ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 3 Ιουλιου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

ΑΣΕΠ 13Κ/2021: Μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους

12 Ιανουαριου 2022

Αναρτήθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 13Κ/2021, η οποία αφορά 1.468 μόνιμες προσλήψεις σε δήμους.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η κάλυψη των θέσεων αφορά Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

Η υποβολή των αιτήσεων πρόκειται να ξεκινήσει την Πέμπτη 20 τρεχ. και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου στις 14:00.

Αναλυτικά οι ειδικότητες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - (1124 θέσεις)

ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί

ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί

ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

ΠΕ Γεωλόγοι

ΠΕ Γεωπόνοι

ΠΕ Δασολόγοι

ΠΕ Γεωπόνοι Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΕ Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής

ΠΕ Ιχθυολόγοι

ΠΕ Κτηνιατρικής

ΠΕ Διοικητικό Προσωπικό

ΠΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό

ΠΕ Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί

ΠΕ Ιατροί

ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας

ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί 223

ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος

ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί

ΠΕ Μηχανικοί Χωροταξίας και Πολεοδομίας

ΠΕ Νομικής

ΠΕ Οδοντίατροι

ΠΕ Οικονομικό Λογιστικό Προσωπικό

ΠΕ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι

ΠΕ Πληροφορικής

ΠΕ Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΠΕ Φαρμακοποιοί

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - (306 θέσεις)

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι

ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό

ΤΕ Οικονομικό Λογιστικό Προσωπικό

ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Επόπτες Δημόσιας Υγείας

ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Κοινωνικής Εργασίας

ΤΕ Επισκέπτες Υγείας

ΤΕ Εργοθεραπευτές

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 310

ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό

ΤΕ Μηχανικοί Έργων Υποδομών

ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί

ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος

ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί

ΤΕ Μηχανικοί Δομικών Έργων

ΤΕ Μηχανικοί Οχημάτων

ΤΕ Μηχανικοί Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

ΤΕ Νοσηλευτές

ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής

ΤΕ Πληροφορικής

ΤΕ Πληροφορικής Ηλεκτρονικών

ΤΕ Τεχνικοί Δικτύων

ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι

ΤΕ Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής

ΤΕ Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής

ΤΕ Τεχνολόγοι Τροφίμων

ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 36 θέσεις

ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών

ΔΕ Δενδροκηπουροί

ΔΕ Διοικητικό Προσωπικό

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων

ΔΕ Οδηγοί

ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων

ΔΕ Σπερματοτεγχυτες

ΔΕ Υδραυλικοί

ΔΕ Τεχνίτες Ύδρευσης

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών

ΔΕ Δενδροκηπουροί

ΔΕ Διοικητικό Προσωπικό

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων

ΔΕ Οδηγοί

ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων

ΔΕ Σπερματεγχύτες

ΔΕ Υδραυλικοί

ΔΕ Τεχνίτες Ύδρευσης

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - 2 θέσεις

ΥΕ Καθαριστές Εσωτερικών Χώρων

ΥΕ Οικιακοί Βοηθοί

Ειδικότερα, οι θέσεις για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τους Νομούς Λέσβου, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου, Χίου και το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου είναι οι εξής:

Θέση στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου

1 θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Θέσεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

1 θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

1 θέση ΠΕ Μηχανικών Τοπογράφων Μηχανικών

1 θέση ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών)

2 θέσεις ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας

2 θέσεις ΤΕ Μηχανικών

1 θέση ΠΕ Γεωτεχνικών

6 θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων

2 θέσεις ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

1 θέση ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών)

1 θέση ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Χημικών Μηχανικών)

1 θέση ΠΕ Πληροφορικής

2 θέσεις ΤΕ Μηχανικών

Θέσεις στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

1 θέση ΠΕ Μηχανικών

1 θέση ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος

Θέσεις στο Δήμο Λήμνου

1 θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

1 θέση ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

1 θέση ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

1 θέση ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

1 θέση ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Θέσεις στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου

1 θέση ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

1 θέση ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών

Θέσεις στο Δήμο Χίου

1 θέση ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1 θέση ΠΕ Δασολόγων

1 θέση ΠΕ Κτηνιάτρων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
1 Ιουλιου 2022
1 Ιουλιου 2022
1 Ιουλιου 2022
1 Ιουλιου 2022
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε