ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τριτη 16 Απριλιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση ολίγων

Ημερομηνία13 Ιανουαριου 2016
Και για το Κέντρο Υποδοχής, προϋπολογισμού 560χιλ. ευρώ
Και για το Κέντρο Υποδοχής, προϋπολογισμού 560χιλ. ευρώ
* Εφαρμόζονται «ειδικές» μέθοδοι που προβληματίζουν, όπως έγινε και με την ανασυγκρότηση – ανακαίνιση του Ταρλά, καθώς και με τα κέντρα υποδοχής στη Μόρια, στο στρατόπεδο στην «Αμυγδαλέζα» και στο στρατόπεδο «Καλογερογιάννη» στην Κόρινθο. * Αντίδραση Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών, που προτείνει ανοιχτές διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον και η ισότιμη μεταχείριση

Την περασμένη Παρασκευή έγινε η κατάθεση προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Κέντρων Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στη Λέσβο», προϋπολογισμού 555.997 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%), με σύναψη σύμβασης με διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ακολουθήθηκε η μέθοδος που εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της ανακατασκευής και του εκσυγχρονισμού του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης και στο Κέντρο Φιλοξενίας Μόριας, με την πρόσκληση δηλ. περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, χωρίς δημοσίευση σχετικής διακήρυξης για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα, που δεν απορρέουν από ευθύνη της υπηρεσίας που καθιστά αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.


Οι εταιρείες που θεωρείται ότι κατείχαν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου κατά τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, μέσα στα τεχνοοικονομικά χρονικά και λοιπά δεδομένα αυτού και κλήθηκαν για διαπραγμάτευση και κατάθεση προσφορών ήταν οι:


ΠΡΟΕΤ Α.Ε., ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Τ.Ε., ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε., ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΕΤΕ, ΔΙΑΚΤΩΡ Α.Ε., ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε., EUROKAT, ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε., LATERN CONSTRUCTION COMPANY, Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Α.Τ.Ε., ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.


 


ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ


Η μέθοδος που ακολουθήθηκε προκαλεί την αντίδραση του τεχνικού κόσμου, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε πανελλαδικό.


Ήδη, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών με επιστολή του προς το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Δ. Αναγνωστάκη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, που κοινοποιείται στην Αναπληρωτή Υπουργό Δημόσιας Τάξης Ν. Τόσκα, την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και το Ελεγκτικό Συνέδριο, επισημαίνει μεταξύ άλλων:


«Επειδή κατά τη γνώμη μας δεν υφίσταται κανένας προφανής λόγος που να αιτιολογεί τη χρήση των ειδικών προβλέψεων της νομοθεσίας περί των δημοσίων έργων και δεδομένου ότι η περίοδος που διανύει η χώρα μας είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε φαινόμενα καταστρατήγησης υφιστάμενων έγκυρων θεσμικών ρυθμίσεων, σας δηλώνουμε την έντονη αντίθεση του Συνδέσμου μας στην επιλεγείσα ειδική διαδικασία.


Επίσης, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι στην Απόφασή σας αναφέρεται η υπ' αριθμ. 690/26-2-2013 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ενώ παραλείπεται η αναφορά στην ξεκάθαρη άποψη της ΕΑΑΔΗΣΥ όπως εκφράζεται στην από 6/2015 Γνώμη της, σύμφωνα με την οποία, για το ίδιο θέμα, δηλαδή τα κέντρα πρώτης υποδοχής, ασύλου μεταναστών κ.λ.π. καταλήγει ΟΜΟΦΩΝΑ σε αρνητική γνώμη αφού αναφέρει ότι: "Παρότι με την ως άνω αιτιολογική έκθεση γίνεται επίκληση της αύξησης των μεταναστευτικών ροών, ωστόσο είναι φανερό, λαμβάνοντας υπόψη και τις προϊσχύσασες ρυθμίσεις του άρθρου 28 παρ. 8 του ν. 4033/2011, ότι πρόκειται για διαρκείς ανάγκες, την κάλυψη των οποίων η δημόσια διοίκηση οφείλει να σχεδιάζει και να προγραμματίζει εγκαίρως, μέσω ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, σε υλοποίηση των διεθνών και ενωσιακών δεσμεύσεων της χώρας και όχι με τρόπο αποσπασματικό".


Επιπλέον, σημειώνουμε ότι πρόσφατα το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε πολλές δημοπρατήσεις "επείγοντος χαρακτήρα" που επιχείρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και διέταξε την επαναδημοπράτησή τους με ανοικτές διαδικασίες.


Κύριοι,


με τις (1) και (2) σχετικές επιστολές του ΣΑΤΕ προς τους τότε αρμοδίους πολιτικούς προϊσταμένους, που αφορούν α) στο θέμα της Δημιουργίας Κέντρων Κλειστής Φιλοξενίας παρανόμων μεταναστών στην «Αμυγδαλέζα» και β) στην αναδιαμόρφωση ανακατασκευή υπαρχόντων κτιρίων στην Κόρινθο, ο Σύνδεσμός μας είχε εκφράσει και πάλι την έντονη αντίθεσή του και δυσαρέσκεια για τις παρόμοιες "ειδικές" διαδικασίες που είχαν ακολουθηθεί και οι οποίες κατά περίεργο τρόπο απευθύνονταν και πάλι στο ίδιο περίπου σώμα προσκεκλημένων εργοληπτικών επιχειρήσεων!!!


Εύκολα αντιλαμβάνεστε ότι η διαχρονική συνέχιση πολιτικών που αφορούν στην υιοθέτηση "ειδικών" και εξαιρετικών διαδικασιών, ανεξαρτήτως του κυβερνώντος πολιτικού σχηματισμού, γεννά έντονες ανησυχίες και προβληματισμό στην ελληνική κοινωνία.

Κατόπιν αυτών, σας καλούμε να μην παρεκκλίνετε των όρων της κείμενης νομοθεσίας και να ακολουθήσετε τις ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί και το δημόσιο συμφέρον και η ισότιμη μεταχείριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων που δύνανται να αναλάβουν και να εκτελέσουν το έργο».


ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ

Να σημειωθεί ότι εγκαίρως είχε ενημερωθεί και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου Γ. Πάλλης, από τις τοπικές εργοληπτικές εταιρείες, προκειμένου να παρέμβει με σχετική ερώτησή του, όμως αν και η διαδικασία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, καμία αναφορά δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Θέση οφείλουν να πάρουν όλοι οι τοπικοί άρχοντες, καθώς είναι ένα θέμα που αφορά την τοπική κοινωνία και οικονομία.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία13 Απριλιου 2024
Ημερομηνία13 Απριλιου 2024
Ημερομηνία13 Απριλιου 2024
Ημερομηνία13 Απριλιου 2024
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε