ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 6 Ιουλιου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

14 Απριλιου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τηλ. 24210 74913

1. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Οικονομικών Θεσμών» (Αρ. Προκ. 2430/22/ΓΠ/8-2-2022, ΦΕΚ 763/4-4-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: ΨΤΑΜ469Β7Ξ-ΦΓΡ) Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26864                                     

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, τηλ. 24310 47042

1. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία» (Αρ. Προκ. 978/22/ΓΠ/19-1-2022, ΦΕΚ 763/4-4-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: 9ΙΘΔ469Β7Ξ-Φ56). Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26865

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 24210 74780

1. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ιστορία» (Αρ. Προκ. 1693/22/ΓΠ/28-1-2022, ΦΕΚ 763/4-4-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: 6ΩΥ9469Β7Ξ-ΩΥΖ) Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26866

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τηλ. 24210 74898  

1. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καλλιτεχνική Εκπαίδευση στις Εικαστικές Τέχνες» (Αρ. Προκ. 2391/22/ΓΠ/7-2-2022,  ΦΕΚ 777/4-4-2022/τ.Γ',    ΑΔΑ: 6ΦΧΙ469Β7Ξ-ΙΦΦ) 

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26867

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ τηλ. 24210 74217

1. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγικά: Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί και Παιδαγωγικές Πρακτικές» (Αρ. Προκ. 3236/22/ΓΠ/18-2-2022,  ΦΕΚ 777/4-4-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: 9ΣΓ9469Β7Ξ-ΤΞΣ) Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26868

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 2410 685703

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική» (Αρ. Προκ. 1456/22/ΓΠ/26-1-2022,  ΦΕΚ 703/28-3-2022/τ.Γ',    ΑΔΑ: ΩΤΦΟ469Β7Ξ-7ΙΚ) Κωδικός ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ26869

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία» (Αρ. Προκ. 1243/22/ΓΠ/24-1-2022, ΦΕΚ 703/28-3-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: ΨΔΡΕ469Β7Ξ-Τ39) Κωδικός ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ26870

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

3. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία» (Αρ. Προκ. 3545/22/ΓΠ/21-2-2022, ΦΕΚ 827/7-4-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: ΨΧΣΨ469Β7Ξ-ΗΚ0) Κωδικός ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ26875

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

4. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ογκολογία» (Αρ. Προκ. 3504/22/ΓΠ/21-2-2022, ΦΕΚ 827/7-4-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: 6ΟΥ7469Β7Ξ-007) Κωδικός ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ26876

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

5. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία» (Αρ. Προκ. 3691/22/ΓΠ/22-2-2022,  ΦΕΚ 827/7-4-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: 9ΕΛΞ469Β7Ξ-ΞΘΡ) Κωδικός ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ26877

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ τηλ. 22310 66901

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Εικόνας στην Ιατρική Πληροφορική» (Αρ. Προκ. 2025/22/ΓΠ/2-2-2022, ΦΕΚ 703/28-3-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: 9ΕΓΔ469Β7Ξ-ΠΚΖ) Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26871

2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης» (Αρ. Προκ. 2044/22/ΓΠ/2-2-2022, ΦΕΚ 703/28-3-2022/τ.Γ',  ΑΔΑ: 6ΡΗ9469Β7Ξ-ΒΨΠ) Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26872

3. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική» (Αρ. Προκ. 2580/22/ΓΠ/10-2-2022, ΦΕΚ 764/4-4-2022/τ.Γ',  ΑΔΑ: 6ΠΝΡ469Β7Ξ-5ΥΤ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26883

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ τηλ. 24210 74966

1. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Διαχείρισης Δεδομένων» (Αρ. Προκ.2635/22/ΓΠ/10-2-2022, ΦΕΚ 764/4-4-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: 6Ω03469Β7Ξ-ΝΑΗ) Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26884

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τηλ. 24210 74455

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη» (Αρ. Προκ. 2298/22/ΓΠ/7-2-2022, ΦΕΚ 703/28-3-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: 9Γ2Υ469Β7Ξ-ΞΟ6) Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑPP26873

2. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» (Αρ. Προκ. 1643/22/ΓΠ/28-1-2022, ΦΕΚ 764/4-4-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: 9ΤΦ3469Β7Ξ-ΨΚΖ)  Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26886

3. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χωρικός Σχεδιασμός και Κλιματική Αλλαγή» (Αρ. Προκ. 1644/22/ΓΠ/28-1-2022, ΦΕΚ 764/4-4-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: 61ΒΙ469Β7Ξ-ΠΒΕ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: Αναπληρωτής Καθηγητής APP26887 / Επίκουρος Καθηγητής ΑΡΡ26889

4. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση, Χωρικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» (Αρ. Προκ. 1645/22/ΓΠ/28-1-2022, ΦΕΚ 764/4-4-2022/τ.Γ',  ΑΔΑ: ΨΟΟΙ469Β7Ξ-4ΙΚ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: Αναπληρωτής Καθηγητής APP26888 / Επίκουρος Καθηγητής ΑΡΡ26891

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 24210 74263

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Μέθοδοι της Αναπαράστασης» (Αρ. Προκ. 3763/22/ΓΠ/23-2-2022, ΦΕΚ 827/7-4-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: ΨΘ3Κ469Β7Ξ-ΝΞΔ) Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26879

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 24210 74112

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βραχομηχανική» (Αρ. Προκ. 1677/22/ΓΠ/28-1-2022, ΦΕΚ 843/11-4-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: 95Ψ1469Β7Ξ-ΒΛΔ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26916

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τηλ. 24210 93156

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία Αγροτικών Ζώων και Ζώων Εργαστηρίου με έμφαση στη Μικροβιακή Αντοχή» (Αρ. Προκ. 4875/22/ΓΠ/8-3-2022, ΦΕΚ 827/7-4-2022/τ.Γ', ΑΔΑ: ΨΩ3Χ469Β7Ξ-2Ψ7) Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26880

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τηλ. 2410 684473

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά, ακριβείς και υπολογιστικές μέθοδοι για μη τοπικά προβλήματα», (Αρ. Προκ. 4016/22/ΓΠ1/25.02.2022, ΦΕΚ 827/07.04.2022/τ.Γ' ΑΔΑ: 614Η469Β7Ξ-ΙΚΡ), Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26881 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 13-6-2022.  

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).

                                    Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                 Καθηγητής ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

                                                                              

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
5 Ιουλιου 2022
5 Ιουλιου 2022
5 Ιουλιου 2022
5 Ιουλιου 2022
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε