ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 23 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

Επίκαιρα

Ημερομηνία26 Νοεμβριου 2021
Πρόγραμμα Erasmus+ 2021 2027
Πρόγραμμα Erasmus+ 2021 2027

Του Φίλιππου Ζάχαρη (zachfil64@gmail.com)

Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, μαθητείας, εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι από τους βασικούς στόχους του προγράμματος Erasmus. Τo πρόγραμμα που είναι σε λειτουργία επί πολλά συναπτά έτη, συνεχίζει να προσφέρει πολλές δυνατότητες σε αυτό το επίπεδο.

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές εγγεγραμμένους σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των σπουδών τους και με διάρκεια κινητικότητας από 3-12 μήνες.

Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης.

Υπάρχει επίσης, η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα του έργου τους και με διάρκεια κινητικότητας από 2-12 μήνες.

Οι φοιτητές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα από το πρώτο έτος των σπουδών τους.

Επίσης, από το Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα στο Διδακτικό και στο Διοικητικό προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να μετακινηθεί αντίστοιχα για διδασκαλία/επιμόρφωση και επιμόρφωση σε φορείς του εξωτερικού.

Μεγάλο ρόλο βέβαια, σε όλα αυτά παίζει και το ύψος της χρηματοδότησης του προγράμματος.

Προϋπολογισμός

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνδυασμό με την παροχή και άλλων συμπληρωματικών δράσεων, η Κομισιόν ανακοίνωσε το νέο προϋπολογισμό του Erasmus+ για το διάστημα 2021 2027.   

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 26,2 δισ. ευρώ, και συμπληρώνεται με περίπου 2,2 δισ. ευρώ από τα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

Η Κομισιόν δημοσίευσε προχθές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Erasmus+ για το 2022, μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2022.

Με αυξημένο προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος, το Erasmus+ παρέχει ευκαιρίες για περιόδους σπουδών στο εξωτερικό, περιόδους πρακτικής άσκησης, μαθητείας και ανταλλαγές προσωπικού και έργα διασυνοριακής συνεργασίας σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Εκτός από τη γενική πρόσκληση, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει και άλλες δράσεις που θα δρομολογηθούν χωριστά, όπως η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι διακρατικές συμμαχίες που θα αποτελέσουν τα πανεπιστήμια του μέλλοντος προωθώντας τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα και φέρνοντας επανάσταση στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι συμμαχίες

Για την επίτευξη αυτού του σημαντικού βήματος, η Κομισιόν δοκιμάζει διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, μέσω δύο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Οι εν λόγω συμμαχίες θα:

-περιλαμβάνουν εταίρους από όλους τους τύπους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα καλύπτουν ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο στην Ευρώπη

-βασίζονται σε μια μακροπρόθεσμη, από κοινού σχεδιασμένη στρατηγική, η οποία θα επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα, την αριστεία και τις ευρωπαϊκές αξίες

-προσφέρουν προγράμματα σπουδών με επίκεντρο τους φοιτητές, τα οποία θα παρέχονται από κοινού σε διαπανεπιστημιακές «πανεπιστημιουπόλεις», όπου ένα ετερόκλητο πλήθος φοιτητών θα μπορεί να εξατομικεύει τα προγράμματα σπουδών του και να εφαρμόζει την κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα σπουδών

-υιοθετούν μια προσέγγιση βασισμένη στις προκλήσεις, σύμφωνα με την οποία οι φοιτητές, οι ακαδημαϊκοί και οι εξωτερικοί εταίροι θα μπορούν να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

Υποβολή προσκλήσεων 2019 - 2020

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τα αποτελέσματα της πρόσκλησης του 2019 δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2019. Από τις 54 αιτήσεις που παρελήφθησαν, επιλέχθηκαν οι πρώτες 17 συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στις οποίες συμμετέχουν 114 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 24 κράτη μέλη.

Τα αποτελέσματα της πρόσκλησης του 2020 έχουν ήδη δημοσιευτεί. Από τις 62 αιτήσεις που παρελήφθησαν, επελέγησαν 24 νέες συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στις οποίες συμμετέχουν 165 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 26 κράτη μέλη και άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

Οι κυριότερες καινοτομίες που εισήχθησαν στις σημερινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι οι εξής:

-Μελλοντοστρεφή έργα: Νέα έργα μεγάλης κλίμακας θα στηρίξουν την υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση και την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην πράσινη μετάβαση. Αυτά τα φιλόδοξα έργα θα επωφεληθούν από μεγαλύτερο προϋπολογισμό και θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρία έτη. Σκοπός τους είναι η συμμετοχή συνδυασμού δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Ο γενικός στόχος είναι η επίτευξη καινοτόμων αποτελεσμάτων που μπορούν να επηρεάσουν την εκπαίδευση σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

-Περισσότερες ανταλλαγές με τρίτες χώρες: Χάρη στα κονδύλια από τα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ, τρίτες χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε στοχοθετημένα έργα και ανταλλαγές, ιδίως στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και του αθλητισμού.

-DiscoverEU πιο ανοιχτό σε όλους: Το DiscoverEU προσφέρει σε νέους ηλικίας 18 ετών τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δύο γύροι αιτήσεων για τη διανομή δωρεάν ταξιδιωτικών καρτών. Από το 2022 θα πραγματοποιούνται ειδικοί γύροι αιτήσεων για οργανώσεις, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο DiscoverEU ακόμη περισσότεροι νέοι που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Αυτοί θα επωφεληθούν από πιο στοχευμένη στήριξη και χρηματοδότηση.

-Φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στα σχολεία: Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τους στόχους και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντικό μέρος της προώθησης της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της μη διακριτικής μεταχείρισης. Οι δράσεις Jean Monnet για την προώθηση της εκπαίδευσης στην ΕΕ θα εφαρμοστούν σε σχολεία και μαθητές όλων των ηλικιών, τόσο στη γενική, όσο και στην επαγγελματική εκπαίδευση, με διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων μελέτης.

-Απλούστερη χρηματοδότηση των έργων συνεργασίας: Το Erasmus+ παρέχει τη δυνατότητα στους δικαιούχους έργων σε συμπράξεις συνεργασίας να υποβάλουν αίτηση για κατ' αποκοπή ποσό με σκοπό την υλοποίηση των έργων τους. Αυτό μειώνει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο κατά την υποβολή αίτησης, τη διαχείριση του έργου, καθώς και για τα καθήκοντα υποβολής εκθέσεων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η Κομισιόν, κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, με τη βοήθεια των εθνικών οργανισμών του Erasmus+ που εδρεύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, καθώς και με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε