ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Σαββατο 15 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

4.300 άνεργοι στα σχολεία μέσω Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

Ημερομηνία28 Ιανουαριου 2015
Με εξάμηνη σύμβαση εργασίας σ τα σχολεία
Με εξάμηνη σύμβαση εργασίας σ τα σχολεία
Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, που θα προκηρυχθεί μετά τις εκλογές, κατέχουν οι 4.300 θέσεις με εξάμηνη σύμβαση εργασίας στα σχολεία για άνεργους αποφοίτους Γυμνασίου, Λυκείου και πτυχιούχους από 14 ειδικότητες.

Μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, θα γίνουν 4.300 προσλήψεις ανέργων σε υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και σε θέσεις απασχόλησης που αφορούν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μαθητές των οποίων οι οικογένειες δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η πρόσληψη και η απασχόληση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, όπως: Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, επιστάτες/τριες, προσωπικό βοηθητικών εργασιών καθαριότητας, τραπεζοκόμοι, σχολικοί νοσηλευτές, συνοδοί σχολικών λεωφορείων, οδηγοί σχολικών λεωφορείων.

Οι ανωτέρω ειδικότητες απασχολούνται σε σχολικές μονάδες της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, σε δομές της Ειδικής Αγωγής, καθώς και στους φορείς Επίβλεψης (Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης). Το προσωπικό αυτό προβλέπεται να απασχοληθεί για 6,5 μήνες.
Μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και την έκδοση της προκήρυξης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, ενώ μετά τη συμπλήρωσή τους οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να τις  αποστείλουν στον Οργανισμό μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων, http:// ait.oaed.gr/

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακριβή προσωπικά στοιχεία τους, τον ΑΦΜ τους, τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για κάθε θέση, τη γνώση ξένων γλωσσών, τη γνώση χειρισμού Η/Υ και όποια άλλα τυπικά προσόντα τυχόν ζητούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση σε έως και τρεις θέσεις στην περιφέρειά τους.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τα εξής:
-Την ηλικία τους, η οποία αποδεικνύεται με ληξιαρχική πράξη γέννησης του Δήμου ή της κοινότητας, όπου ανήκουν.

-Τον χρόνο ανεργίας, ο οποίος αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο του ΟΑΕΔ, στο οποίο αναφέρεται η διάρκεια εγγραφής του ανέργου στα Μητρώα Ανεργίας του.

-Το οικογενειακό ή ατομικό τους εισόδημα με την προσκόμιση του εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα 2013).

-Την οικογενειακή τους κατάσταση, για την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το οποίο θα αποδεικνύει την ιδιότητά τους ως έγγαμων, άγαμων, αρχηγών μονογονεϊκής οικογένειας και τον αριθμό των ανήλικων -εφόσον υπάρχουν- τέκνων.

-Την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι οι άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, τα μέλη οικογενειών στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος και αμφότεροι οι σύζυγοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων, τα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλoς, οι μακροχρόνια άνεργοι (διάρκεια ανεργίας άνω των δώδεκα μηνών) και οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης των υποψηφίων αφορά την κατάταξή τους βάσει μορίων.

Τα κριτήρια που μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερα μόρια στους υποψήφιους είναι τα εξής:

-Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ανέργου και συνεχόμενα εγγεγραμμένης ανεργίας του ή της συζύγου του με ανώτατο όριο τους 36 μήνες: Ένα μόριο για κάθε πλήρη μήνα για τους πρώτους δώδεκα μήνες (12 μόρια), 1,5 μόριο (18 μόρια) για τους επόμενους δώδεκα μήνες και δύο μόρια ανά πλήρη μήνα για τους τελευταίους δώδεκα μήνες (24 μόρια).

Ο αριθμός των μορίων για ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκής οικογένειας διπλασιάζεται.
-Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό του έτους 2014: Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (βάσει των οικονομικών στοιχείων του έτους  2013). Έως 12.000 ευρώ λαμβάνει 30 μόρια, από 12.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ λαμβάνει 20 μόρια και ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα από  20.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ λαμβάνει 10 μόρια.
-Ηλικία: Είκοσι μόρια για ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, 24 για ανέργους 30-54 ετών και 18 μόρια για ανέργους ηλικίας από 55 ετών.
-Αριθμός ανήλικων τέκνων: Για κάθε ανήλικο τέκνο (το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας), ο γονέας πριμοδοτείται με 12 μόρια.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

1 θέση ΔΕ Επιστάτης/Επιστάτρια

5 θέσεις ΔΕ Σχολικοί Βοηθοί

1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων

1 θέση ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1 θέση ΤΕ Νοσηλευτών

1 θέση ΥΕ Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας

2 θέσεις ΥΕ Τραπεζοκόμων

1 θέση ΔΕ Σχολικοί Βοηθοί (Λήμνος)

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

4 θέσεις ΔΕ Γενικών Καθηκόντων

2 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων

1 θέση ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

2 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

2 θέσεις ΔΕ Γενικών Καθηκόντων (Λήμνος)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία14 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία14 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία14 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία14 Ιουνιου 2024
Θεματολογία
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε