ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 3 Μαρτιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 19 Μαίου 2023

Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Ημερομηνία19 Μαιου 2023
Μόλις πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε μελέτη (12-05-2023) σχετική με τις «ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων» και υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο πολιτικής ανάλυσης προοπτικών που μπορεί να στηρίξει τον σχεδιασμό πολιτικών της ΕΕ ικανών να αντέξουν τους κλυδωνισμούς και τις προκλήσεις τόσο της σημερινής ημέρας, όσο και των επόμενων ετών. Η πανδημία COVID-19 και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι δυο από τα παραδείγματα που αντέχουν την εφαρμογή παρόμοιας μελέτης, αν κρίνουμε από τα εναρκτήρια λακτίσματα ενός αδήλωτου παγκόσμιου πολέμου.

Για την προώθηση της ανθεκτικότητας των πολιτικών της ΕΕ

 


 

Του Γιώργου Μαρκατάτου

 

Η μελέτη αυτή διερευνά τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για να εντοπίσει αδύναμα σημεία στη νομοθεσία της ΕΕ και τρόπους περαιτέρω δράσης της ΕΕ. Ως ιδέα θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, αν τα δεδομένα που θα έθεταν οι προσομοιωτές θα είχαν τύχει προμελέτης και θα είχαν συναχθεί συμπεράσματα, τα οποία αν εφαρμοζόταν θα είχαν θετικές επιπτώσεις στους Ευρωπαίους πολίτες. Ή τουλάχιστον θα μετρίαζαν τις αρνητικές επιπτώσεις. Η μελέτη βασίζεται στα πορίσματα μιας άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σχετικά με την πολιτική σιδηροδρομικών μεταφορών της ΕΕ και στις συστάσεις ενός εμπειρογνώμονα σε θέματα προβλέψεων και ρυθμιστικής πολιτικής. Διαπιστώνει ότι οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων σε διάφορους τομείς πολιτικής θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στις φάσεις καθορισμού της ημερήσιας διάταξης και νομοθετικής διαδικασίας του νομοθετικού κύκλου. Το stress testing είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο πολιτικής προοπτικής που μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν μελλοντικά σοκ και προκλήσεις.

Μάλιστα οι επιστήμονες ερευνητές δεν παραλείπουν να τονίζουν ότι επί του παρόντος, τα stress tests είναι πιο γνωστά στον τραπεζικό τομέα, ως τα μέσα για την προώθηση της ανθεκτικότητας σε οικονομικές κρίσεις, ωστόσο η προσέγγιση θα μπορούσε να εφαρμοστεί ευρύτερα άλλους τομείς πολιτικής. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα stress tests μπορούν να εντοπιστούν αδυναμίες και ελλείψεις στις υπάρχουσες και τις προτεινόμενες πολιτικές της ΕΕ που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας ή/και προτάσεων για νέα νομοθεσία και άλλης δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, οι τακτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που εφαρμόζονται στις πολιτικές της ΕΕ μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του ανάγκη για επείγουσες νομοθετικές διαδικασίες, που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στο πλαίσιο κρίσεων αλλά προσφέρουν περιορισμένες ευκαιρίες για έλεγχο και εποπτεία.

Στα συμπεράσματα της μελέτης γίνεται λόγος για τα τεστ άγχους, που μπορούν να ενθαρρύνουν ενεργά την προληπτική σκέψη που βασίζεται στη συναίνεση και την προετοιμασία για εναλλακτικά μέλλοντα, ειδικά κρίσεις, και μπορεί επίσης προώθηση της δημοκρατικής εποπτείας.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι το αντικείμενο που εξέτασαν οι μελετητές αφορά μια δοκιμασία ακραίων καταστάσεων της πολιτικής της ΕΕ για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, και ως μελέτη που διερευνά πώς οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει την αξία της.

Και τούτο διότι αν εντοπίζονται οι αδυναμίες σε κάθε μελετώμενη περίπτωση, είναι δυνατή η άρση των αδυναμιών, ή η μείωσή τους.

Μεθοδολογικά τα γνωστά μας από τον τραπεζικό τομέα stress-test, στην περίπτωση άλλων πολιτικών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτιώσεις, ικανές να αντιμετωπίσουν προβλήματα που εμφανίζονται και ασκούν αρνητική επιρροή.

Αν αποδεχθούμε λοιπόν, ότι το stress testing είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξετάσουν μελλοντικούς κλυδωνισμούς και προκλήσεις, τίθεται το ερώτημα γιατί δεν έχουν εμφανιστεί εκθέσεις εφαρμογής στις περιπτώσεις τόσον της πανδημίας COVID-19, όσο και στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζεται στη μελέτη που δημοσιεύθηκε πριν λίγες μέρες, ότι τα stress tests μπορούν να προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία στα εργαλεία καθορισμού ατζέντας και νομοθετικής ρύθμισης και ως εκ τούτου, το εργαλείο ελέγχου ακραίων καταστάσεων θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για τον έλεγχο του μελλοντικού σχεδιασμού της πολιτικής.

Αν αναλογιστούμε και μόνο συμπερασματικά, για το τι έχει κοστίσει η συνεχιζόμενη πολιτική που εφαρμόζουν οι σύγχρονοι και μέτριοι ταγοί της ΕΕ για το θέμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, θα οδηγηθούμε στην υιοθέτηση θέσεων εντελώς διαφορετικών από τις τωρινές που έχουν οδηγήσει τους λαούς της ΕΕ σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Η ευρωπαϊκή αδυναμία να επέμβει διπλωματικά στη διένεξη, οδήγησε στην προσφιλή αμερικάνικη πολιτική δράσης «εκτός συνόρων ΗΠΑ», με ορατά πλέον αποτελέσματα ότι δεν πρόκειται για παρέμβαση στο ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, αλλά για περισσότερο ανεξέλεγκτες καταστάσεις, γενικότερου πολέμου. Μάλιστα, πολλοί αναλυτές, αναφέρουν ότι παρά την έλλειψη βέβαιων αποδείξεων, εικάζεται ως εκτελεστής της έκρηξης του αγωγού φυσικού αερίου, Nord Stream 1 στον βυθό της Βαλτικής Θάλασσας η αμερικάνικη παρέμβαση, κυρίως για επίτευξη μεγαλύτερης εξάρτησης των Ευρωπαίων «συμμάχων χωρών» από το υγροποιημένο αμερικάνικο αέριο, τριπλάσιου κόστους (έναντι του ρωσικού).

Έτσι, λαοί ολόκληροι έχουν οδηγηθεί σε καταστάσεις ενεργειακής φτώχειας, και τμήματα ηπείρων αντιμετωπίζουν τα αποτελέσματα της επισιτιστικής ανεπάρκειας, της φτώχειας, της πείνας και των συνεπακόλουθων καταστάσεων που γεννούν αυτές οι ανισορροπίες. Διότι τα συστήματα αυτά είναι αλληλένδετα. Αύξηση του ενεργειακού κόστους συνεπάγεται αύξηση του κόστους παραγωγής και διάθεσης.

Αν συμπληρώσουμε δε, και τις ρωσικές κραυγές περί των ναζιστικών και φασιστοειδών που οδηγούν την ουκρανική κατάσταση στα όρια της επιβίωσης, ίσως να πρέπει να ξανασκεφτούμε το θέμα της ανεξέλεγκτης βοήθειας προς την Ουκρανία. Υπενθυμίζουμε ότι σε προηγούμενα σημειώματά μας, έχουμε αναφερθεί στεγνά στο ότι η αύξηση των κρατικών ενισχύσεων προς τη γεωργία ισοδυναμούν με μείωση των αγροτικών επιδοτήσεων της ΚΓΠ για να εξοικονομούνται ποσά που θα οδεύουν στις πολεμικές επιχειρήσεις .

Τέλος, αναρωτιέται κανείς, ποιο εργαλείο εφαρμόστηκε για να οδηγηθεί η Κομισιόν στην προμήθεια εμβολίων κατά της πανδημίας COVID-19, και ποιος αντιμετωπίζει πλέον εκείνα τα κραυγαλέα περί ειδικής θερμοκρασίας (-70 βαθμών Κελσίου) που απαιτούν επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων για τη φύλαξη και διαχείριση των εμβολίων αυτών.

Οι αμφιβολίες που έχουν δημιουργηθεί στα μυαλά των Ευρωπαίων πολιτών τείνουν να μετατραπούν σε μόνιμη εγκατάσταση και αυτό δε δημιουργεί πλεονέκτημα για την ΕΕ. Και μόλις διαβάζουμε ότι οι χώρες του γκρουπ 7 (επτά πλέον εύπορες χώρες) αποφάσισαν να θέσουν σε εφαρμογή ως το τέλος του έτους «το αργότερο» έναν νέο μηχανισμό προκειμένου να διαφοροποιήσουν τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, ένα μέσο ώστε να μειωθεί η εξάρτησή τους από την Κίνα. Μήπως πρόκειται για φάσεις ενός αμίλητου παγκόσμιου πολέμου;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε