ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Σαββατο 24 Φεβρουαριου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Υλοποιήσιμες &όχι επίπλαστες λύσεις

Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2015
Οι ελαιοτριβείς ζητούν
Οι ελαιοτριβείς ζητούν

Οι ιδιώτες ελαιοτριβείς της Λέσβου και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου, κατέθεσαν μια σειρά προτάσεων για την επιτροπή διαβούλευσης του ΥΠΕΚΑ διαμόρφωσης ή τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στις αδειοδοτήσεις των ελαιοτριβείων, με την πεποίθηση ότι έχουν αειφορικό χαρακτήρα, επειδή δεν οδηγούν σε τελική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και παράλληλα ότι με την υιοθέτησή τους θα ελαστικοποιηθεί το καθεστώς  αδειοδότησης των επιχειρήσεών τους, λύνοντας το χρόνιο πρόβλημα που αποτελεί τροχοπέδη στην ελαιοσυλλογή.

Οι ελαιοτριβείς υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν ένα πλαίσιο κανόνων, αναντίστοιχα αυστηρό με την όποια επίδραση στο περιβάλλον επιφέρει η απόρριψη των Υ.Α.Ε. σε φυσικούς αποδέκτες και ουσιαστικά μη εφαρμόσιμο, αφού η τήρησή του συνεπάγεται απαγορευτικές για τα μεγέθη τους δαπάνες.

Ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο, να δώσει κατευθύνσεις για επίσπευση των εργασιών της επιτροπής του ΥΠΕΚΑ, ώστε να προκύψουν επιστημονικά και οικονομικά βιώσιμες λύσεις, που να επιτρέπουν την εφαρμογή τους, ώστε τα ελαιοτριβεία να δύνανται να συμμορφωθούν και να λειτουργήσουν τις επόμενες περιόδους και βέβαια όχι επίπλαστες για τήρηση και μόνο των προσχημάτων.

Ολοκληρώνοντας, αιτούνται ν' ανασταλούν οι μαζικές διώξεις των ελαιοτριβέων της Λέσβου που στοχευμένα εξαπολύθηκαν πρόσφατα, στο κλείσιμο της φετινής ελαιοκομικής περιόδου, τόσο από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος, όσο και από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στο ψηφισμένο κείμενο της ΓΣ της 13ης τρεχ. που εστάλη στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνεται ότι «η περιβαλλοντική νομοθεσία σχεδιάστηκε χωρίς να έχει λάβει υπόψη, ούτε τα μεγέθη, ούτε τις χωρικές ιδιαιτερότητες, όπως τη νησιωτικότητα. Η θέση μας αυτή, είναι συνισταμένη έκφραση των διαθέσιμων στο νησί δυνατοτήτων διαχείρισης των Υ.Α.Ε., των εδραιωμένων πεποιθήσεων αυτών που ασχολούνται με το αντικείμενο και ζουν στη Λέσβο και των οικονομικών δεδομένων σε σχέση με την υποχρέωση υλοποίησης των δύο Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων που ορίζει η νομοθεσία για τη διαχείριση από τις επιχειρήσεις ελαιοτριβείων των υγρών αποβλήτων τους (Υ.Α.Ε.), δηλαδή:

-Κατασκευή ανοιχτών εδαφοδεξαμενών για τοποθέτηση Υ.Α.Ε. το χειμώνα με σκοπό την εξάτμισή τους το καλοκαίρι: Πρόκειται για εφαρμογή εμπνευσμένη από αντίστοιχες στην Τυνησία, όπου, όμως, οι τεράστιες εκτάσεις, το θερμό και κυρίως το ξηρό κλίμα, τις ευνοούν. Στη Λέσβο, όπου δοκιμάστηκε έφερε απογοητευτικά αποτελέσματα, αφού τελικώς λειτούργησε ως θερινά εκτροφεία κουνουπιών. Η νομοθεσία, κάτω από το βάρος αρνητικών εμπειριών, προσφάτως θέσπισε όρους που δεν επιτρέπουν την κατασκευή τους κοντά σε οικισμούς, δρόμους και πηγές, αλλιώς με ώθηση της νομοθεσίας ενδεχομένως θα αποκτούσε κάθε πόλη και χωριό της Λέσβου τη «χαβούζα του», σε πείσμα όλων εκείνων που εργάζονται για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Να σημειωθεί ότι τα εν λειτουργία ελαιοτριβεία είναι συνολικά 52 και άπαντα βρίσκονται εντός οικισμών ή στα όριά των.

-Διάθεση των Υ.Α.Ε. σε Φυσικούς αποδέκτες και ρέματα, αφού προηγουμένως υποβληθούν σε τέτοια επεξεργασία, ώστε η σύνθεσή τους να πληροί τους θεσπισμένους με απόφαση της Περιφέρειας όρους: Οι όροι για τα προς απόρριψη Υ.Α.Ε. στη Λέσβο έχουν αντληθεί από το Π.Δ.1180/81 και την ΚΥΑ. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010, που αναφέρονται γενικά σε κάθε είδους απόβλητα. Από μεν το Π.Δ. προέρχεται το μέγιστο ανεκτό απορριπτόμενο σε υδατικούς αποδέκτες ρυπαντικό φορτίο των Υγρών Αποβλήτων ανά τόνο παραγόμενου ελαιολάδου, από δε την ΚΥΑ ο μέγιστος ανεκτός δείκτης «ολικές φαινόλες» των απορριπτόμενων. Έτσι, με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ελαιοτριβείο προκειμένου να διαθέτει τα Υ.Α. σε φυσικούς αποδέκτες, οφείλει να τα υποβάλλει στον ίδιο βαθμό επεξεργασίας, είτε είναι μικρή μονάδα, είτε όχι, είτε παράγει ημερησίως 1 κυβικό μέτρο, είτε παράγει 100 κ.μ. Η μέθοδος δε της επεξεργασίας, για να ικανοποιεί τη νομοθεσία, πρέπει να είναι ικανή να απομακρύνει το 95 - 98% (!) του οργανικού φορτίου και των αιωρουμένων. Επιπρόσθετα η περιφερειακή απόφαση υιοθετεί από την αναφερθείσα ΚΥΑ το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 50 μg/L για το δείκτη «ολικές φαινόλες» στα Υ.Α.Ε. που απορρίπτονται, αγνοώντας ότι η ΚΥΑ θεσπίζει περιορισμούς για συγκεκριμένες και εξόχως τοξικές και επικίνδυνες φαινόλες, που κατονομάζει σε ένθετο πίνακα και που συναντώνται ως παραπροϊόντα χημικής βιομηχανίας. Τα Υ.Α.Ε., όμως, περιέχουν φαινολικά συστατικά, σε περιεκτικότητα 1.000.000 φορές ανώτερη του ορίου, τις γνωστές «πολυφαινόλες», που συνπροσδιορίζονται ως «ολικές φαινόλες», δεν έχουν καμιά σχέση με τις προαναφερθείσες τοξικές, αλλά απεναντίας είναι πολύτιμες για την υγεία!!!

Το αυτονόητο αποτέλεσμα είναι, ο εξευγενισμός των Υ.Α.Ε., έτσι ώστε η σύνθεσή τους να ικανοποιεί την απόφαση της Περιφέρειας, να απαιτεί εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας και υπερβολικά μεγάλου και απαγορευτικού κόστους για τα οικονομικά μεγέθη των ελαιοτριβείων, δεδομένου ότι αυτά στο νησί μας είναι παραδοσιακά μικρές επιχειρήσεις.

Στα ανωτέρω πρέπει να προστεθεί ότι, ενώ τα ελαιοτριβεία της Λέσβου έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν «διφασικά», δηλαδή χωρίς παραγωγή Υ.Α., οπότε το πρόβλημα θα επιλύετο οριστικά, η δυνατότητα αυτή προσκρούει στο ότι το μόνο πυρηνελαιουργείο, που μπορεί να επεξεργαστεί παραπροϊόντα (ελαιοπυρήνα) διφασικής λειτουργίας, προς το παρόν δεν διαφαίνεται να μπορεί να εξυπηρετήσει μεγάλο ή το συνολικό αριθμό των ελαιοτριβείων.

 

ΟΙ 3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Η καταφανής απειλή, με την εμφύτευση και διασπορά εδαφοδεξαμενών, υποβάθμισης του νησιωτικού περιβάλλοντος, η οικονομική αδυναμία ίδρυσης μονάδων εξαντλητικής επεξεργασίας των Υ. Α. στα ελαιοτριβεία της Λέσβου και η εκ των πραγμάτων περιορισμένη δυνατότητα μετατροπής της λειτουργίας τους σε διφασική, είναι οι τρεις παράμετροι που διαιωνίζουν το χρονίζον πρόβλημα, επί του οποίου ερίζουν ελεγκτικές υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας και ελαιοτριβείς: οι ιδιώτες για βιοποριστικούς λόγους και όλοι επειδή είναι παμπάλαιο κοινωνικό καθήκον τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ελαιοπαραγωγούς και τέλος οι 20.000 παραγωγοί του νησιού επειδή προσβλέπουν στην εξασφάλιση ενός στοιχειώδους αγροτικού εισοδήματος».

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Αναλυτικά, οι ελαιοτριβείς αιτούνται:

«-Την κατανόηση των πραγματικών διαστάσεων του χρονίζοντος προβλήματος, πέρα από τα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η κατ' εξαίρεση για τα ελαιοτριβεία απλοποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους και η απαλλαγή του από δυσβάστακτες υπερβολές.

Με δεδομένο ότι τα Υ.Α.Ε. είναι φυσικός χυμός που παράγεται σε ποσότητες 10 - 20 m3 ανά ημέρα λειτουργίας και ελαιοτριβείο στη Λέσβο, επί τέσσερις μήνες το χειμώνα, εκτιμούμε ως υπερβολή την απαίτηση για προγενέστερο καθαρισμό τους σε επίπεδα καλύτερα της κατάστασης του ρέοντος νερού στις κοίτες των χειμάρρων ή τη μη εισαγωγή διαβαθμίσεων στις απαιτήσεις της νομοθεσίας ανάλογα με τα απορριπτόμενα μεγέθη ή τη μείωση των πολυφαινολών τους σε επίπεδα κατώτερα των 10μg/L.

-Την επίσπευση των εργασιών της συγκροτηθείσης επιτροπής του ΥΠΕΚΑ και την ενασχόληση με τις εκ μέρους μας κατατεθείσες προτάσεις, για να βρεθεί σύντομα οριστική και βιώσιμη οικονομικά λύση στο θέμα των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων, ώστε να προβούμε έγκαιρα στις δέουσες ενέργειες με στόχο τη νόμιμη λειτουργία των μονάδων μας την επόμενη ελαιοπαραγωγική περίοδο.

-Την υπό τις συνθήκες αυτές αναστολή των μαζικών και άδικων διώξεων που δεχόμαστε.

Επιθυμία μας είναι, η διαμόρφωση νομικού πλαισίου, που αφενός να διαφυλάσσει χωρίς υπερβολές το περιβάλλον, αφετέρου να επιτρέπει τη βιώσιμη ένταξή μας σ' αυτό και την απαλλαγή μας από την ομηρία στην οποία διατελούμε υπό το καθεστώς της υφιστάμενης μη εφαρμόσιμης νομοθεσίας, έτσι ώστε αξιοποιώντας και τις όποιες υπάρχουσες δυνατότητες διφασικής λειτουργίας ελαιοτριβείων, να δοθεί οριστική λύση στο μέχρι σήμερα χρονίζον πρόβλημα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία23 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία23 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία23 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία23 Φεβρουαριου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε