ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 21 Ιουλιου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Ήρθε το μπιλιετάκι

23 Οκτωβριου 2014
Πρωτο Θεμα | Πολιτικη
Διάθεση της ιλύος προϊόντος από την επεξεργασία των λυμάτων του Β.Κ.
Σε πρόστιμο 29.900 ευρώ μεταφράστηκε η μηνυτήρια αναφορά των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ που είχε υποβληθεί το καλοκαίρι του ‘13

Πρόστιμα για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας επέβαλε ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Κων. Τριάντης, σε εταιρείεας και μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Μεταξύ των 9 εταιρειών σε πανελλαδικό επίπεδο, μια εξ αυτών είναι και η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου.

Ο μποναμάς είναι της τάξεως των 29.900 ευρώ και σύμφωνα με το αιτιολογικό της έκθεσης, επιβλήθηκε για «διάθεση μη εγκεκριμένης κατηγορίας αποβλήτων και επεξεργασία αποβλήτων χωρίς σχετική άδεια, για διασπορά των αποβλήτων και ελλιπή κάλυψη της επιφάνειάς της κλπ.».

 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΜΙΞΗΣ

Υπενθυμίζουμε ότι τον περασμένο Αύγουστο, κλιμάκιο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος από τη Β. Ελλάδα, είχε επισκεφθεί τον ΧΥΤΑ και διαπίστωσε ότι η ιλύς (λυματολάσπη από τον Β.Κ. της Μυτιλήνης), ερχόταν από τη ΔΕΥΑΛ, από το Βιολογικό στον Καρά Τεπέ, σε υγρή μορφή. Μορφή που δεν επιτρεπόταν να δέχεται η ΔΕΔΑΠΑΛ.

Να σημειωθεί ότι πριν την προεδρία Γ. Βατού, η ιλύς έπεφτε στο ΧΑΔΑ Μυτιλήνης. Ακολούθως έγινε δεκτή στον ΧΥΤΑ, όπου και την έθαβαν.

Η εντολή και υπόδειξη των επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ που υπέβαλαν τη μηνυτήρια αναφορά, ήταν απόλυτη: «Δεν μπορείτε να θάβετε την ιλύ στην υγρή της μορφή. Πρέπει να είναι προσμιγνυόμενη με αδρανή υλικά σε αναλογία 3 (αδρανή) προς 1 (ιλύ). Μόνο έτσι θα γίνεται η ταφή».

«Άμεση ήταν η μετάβασή μου στην Κρήτη επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΔΕΔΑΠΑΛ Γ. Βατός- για να λάβω την απαραίτητη τεχνογνωσία και να μπορέσω να την εφαρμόσω και να την προσαρμόσω στα δικά μας δεδομένα.

Ας μην ξεχνάμε δε, ότι υπάρχει και ένα χρέος της τάξης των 200 χιλ. ευρώ προς τη ΔΕΔΑΠΑΛ, καθώς η ΔΕΥΑΛ δεν πλήρωνε για την ταφή της ιλύος ούτε ευρώ.

Εν συνεχεία, απόλυτη ήταν η θέση μας να μη δεχθούμε ιλύ παρά μόνο με υπογραφές των χημικών μηχανικών των δύο δημοτικών επιχειρήσεων προσμιγνυόμενη 3:1, προκειμένου να είναι συμβατή με τις προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο.

Τους προτείναμε δε, να στήσουμε μια νέα μονάδα αποξήρανσης ιλύος, δεδομένου ότι η ΔΕΔΑΠΑΛ έχει χωροθετημένο χώρο, χωρίς ενοίκιο, δίνοντας συνολικά 150 χιλ. ευρώ. Αφενός δεν εξόφλησαν την οφειλή, αφετέρου δεν δέχτηκαν την πρόταση, αντίθετα προτίμησαν να κάνουν μόνοι τους την πρόσμιξη».

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΔΕΔΑΠΑΛ εντάχθηκε σε πρόγραμμα 3.043.000 ευρώ του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να γίνει εργοστάσιο επεξεργασίας βιοαποβλήτων οργανικών και κομπόστας, ώστε να υπάρξει μείωση του όγκου απορριμμάτων κατά 20%.

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ «ΚΑΜΠΑΝΕΣ»

Γενικότερα, οι περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διενέργεια ελέγχων από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος αφορούν στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, θέματα διαχείρισης επικίνδυνων και μη, βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών ρύπων, μη παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεδομένων, πλημμελή παρακολούθηση και καταγραφή των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, άντληση και χρήση νερού από γεώτρηση χωρίς άδεια κ.ά.

Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, περιλαμβάνονται: δύο μονάδες συσκευασίας και χαλυβουργίας, βιομηχανία οπτόπλινθων, βιομηχανία γάλακτος, λατομείο αδρανών υλικών με συγκρότημα θραύσης, μονάδα κατασκευής- επισκευής-βαφής οχημάτων, τρεις δημοτικούς Φορείς Διαχείρισης ΧΥΤΑ.

Ειδικότερα, επιβλήθηκαν πρόστιμα, εκτός από την περίπτωση της Λέσβου:

- 57.850 ευρώ στην εταιρεία «Αφοι Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ» για τη λειτουργία εργοστασίου κατασκευής, επισκευής και βαφής οχημάτων για παράλειψη διενέργειας μετρήσεων αερίων ρύπων, μη σύννομη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.

- 9.600 ευρώ στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τη λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση «Κοχλαστή» του δήμου Ναυπάκτου χωρίς αντιπυρική ζώνη, με ελλιπή διαχείριση των υγρών αποβλήτων κ.ά.

- 35.900 ευρώ στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τη λειτουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος». Καταγράφηκε πλημμελής έλεγχος των εισερχόμενων απορριμματοφόρων, απουσία προστατευτικών αναχωμάτων, απορροή στραγγισμάτων σε παρακείμενο ρέμα κλπ.

- 45.300 ευρώ στην εταιρεία Υιοί Ν. Νίκου ΑΕΒΕ για μη εγκεκριμένη χρήση pet coke, εξόρυξη αργιλοχωμάτων χωρίς περιβαλλοντική άδεια κλπ.

-23.450 ευρώ στην εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ για διαρροή και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων ελαίων στο έδαφος.

-78.800 ευρώ στην εταιρεία ArcelorMittal Construction AE. για λειτουργία μονάδας βαφής χωρίς την απαιτούμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με ελλιπή αδειοδότηση κλπ.

-6.250 ευρώ στην εταιρεία Ηρακλής Συσκευασία ΑΕ για μη σύννομη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
19 Ιουλιου 2019
19 Ιουλιου 2019
19 Ιουλιου 2019
19 Ιουλιου 2019
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε