ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δευτερα 20 Μαρτιου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση ολίγων

13 Ιανουαριου 2016
Και για το Κέντρο Υποδοχής, προϋπολογισμού 560χιλ. ευρώ
* Εφαρμόζονται «ειδικές» μέθοδοι που προβληματίζουν, όπως έγινε και με την ανασυγκρότηση – ανακαίνιση του Ταρλά, καθώς και με τα κέντρα υποδοχής στη Μόρια, στο στρατόπεδο στην «Αμυγδαλέζα» και στο στρατόπεδο «Καλογερογιάννη» στην Κόρινθο. * Αντίδραση Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών, που προτείνει ανοιχτές διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον και η ισότιμη μεταχείριση

Την περασμένη Παρασκευή έγινε η κατάθεση προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Κέντρων Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στη Λέσβο», προϋπολογισμού 555.997 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%), με σύναψη σύμβασης με διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ακολουθήθηκε η μέθοδος που εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της ανακατασκευής και του εκσυγχρονισμού του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης και στο Κέντρο Φιλοξενίας Μόριας, με την πρόσκληση δηλ. περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, χωρίς δημοσίευση σχετικής διακήρυξης για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα, που δεν απορρέουν από ευθύνη της υπηρεσίας που καθιστά αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.


Οι εταιρείες που θεωρείται ότι κατείχαν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου κατά τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, μέσα στα τεχνοοικονομικά χρονικά και λοιπά δεδομένα αυτού και κλήθηκαν για διαπραγμάτευση και κατάθεση προσφορών ήταν οι:


ΠΡΟΕΤ Α.Ε., ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Τ.Ε., ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε., ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΕΤΕ, ΔΙΑΚΤΩΡ Α.Ε., ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε., EUROKAT, ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε., LATERN CONSTRUCTION COMPANY, Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Α.Τ.Ε., ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.


 


ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ


Η μέθοδος που ακολουθήθηκε προκαλεί την αντίδραση του τεχνικού κόσμου, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε πανελλαδικό.


Ήδη, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών με επιστολή του προς το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Δ. Αναγνωστάκη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, που κοινοποιείται στην Αναπληρωτή Υπουργό Δημόσιας Τάξης Ν. Τόσκα, την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και το Ελεγκτικό Συνέδριο, επισημαίνει μεταξύ άλλων:


«Επειδή κατά τη γνώμη μας δεν υφίσταται κανένας προφανής λόγος που να αιτιολογεί τη χρήση των ειδικών προβλέψεων της νομοθεσίας περί των δημοσίων έργων και δεδομένου ότι η περίοδος που διανύει η χώρα μας είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε φαινόμενα καταστρατήγησης υφιστάμενων έγκυρων θεσμικών ρυθμίσεων, σας δηλώνουμε την έντονη αντίθεση του Συνδέσμου μας στην επιλεγείσα ειδική διαδικασία.


Επίσης, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι στην Απόφασή σας αναφέρεται η υπ' αριθμ. 690/26-2-2013 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ενώ παραλείπεται η αναφορά στην ξεκάθαρη άποψη της ΕΑΑΔΗΣΥ όπως εκφράζεται στην από 6/2015 Γνώμη της, σύμφωνα με την οποία, για το ίδιο θέμα, δηλαδή τα κέντρα πρώτης υποδοχής, ασύλου μεταναστών κ.λ.π. καταλήγει ΟΜΟΦΩΝΑ σε αρνητική γνώμη αφού αναφέρει ότι: "Παρότι με την ως άνω αιτιολογική έκθεση γίνεται επίκληση της αύξησης των μεταναστευτικών ροών, ωστόσο είναι φανερό, λαμβάνοντας υπόψη και τις προϊσχύσασες ρυθμίσεις του άρθρου 28 παρ. 8 του ν. 4033/2011, ότι πρόκειται για διαρκείς ανάγκες, την κάλυψη των οποίων η δημόσια διοίκηση οφείλει να σχεδιάζει και να προγραμματίζει εγκαίρως, μέσω ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, σε υλοποίηση των διεθνών και ενωσιακών δεσμεύσεων της χώρας και όχι με τρόπο αποσπασματικό".


Επιπλέον, σημειώνουμε ότι πρόσφατα το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε πολλές δημοπρατήσεις "επείγοντος χαρακτήρα" που επιχείρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και διέταξε την επαναδημοπράτησή τους με ανοικτές διαδικασίες.


Κύριοι,


με τις (1) και (2) σχετικές επιστολές του ΣΑΤΕ προς τους τότε αρμοδίους πολιτικούς προϊσταμένους, που αφορούν α) στο θέμα της Δημιουργίας Κέντρων Κλειστής Φιλοξενίας παρανόμων μεταναστών στην «Αμυγδαλέζα» και β) στην αναδιαμόρφωση ανακατασκευή υπαρχόντων κτιρίων στην Κόρινθο, ο Σύνδεσμός μας είχε εκφράσει και πάλι την έντονη αντίθεσή του και δυσαρέσκεια για τις παρόμοιες "ειδικές" διαδικασίες που είχαν ακολουθηθεί και οι οποίες κατά περίεργο τρόπο απευθύνονταν και πάλι στο ίδιο περίπου σώμα προσκεκλημένων εργοληπτικών επιχειρήσεων!!!


Εύκολα αντιλαμβάνεστε ότι η διαχρονική συνέχιση πολιτικών που αφορούν στην υιοθέτηση "ειδικών" και εξαιρετικών διαδικασιών, ανεξαρτήτως του κυβερνώντος πολιτικού σχηματισμού, γεννά έντονες ανησυχίες και προβληματισμό στην ελληνική κοινωνία.

Κατόπιν αυτών, σας καλούμε να μην παρεκκλίνετε των όρων της κείμενης νομοθεσίας και να ακολουθήσετε τις ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί και το δημόσιο συμφέρον και η ισότιμη μεταχείριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων που δύνανται να αναλάβουν και να εκτελέσουν το έργο».


ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ

Να σημειωθεί ότι εγκαίρως είχε ενημερωθεί και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου Γ. Πάλλης, από τις τοπικές εργοληπτικές εταιρείες, προκειμένου να παρέμβει με σχετική ερώτησή του, όμως αν και η διαδικασία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, καμία αναφορά δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Θέση οφείλουν να πάρουν όλοι οι τοπικοί άρχοντες, καθώς είναι ένα θέμα που αφορά την τοπική κοινωνία και οικονομία.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
18 Μαρτιου 2023
18 Μαρτιου 2023
18 Μαρτιου 2023
18 Μαρτιου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε