ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παρασκευη 3 Φεβρουαριου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

19 χρόνια προσφοράς στη ζωή

11 Φεβρουαριου 2015
Οργανώσεις Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Η Επιτροπή διανύοντας το 19ο χρόνο λειτουργίας της, προσπαθεί να συντονίζει  τις προσπάθειες των Συλλόγων και ομάδων εθελοντών αιμοδοτών με τον σταθμό αιμοδοσίας του νοσοκομείου.

Παρά την επιδείνωση των συνθηκών ζωής, οι εθελοντές αιμοδότες του νησιού μας, το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό του Σταθμού Αιμοδοσίας, έδωσαν και το 2014 μια  πολύ σημαντική κοινωνική   μάχη.

Σε 69 Εθελοντικές Αιμοδοσίες προσφέρθηκαν από τους Εθελοντές 3250 μονάδες αίματος (320 παραπάνω από το 2013), συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση πληθώρας προβλημάτων υγείας συνανθρώπων μας με χρόνιες ή έκτακτες παθήσεις.

Αν λάβουμε υπόψη τις αυξημένες ανάγκες για την επιβίωση (που περιορίζουν δραματικά τον κοινωνικό χρόνο των εθελοντών) η ανθρωπιστική αυτή κινητοποίηση αποκτά  ξεχωριστές διαστάσεις μέσα σε συνθήκες υποβάθμισης των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Τα συγκριτικά στοιχεία για τα προηγούμενα χρόνια για τις μονάδες αίματος που προσφέρθηκαν εθελοντικά, είναι:

Το  2004 προσφέρθηκαν 1765 μονάδες.

Το 2008, 2601 μονάδες.

Το 2009, 2901 μονάδες.

Το 2010, 2703 μονάδες.

Το 2011, 2951 μονάδες.

Το 2012, 2910 μονάδες.

Το 2013, 2928 μονάδες

Και τέλος,  το 2014, 3250 μονάδες.

Παρά τον ετήσιο Προγραμματισμό Εθελοντικών Αιμοδοσιών μεταξύ Σταθμού Αιμοδοσίας, Συλλόγων και Ομάδων Εθελοντών, κατά καιρούς υπάρχει έλλειψη αίματος που απαιτεί νέες προσπάθειες για την ενίσχυση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Αρνητικό ρόλο στις προσπάθειες των Εθελοντών και του Σταθμού Αιμοδοσίας παίζουν η σοβαρή έλλειψη προσωπικού, η υπολειτουργία Περιφερειακών Ιατρείων και το κλείσιμο Αγροτικών Ιατρείων κ.λ.π.

Σε Συλλόγους ή Ομάδες Εθελοντών κυρίως, όπου την πρωτοβουλία επωμίζονται ένα δύο άτομα και δεν  βοηθούν οι Δημοτικές Τοπικές Κοινότητες για την ενημέρωση συντοπιτών, παρουσιάζεται κάμψη ή ελλιπής διοργάνωση. Αντιθέτως, καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάζονται όπου οι διοργανωτές είναι περισσότερα άτομα που ενεργούν συλλογικά, ζητούν (ή απαιτούν) τη βοήθεια των Κοινοτήτων, Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων, ενημερώνουν τους συντοπίτες μας όχι μόνο με αφίσες και με τα Δημοτικά Μεγάφωνα, αλλά με μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα και με το Διαδίκτυο.

 

ΠΡΕΠΕΙ

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ορθή και η ισότιμη  διάθεση των μονάδων αίματος, σύμφωνα με τον κανονισμό που έχει κάθε ομάδα Εθελοντών, καθώς και η προσπάθεια κατανόησης από όλες τις οικογένειες, ότι πριν χρειαστούμε αίμα πρέπει να το έχουμε προσφέρει εθελοντικά.

Στην προσέλευση εθελοντών ιδιαίτερη σημασία έχει η προσωπική συζήτηση, η αξιοποίηση ηλεκτρονικής ενημέρωσης, αλλά και η ενεργοποίηση Εθελοντών από Υγειονομικά Επαγγέλματα, που δημιουργούν μεγαλύτερο κλίμα εμπιστοσύνης.

 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

Εντυπωσιακή είναι το 2014 η προσφορά των εθελοντών της Αγιάσου, που με συλλογική προσπάθεια έφτασαν στην 4 η θέση των Φορέων, ιδιαίτερα αισιόδοξη για 3η χρονιά δυναμική παρουσία των Σπουδαστών της Σχολής Ο.Α.Ε.Δ, ενώ συνεχίζονται εντατικές προσπάθειες πολλών Συλλόγων και Ομάδων Εθελοντών.

Από την άλλη μεριά, αδράνησαν προσπάθειες σε μεμονωμένα  χωριά που θα πρέπει να συνεργαστούν με τους πιο κοντινούς φορείς Εθελοντικής Αιμοδοσίας, αφού δεν μετακινούνται τα Συνεργεία του Σταθμού Αιμοδοσίας για πολύ λίγες μονάδες αίματος.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αυξομειούμενα  αποτελέσματα για αντικειμενικούς ή και υποκειμενικούς λόγους, αλλά υπάρχουν καταστάσεις που επιδρούν αρνητικά.

Αρκετοί γιατροί δεν τηρούν τις «Οδηγίες για την επιλογή αιμοδοτών» ελληνικής εταιρίας μεταγγισιοθεραπείας»  WWW.HSBT.GR βάσει του   Προεδρικού Διατάγματος 138/2005 (Φεκ 195/2005), της Ευρωπαϊκής Οδηγίας   33/2004 και οδηγιών  επιλογής που τηρούνται στην Αγγλία, στη Γαλλία και στις ΗΠΑ, εγκεκριμένες  από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, με αποτέλεσμα να κρίνουν ακατάλληλους αρκετούς εθελοντές που προσέρχονται να δώσουν αίμα.

-Σε καμία περίπτωση το παραπάνω δεν σημαίνει ότι οι φορείς δεν ενδιαφέρονται για την υγεία των εθελοντών, που πρέπει να προστατεύονται με όλες τις δωρεάν εξετάσεις αιματοκρίτη πριν να αιμοδοτήσουν. 

-Όταν την πρωτοβουλία για την προσέλκυση εθελοντών, τη διοργάνωση των Αιμοδοσιών και τη διάθεση μονάδων αίματος έχουν ένας ή δύο υπεύθυνοι, είναι φυσικό να κουράζονται ή να μην μπορούν πάντα να δραστηριοποιούνται, αφού όλοι φορτωνόμαστε από οικονομικά ή οικογενειακά προβλήματα. Αντιθέτως, όπου συνεργάζονται Ομάδες Πρωτοβουλίας Εθελοντών, παρατηρούνται πιο θετικά αποτελέσματα.

-Είναι ανάγκη μέσα από Συναντήσεις Εθελοντών Αιμοδοτών κάθε φορέα, να αναδειχθούν Επιτροπές Πρωτοβουλίας (με την υποστήριξη  της Επιτροπής του Νοσοκομείου) που θα αναλάβουν την προσέλκυση, τη διοργάνωση και τη διάθεση.

-Καθοριστικό ρόλο στην απομάκρυνση ή στην προσέλκυση Εθελοντών, παίζει ο τρόπος Διάθεσης  Μονάδων, που πρέπει να γίνεται βάσει Κανονισμού (ψηφισμένου από τους Εθελοντές Αιμοδότες) από δύο ή τρεις διαθέτες  και όχι από έναν.

 

ΜΕΛΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Πρώτιστο μέλημα της φροντίδας του Ιατρικού Νοσηλευτικού προσωπικού και των διοργανωτών πρέπει να συνεχίσει να είναι η υγεία των Εθελοντών Αιμοδοτών με τις δωρεάν  εξετάσεις που δικαιούνται, την ενημέρωσή τους, και την εξέταση αιματοκρίτη για νέους Εθελοντές πριν τις Αιμοδοσίες. 

Σε συναντήσεις με τη Στρατιωτική ηγεσία, τους Ιατρικούς και Αθλητικούς Συλλόγους, θα πρέπει να  προταθούν μέτρα στενής συνεργασίας για διοργάνωση Εθελοντικών Αιμοδοσιών.

Κατεπείγον πρόβλημα που χρονίζει απαράδεκτα και πρέπει να λυθεί άμεσα, είναι η στελέχωση του Σταθμού Αιμοδοσίας, σύμφωνα με τα υπομνήματα των Συλλόγων Εθελοντικών Αιμοδοτών, θέμα που πρέπει να  ξανατεθεί αποτελεσματικά  στους κυβερνητικούς αρμόδιους.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή Ενίσχυσης Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας, πιο συντονισμένα θα πρέπει να αξιοποιηθεί η προβολή των Εθελοντικών Αιμοδοσιών μέσω της Τηλεόρασης Μυτιλήνης και των άλλων Μ.Μ.Ε, εντύπων και ηλεκτρονικών.

Οι Σύλλογοι και οι ομάδες Εθελοντών θα πρέπει να διοργανώσουν εκδηλώσεις βράβευσης των Αιμοδοτών τους σε συνεργασία με το Νοσοκομείο και άλλους τοπικούς φορείς, όπως το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου.

Η βράβευση Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοσίας με ανταλλαγή εμπειριών, θα πρέπει επίσης να γίνει σύντομα από το Νοσοκομείο.   

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε