ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 9 Φεβρουαριου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

Παίρνει πάλι τον ανήφορο

13 Φεβρουαριου 2015
Ανεργία Νοεμβρίου Δεκεμβρίου

Στασιμότητα στην απασχόληση κατέγραψε για το Νοέμβριο η Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς η ανεργία παρέμεινε στο 25,8%. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του ΟΑΕΔ δείχνουν αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο.

Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Νοέμβριο του 2014 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.538.308 άτομα. Οι άνεργοι στα 1.229.367 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.347.378 άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 52.585 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2013 (αύξηση 1,5%) και μειώθηκαν κατά 27.720 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2014 (μείωση 0,8%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 27.720 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2013 (μείωση 0,8%) και κατά 13.552 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2014 (μείωση 1,1%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 2.590 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2013 (μείωση 0,1%) και αυξήθηκαν κατά 36.931 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2014 (αύξηση 1,1%)

 

Αύξηση εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων το Δεκέμβριο

Στους 858.125 έφθασε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο, εμφανίζοντας οριακή αύξηση κατά 0,42% ή κατά 3.608 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Μικρή αύξηση κατά 253 ή κατά 0,12% εμφανίζει ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία και οι οποίοι ανέρχονται σε 205.803 άτομα από 205.550 τον Νοέμβριο. Από αυτούς, το 33,38% ή 68.687 άτομα, είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών. Αύξηση κατά 53.173 άτομα παρατηρείται στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων, οι οποίοι έφθασαν τα 173.526 άτομα από 120.353 τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που αναζητούν εργασία ανέρχονται σε 858.125 άτομα. Από αυτούς, οι 453.098 είναι μακροχρόνια άνεργοι. Υπάρχουν, όμως και άλλοι (205.803), οι οποίοι αν και εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν ότι έχουν σταματήσει να αναζητούν εργασία. Από αυτούς οι 68.687 είναι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή βρίσκονται χωρίς δουλειά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία, το 39,94% είναι άνδρες, ενώ η πλειονότητα 60,06% είναι γυναίκες. Ποσοστό 40,69% από τους εγγεγραμμένους ανέργους, είναι 30 έως 44 ετών και 21,79%, προέρχονται από την ηλικιακή ομάδα, 45-54 ετών.

Σχεδόν οι μισοί, από τους εγγεγραμμένους ανέργους, δηλαδή 48,68%, είναι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 60,06% είναι γυναίκες.

Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 801.094 άτομα (ποσοστό 93,35%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 14.147 άτομα (ποσοστό 1,65%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 42.884 άτομα (ποσοστό 5,00%).

 

Εγγεγραμμένοι άνεργοι που δεν αναζητούν εργασία

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για το Δεκέμβριο 2014 ανήλθε σε 205.803 άτομα. Απ' αυτά, ποσοστό 33,38% είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και ποσοστό 66,62%, είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία, οι 81.821 είναι άνδρες (ποσοστό 39,76%) και οι 123.982 είναι γυναίκες (ποσοστό 60,24%).

Στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών, το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.429 άτομα (ποσοστό 0,69%), στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών ανήλθε σε 11.966 άτομα (ποσοστό 5,81%), στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών ανήλθε σε 24.692 άτομα (ποσοστό 12,00%), στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών ανήλθε σε 83.603 άτομα (ποσοστό 40,62%), στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών ανήλθε σε 49.636 άτομα (ποσοστό 24,12%), στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών ανήλθε σε 30.759 άτομα (ποσοστό 14,95%) και στην ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω ανήλθε σε 3.718 άτομα (ποσοστό 1,81%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση», το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε ποσοστό 3,31%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε ποσοστό 43,29%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε ποσοστό 42,07% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε στο 11,33%.

Στους «Έλληνες υπηκόους», το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 172.165 άτομα (ποσοστό 83,66%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 9.711 άτομα (ποσοστό 4,72%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 23.927 άτομα (ποσοστό 11,63%).

 

Επιδοτούμενοι άνεργοι

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για το Δεκέμβριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 173.526 άτομα, από τα οποία οι 103.548 (ποσοστό 59,67%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων και οι 69.978 (ποσοστό 40,33%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, οι 76.699 είναι άνδρες (ποσοστό 44,20%) και οι 96.827 είναι γυναίκες (ποσοστό 55,80%).

Στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 181 άτομα (ποσοστό 0,10%), στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών σε 8.699 άτομα (ποσοστό 5,01%), στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών σε 23.298 (ποσοστό 13,43%), στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών ανήλθε σε 85.742 άτομα (ποσοστό 49,41%), στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών σε 39.806 άτομα (ποσοστό 22,94%), στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών σε 15.079 άτομα (ποσοστό 8,69%) και στην ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω ανήλθε σε 721 άτομα (ποσοστό 0,42%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση», το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε ποσοστό 1,43%, στο επίπεδο «υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου)» σε ποσοστό 37,23%, οι επιδοτούμενοι άνεργοι επιπέδου «δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» σε ποσοστό 47,91% και επιπέδου «τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», σε ποσοστό 13,43%.

Στους «Έλληνες υπηκόους», το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 142.897 άτομα (ποσοστό 82,35%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε 9.588 άτομα (ποσοστό 5,53%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 21.041 άτομα (ποσοστό 12,13%).

 

Ανεργία (%), κατά Περιφέρεια  Γ΄ Τρίμηνο

Περιφέρειες

                                                    2013    2014

Σύνολο Χώρας                             27,2     25,5

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη       27,1     23,0

Κεντρική Μακεδονία                       30,2     27,8

Δυτική Μακεδονία                          32,1     26,7

Ήπειρος                                        27,5     25,9

Θεσσαλία                                      25,1     25,4

Ιόνιοι Νήσοι                                  12,8     16,1

Δυτική Ελλάδα                              28,9     27,5

Στερεά Ελλάδα                              28,4     26,0

Αττική                                          28,8     27,1

Πελοπόννησος                               22,4     23,0

Βόρειο Αιγαίο                             20,8     21,6

Νότιο Αιγαίο                                  17,3           15,2

Κρήτη                                          22,9           20,9

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
8 Φεβρουαριου 2023
8 Φεβρουαριου 2023
8 Φεβρουαριου 2023
8 Φεβρουαριου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε