ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Σαββατο 18 Μαιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 2 Ιουλίου 2016

«Βγάζει λάδι» τους διαχειριστές

Ημερομηνία2 Ιουλιου 2016
Το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών για τη ΔΕΔΑΠΑΛ
Το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών για τη ΔΕΔΑΠΑΛ
- Η όποια δυσλειτουργία της εταιρείας οφείλεται στην έλλειψη διοικητικού προσωπικού και για την αντιμετώπιση του θέματος ετέθησαν επανειλημμένως σχετικά αιτήματα, με αρνητική όμως, απάντηση. - Τα χρέη τρίτων προς την εταιρεία αγγίζουν τις 181.000 ευρώ.

Δημοσιοποιήθηκε χθες το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη ΔΕΔΑΠΑΛ, μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα και αφορούσε από τη μία ζητήματα συνεργασιών με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν στο νησί μας στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης, και από την άλλη ζητήματα που άπτονται του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων στη συγκεκριμένη εταιρεία του Δήμου.

Το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών, στην πραγματικότητα δεν αποκαλύπτει πρόβλημα σχετικό με τη διαχείριση των χρημάτων της εταιρείας ή κάποια αδικαιολόγητη χρήση οικονομικών πόρων ή έστω «ύποπτη» συναλλαγή στην εταιρεία. Ωστόσο, επισημαίνει ότι εντός της εταιρείας, υπάρχει ελλιπής οργάνωση σχετικά με τις διοικητικές λειτουργίες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες στον έλεγχο της γενικότερης διαχείρισης. Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«1.1. Κατά την διενέργεια του ελέγχου μας δεν μας προσκομίστηκαν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή κανονισμοί και διαδικασίες που να αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.

Συνιστούμε την ταχύτερη δυνατή αποτύπωση εγχειριδίου - κανονισμού διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, ώστε να υπάρχουν οι δικλίδες ασφαλείας σε κάθε λειτουργία της εταιρείας.

1.2.   Πολλές από τις λειτουργίες της εταιρείας εκτελούνται και ολοκληρώνονται από το ίδιο πρόσωπο, κάτι το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις βασικές αρχές οργάνωσης του εσωτερικού ελέγχου οποιασδήποτε μονάδας.

Συνιστούμε να προβλεφθεί η αντιμετώπιση τέτοιων διαδικασιών κατά την οργάνωση και σύνταξη των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

1.3.   Κατά την διενέργεια του ελέγχου μας διαπιστώθηκαν αδυναμίες τήρησης αρχειοθέτησης. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερο και τακτικότερο σύστημα αρχειοθέτησης και παρακολούθησης κάθε είδους εγγράφου, προς διευκόλυνση της λειτουργίας της εταιρίας αλλά και κάθε επερχόμενου ελέγχου».

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αναφερόμενος σ' αυτή τη διαπίστωση των Ορκωτών Λογιστών, ο λογιστής της εταιρείας Στέλιος Αναγνώστου, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η δυσλειτουργία οφείλεται στην έλλειψη διοικητικού προσωπικού: «Προφανώς αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ΔΕΔΑΠΑΛ δεν έχει ικανό αριθμό διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι να καλύπτουν ξεχωριστούς τομείς ο καθένας και να υπάρχει πληρέστερος έλεγχος και καλύτερο σύστημα αρχειοθέτησης. Όλα αυτά τα χρόνια, οι διοικητικές εργασίες γίνονται ουσιαστικά από ένα μόνο άτομο. Αυτό όπως είναι φυσικό, αποτελεί πρόβλημα για μια εταιρεία, αφού όλες οι αρμοδιότητες συγκεντρώνονται στα χέρια ενός υπαλλήλου και είναι δύσκολο να ελέγξει κανείς τις ενέργειές του».

 

ΧΡΕΗ ΤΡΙΤΩΝ

Το δεύτερο ζήτημα που επισημαίνουν στο πόρισμά τους οι Ορκωτοί Λογιστές, αφορά τα χρέη τρίτων προς την εταιρεία, τα οποία αγγίζουν  τα 181.059,42 ευρώ. Τα χρήματα αυτά προέρχονται κατά κύριο λόγο από οφειλές της ΔΕΥΑΛ προς τη ΔΕΔΑΠΑΛ, συνολικού ύψους 167.928,10 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο πόρισμα αναφέρεται:

«Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από τις προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 180 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού ευρώ 178 χιλ. περίπου. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 178 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 168 χιλ. και 10 χιλ. περίπου αντίστοιχα.

Συνιστούμε την διερεύνηση των ανωτέρω ακινήτων υπολοίπων πελατών και την λήψη μέτρων για την είσπραξή τους. Σε περίπτωση που αυτά κρίνονται ως επισφαλή από την διοίκηση, θα πρέπει να διενεργηθεί σχετική εγγραφή απομείωσης».

Αναφερόμενος στο θέμα, ο λογιστής της Εταιρείας Στ. Αναγνώστου, τονίζει μεταξύ άλλων ότι υπάρχει μια τεράστια οφειλή της ΔΕΥΑΛ προς τη ΔΕΔΑΠΑΛ, για την εναπόθεση της λυματολάσπης. Τα τιμολόγια, ως οφείλεται, κόπηκαν κανονικά και φυσικά κανονικά πληρώθηκε απ' την πλευρά της ΔΕΔΑΠΑΛ και ο ΦΠΑ, καθώς και οι αντίστοιχοι φόροι. Δυστυχώς, ποτέ δεν έγινε είσπραξη των χρημάτων, αφού ποτέ δεν υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των δύο εταιρειών για το σκοπό αυτό. Ο Ορκωτός Λογιστής μάς προτείνει να κάνουμε απομείωση των χρεών αυτών, δηλαδή διαγραφή μέρους του ποσού ή και ολόκληρου, προκειμένου να επιτευχθεί έκπτωση στο φόρο που πληρώνει η εταιρεία. Υπάρχουν και κάποιες άλλες μικρότερες οφειλές από ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες είτε δεν θα εισπραχθούν ποτέ και θα πρέπει και σε αυτές να γίνει απομείωση, είτε εισπράχθηκαν ήδη, μέσα στο 2016, αφού ο έλεγχος αφορά το διάστημα έως 31/12/2015».

 

ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ ΙΚΑ

Ειδική αναφορά γίνεται μέσα στο πόρισμα για το θέμα του προστίμου του ΙΚΑ, η διευθέτηση του οποίου θα γίνει μέσω νομικών διαδικασιών. Ωστόσο, δεν κάνει την παραμικρή αναφορά, δεν θα μπορούσε άλλωστε, για το αν είναι σωστή ή λανθασμένη η επιλογή των συμβάσεων έργου με ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.

«Επίσης, ως σημαντικό γεγονός προς επισήμανση είναι ο καταλογισμός εισφορών και προστίμων από το ΙΚΑ, το οποίο κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε την 02.09.2015 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για την επεξεργασία και συγκομιδή των απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), επέβαλε με την υπ' αριθμόν Μ2/Πράξη Επιβολής Προστίμου κατά την 18.1.2016, πρόστιμο συνολικής αξίας 120.203,69 ευρώ  με την αιτιολογία μη ασφάλισης του προσωπικού ως μισθωτή εργασία λόγω της πολιτικής που ακολουθεί η εταιρία για απασχόληση υπεργολάβων αντί προσωπικού με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Η τελική διευθέτηση των ανωτέρω είναι νομικής και διοικητικής πράξης, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει οριστικοποιηθεί».

 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο λογιστής της εταιρείας αναφερόμενος στο θέμα των εργαζομένων σ' αυτήν, επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Γενικά από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά η εταιρεία, απ' το 2009 οι διοικήσεις έκαναν σχετικά αιτήματα στον ΑΣΕΠ για πρόσληψη προσωπικού. Οι απαντήσεις που παίρναμε ήταν πάντα αρνητικές, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Ακόμη και πρόσφατα σε ανάλογο αίτημα, η απάντηση ήταν αρνητική. Εκτός αυτού, οι διαδικασίες για την πρόσληψη συμβασιούχων για λίγους μήνες μέσω ΑΣΕΠ, είναι χρονοβόρες και δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση της ΔΕΔΑΠΑΛ που θέλει να προσλάβει γρήγορα προσωπικό, για να μαζέψει τα σκουπίδια και να κάνει τη δουλειά της». 

Μ. Χατζηγεωργίου

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ «Δ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε