ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 10 Απριλιου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

Δήμος Λήμνου

21 Νοεμβριου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μύρινα 20/11/2020

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                  Αριθ. Πρωτ 14980

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για τη μίσθωση ακινήτου με στεγασμένο και περιβάλλοντα χώρο για κάλυψη αναγκών στέγασης και διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Λήμνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με στεγασμένο και

περιβάλλοντα χώρο για κάλυψη αναγκών στέγασης και διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Λήμνου

1.1 Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Μύρινας - Κορνού - Κάσπακα και πλησίον της Επαρχιακής οδού για λειτουργικούς λόγους για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στον Επαρχιακό δρόμο Μύρινας - Μούδρου για να μην επιβαρύνει κυκλοφοριακά πολλούς δρόμους η κίνηση και η στάθμευση των οχημάτων και ιδιαίτερα των βαρέων οχημάτων του Δήμου.

1.2 Να έχει περιβάλλοντα χώρο περιφραγμένο περίπου 4.000 τ.μ για την ασφαλή στάθμευση και φύλαξη των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.

1.3 Το ακίνητο πρέπει να έχει στεγασμένο χώρο περίπου 300 τ.μ. για την στέγαση και διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου (δημιουργία γραφείου κίνησης, που θα παρακολουθεί και θα κατευθύνει, τα απορριμματοφόρα, τη σκούπα, τα μηχανήματα έργων κ.λ.π., αποθήκης αναλωσίμων - ανταλλακτικών για την συντήρηση και μικροεπισκευή των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου, μειώνοντας έτσι περαιτέρω τα κόστη).

1.4 Το ακίνητο πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο θύρες με ανοίγματα (ύψος και πλάτος) και εσωτερικό ύψος σκεπής κατάλληλα που να επιτρέπουν την εύκολη είσοδο και έξοδο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (φορτηγά, διαμορφωτήρων γαιών κ.α), να υπάρχει υποδομή τάφρου (ράμπας) για επισκευή των μηχανημάτων, να διαθέτει εσωτερική τουαλέτα, διαμορφωμένο χώρο γραφείου και να έχει επαρκή φυσικό φωτισμό. Επίσης, το μίσθιο θα πρέπει να ηλεκτροδοτείται με τριφασική παροχή ρεύματος και να διαθέτει νερό για το πλύσιμο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στον τύπο.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς από την έκθεση. Η ως άνω έκθεση της Επιτροπής μαζί με τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κοινοποιείται σε αντίγραφο και με απόδειξη σε όλους όσοι υπέβαλλαν προσφορά.

Κατά της εκθέσεως περί καταλληλότητας ή μη των προσφερομένων ακινήτων μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από της κοινοποιήσεως της ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Λήμνου στην Μύρινα (κτίριο Α.Σ. Λήμνου 2ος όροφος) και στο τηλέφωνο 2254350014 και Φαξ: 2254020062. Επίσης, η διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λήμνου (www.limnos.gov.gr) και του Προγράμματος Διαύγεια (www.diavgeia.gov.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
9 Απριλιου 2021
9 Απριλιου 2021
9 Απριλιου 2021
9 Απριλιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε