-Περιβαλλοντικές και βιοκλιματικές παράμετροι στην προσέγγιση και στις αρχές σχεδιασμού του αστικού χώρου.

Το αντικείμενο αυτό εντάσσεται στη γνωστική περιοχή που καλύπτει ο Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας.

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Αριθμ. Προκήρυξης 49584/17.10.2023

(ΦΕΚ 2804/20.10.2023 τ.Γ')

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός Συστημάτων Μεταφορών».

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ »

Αριθμ.Προκήρυξης 44377/27.9.2023 (ΦΕΚ 2829/25.10.2023 τ.Γ')

·        Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Ναυτική και Θαλάσσια Υδροδυναμική».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την  4-2-2024.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ'αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β') Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (ΦΕΚ 2657/30.6.2020 τ.Β') Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Σχολών στα εξής τηλέφωνα:

 

*Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:                            210 - 772 3333

*Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής:                                             210 - 772 2761

*Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών:        210 - 772 1938

 

Ο Πρύτανης

Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου

Καθηγητής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία23 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία23 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία23 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία23 Φεβρουαριου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε