ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 3 Μαρτιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014

Δύο μέτρα & δύο σταθμά

Ημερομηνία1 Νοεμβριου 2014
Θεματολογία Πρωτο Θεμα | Εκπαιδευση
Υπουργείο Παιδείας vs Πανεπιστημίου Αιγαίου
Υπουργείο Παιδείας vs Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ψήφισμα της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου για τη μη ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής του Παν. Αιγαίου.

Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να θέσει σε λειτουργία το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η οποία με ακαδημαϊκούς όρους θα αποτελέσει την αυτονόητη κινητήρια συνιστώσα ίδρυσης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εγείρει και πάλι ουσιαστικό ζήτημα, αναφορικά με την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας των δυο μέτρων και σταθμών απέναντι στα Πανεπιστήμια.

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ συντάσσεται αλληλέγγυο με την Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμπασα την πολυτεχνική κοινότητά του, για την αναπτυξιακή προοπτική του ιδρύματος και διεκδικεί με όλα τα νόμιμα μέσα το δικαίωμα στην ακαδημαϊκά ορθολογική, εξωστρεφή και διεθνοποιημένη ανάπτυξή του, για τη διασφάλιση των όρων λειτουργίας ενός ανοιχτού περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας σπουδών και έρευνας, για την παιδεία και τη γνώση, την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Η αντιπροσωπεία του τμήματος ΒΑ Αιγαίου ΤΕΕ με ψήφισμά της που έγινε ομόφωνα αποδεκτό στη 2η συνεδρίασή της επισημαίνει:

«Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ήδη από το 2007, άρχισε να διεκδικεί την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής, ώστε αυτή να αποτελέσει θεσμική στέγη τριών ήδη λειτουργούντων Τμημάτων Μηχανικών: του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά και παράγουν αποφοίτους πάνω από δεκαπέντε χρόνια, ενώ διαθέτουν υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και προϋπολογισμό λειτουργίας. Η Πολυτεχνική Σχολή (School of Engineering) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρά την απόφαση του ΣΑΠΕ τον Ιούνιο του 2009 για την ίδρυσή της όπως εξάλλου συμβαίνει σε όλα τα Τμήματα Μηχανικών των προηγμένων Πανεπιστημίων, ακυρώθηκε χωρίς καμία ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική, αναπτυξιακή ή άλλη αιτιολόγηση, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αθηνά» και παρά το γεγονός ότι η αυτονόητη, θεσμικής φύσεως, απόφαση ίδρυσής της δεν θα επέφερε κανένα ουσιαστικό κόστος, αφού αφορούσε την ένταξη, σε Σχολή, τριών Τμημάτων επί μακρόν λειτουργούντων!

- Αντίστοιχη αντιμετώπιση είχε και το ιδρυμένο με ΦΕΚ, από το 2008, Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (παρόμοιο Τμήμα ιδρύθηκε το 2008 και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς): αναίτια καταργήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αθηνά», ενώ διέθετε υποδομές, προσωπικό και δέσμευση προϋπολογισμού.

- Οι πρόσφατες εξωτερικές αξιολογήσεις, στο πλαίσιο όσων όριζε η Αρχή της Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανέδειξαν, τόσο την υψηλή ποιότητα και το εξαιρετικό ακαδημαϊκό έργο των τριών Τμημάτων Mηχανικών, όσο και την ανάγκη ενίσχυσης των Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σημειώνεται ιδιαίτερα, στο πλαίσιο των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης, η υψηλότατη απασχολησιμότητα των αποφοίτων των Τμημάτων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- Με βάση τα παραπάνω, η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να θέσει σε λειτουργία το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν έκφραση πολιτικής δύο μέτρων και δύο σταθμών, η οποία, ασκείται, κατά καιρούς συστηματικά, από το Υπουργείο Παιδείας.

- Για όλα τα παραπάνω και θέτοντας ως πρόταγμα την ακαδημαϊκή προστασία των αποφοίτων των Τμημάτων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από τη μη λήψη αυτονόητων θεσμικών αποφάσεων εκ μέρους της Πολιτείας, χωρίς να προκύπτει κόστος από αυτές, η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει αναγκαστεί από τον προηγούμενο χρόνο να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διεκδικώντας και την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής και την επανίδρυση του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, αφού διαθέτει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία τους, ενώ δεν απαιτείται πρόσθετος προϋπολογισμός ή νέες υποδομές.

 

 

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

-Το ΤΕΕ και τα πολυτεχνεία, ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να θεσπιστούν οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες ένα πανεπιστημιακό τμήμα θα φέρει στον τίτλο του τη λέξη «μηχανικός», ώστε η ακαδημαϊκή κοινότητα, Πολιτεία και ΤΕΕ να αποδέχονται τα διπλώματα που απονέμει.

Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις που θα πρέπει ένα τμήμα Μηχανικών με πενταετή κύκλο σπουδών να πληροί, ώστε να απονέμει διπλώματα μηχανικών και να οργανώνει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε εξειδικευμένα θέματα μηχανικών είναι:

- Ο τίτλος του διπλώματος να αντιστοιχεί σε ειδικότητα μηχανικού.

- Το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να έχει τη δομή που έχει καθιερωθεί στην Ευρώπη για τα Τμήματα Μηχανικών, δηλ. τα μαθήματα πρέπει να κατανέμονται ως ακολούθως: (α) Επιστημονικές Βάσεις (μαθηματικά, μηχανική, φυσική, χημεία): 30%, (β) Τεχνολογικές γνώσεις: 30%, (γ) Βάσεις για μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών: 25%, και (δ) Ανάπτυξη ικανής προσωπικότητας και επιχειρηματικών ικανοτήτων 15%.

- Η διάρκεια των σπουδών θα πρέπει να είναι δέκα εξαμήνων και να περιλαμβάνεται η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος».

Το Περιφερειακό Τμήμα ΒΑ Αιγαίου ΤΕΕ, καταλήγει: «Ας αναλογιστεί η Πολιτεία, εάν η αδικία απέναντι σε ένα ακαδημαϊκά μαχόμενο, υπερήφανο, πολυνησιωτικό, περιφερειακό Πανεπιστήμιο, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με εξαιρετικές και πολύ συχνά κορυφαίες ακαδημαϊκές επιδόσεις, μπορεί να συνεχιστεί και ας αναλάβει έκαστος τις πολιτικές και θεσμικές ευθύνες που του αναλογούν».

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε