ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Σαββατο 20 Απριλιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

Επίκαιρα

Ημερομηνία21 Φεβρουαριου 2024
Θαλάσσια ρύπανση από πλοία & μέτρα προστασίας στην ΕΕ και τον κόσμο
Θαλάσσια ρύπανση από πλοία & μέτρα προστασίας στην ΕΕ και τον κόσμο

Του Φίλιππου Ζάχαρη (zachfil64@gmail.com)

Η θαλάσσια ρύπανση αλλά και τα θαλάσσια ατυχήματα που ενίοτε την προκαλούν, έχουν δημιουργήσει ανεπανόρθωτη καταστροφή σε πολλές περιοχές του πλανήτη, διαταράσσοντας ευθέως τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Η δε σχεδόν ασύδοτη και πολλές φορές χωρίς καμία προφύλαξη για το θαλάσσιο περιβάλλον ναυσιπλοΐα δεξαμενοπλοίων, που δεν είναι και λίγες οι φορές που δεν τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο στην ΕΕ, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων, που ξεκινούν από την παρακολούθηση των πλοίων σε ότι αφορά την ρίψη αποβλήτων και άλλων βλαβερών για το θαλάσσιο περιβάλλον απορριμμάτων, μέχρι την χρήση των τελευταίων τεχνολογικών δεδομένων -και συγκεκριμένα των δορυφορικών- για πρόληψη αδικημάτων θαλάσσιας ρύπανσης.

Τα μέτρα αυτά αποδίδουν σε κάποιες περιπτώσεις, όμως το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι μεγάλο. Στο πλαίσιο αυτό και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον περιορισμό της θαλάσσιας ρύπανσης, επετεύχθη πριν λίγες ημέρες πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της τροποποίησης της οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για τα αδικήματα ρύπανσης.

Οι συννομοθέτες συμφώνησαν να ευθυγραμμίσουν την οδηγία με τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (Marpol) και να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της, ώστε να καλύπτει περισσότερα είδη ρυπογόνων ουσιών που απορρίπτονται στη θάλασσα, όπως λύματα και απορρίμματα.

Η Marpol

Η Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL) είναι η κυριότερη διεθνής σύμβαση που καλύπτει την πρόληψη της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοία από λειτουργικά ή τυχαία αίτια.

Η εν λόγω σύμβαση εγκρίθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1973 στον ΙΜΟ, που είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, εξειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών με αρμοδιότητα την ασφάλεια και την προστασία της ναυσιπλοΐας και την πρόληψη της θαλάσσιας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία.

Το Πρωτόκολλο του 1978 υιοθετήθηκε ως απάντηση σε μια σειρά ατυχημάτων δεξαμενόπλοιων το 1976-1977.

Καθώς η Σύμβαση MARPOL του 1973 δεν είχε ακόμη τεθεί σε ισχύ, το Πρωτόκολλο MARPOL του 1978 απορρόφησε τη μητρική Σύμβαση.

Η συνδυασμένη πράξη τέθηκε σε ισχύ στις 2 Οκτωβρίου 1983. Το 1997 εγκρίθηκε πρωτόκολλο για την τροποποίηση της σύμβασης και προστέθηκε νέο παράρτημα VI, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 19 Μαΐου 2005.

Η MARPOL έχει επικαιροποιηθεί με τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια των ετών.

Τι περιέχει η Σύμβαση

Η Σύμβαση περιλαμβάνει κανονισμούς που αποσκοπούν στην πρόληψη και την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από τα πλοία -τόσο της ρύπανσης από ατυχήματα, όσο και της ρύπανσης από τις συνήθεις λειτουργίες- και σήμερα περιλαμβάνει έξι τεχνικά παραρτήματα.

Στα περισσότερα παραρτήματα περιλαμβάνονται ειδικές περιοχές με αυστηρούς ελέγχους στις λειτουργικές απορρίψεις.

Πληροφορίες & κυρώσεις για ρύπανση

Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τη διαφάνεια, καθιστώντας διαθέσιμες στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τα αδικήματα ρύπανσης στις ευρωπαϊκές θάλασσες και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Στο διαδίκτυο θα καταστούν επίσης διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι παράκτιες αρχές επαληθεύουν πιθανές διαρροές κατόπιν ειδοποίησης μέσω δορυφορικής επιτήρησης.

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες. Για παράδειγμα, το μέγεθος της παράνομης απόρριψης, ο αντίκτυπός της στο περιβάλλον και η οικονομική ισχύς της υπεύθυνης οντότητας θα λαμβάνονται υπόψη όταν τα κράτη μέλη επιβάλλουν κυρώσεις.

Θα υπάρχουν διαθέσιμα ισχυρότερα εργαλεία και πλατφόρμες για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των αρχών των κρατών - μελών.

Δορυφορική παρακολούθηση υπηρεσία «CleanSeaNet»

Για παράδειγμα, η δορυφορική επιτήρηση της ρύπανσης από πλοία (CleanSeaNet - βάση δεδομένων επιτήρησης και ανταλλαγής πληροφοριών του EMSA) θα βελτιωθεί και θα αποκτήσει μεγαλύτερη ευκρίνεια. Όλα τα νέα μέτρα ενισχύουν το αποτρεπτικό αποτέλεσμα και συμβάλλουν στην πρόληψη της ρύπανσης των ευρωπαϊκών θαλασσών.

Nα σημειωθεί ότι η «CleanSeaNet» είναι μια ευρωπαϊκή δορυφορική υπηρεσία εντοπισμού πετρελαιοκηλίδων και πλοίων που προσφέρει βοήθεια στα συμμετέχοντα κράτη για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

-Εντοπισμός και εντοπισμός πετρελαϊκής ρύπανσης στην επιφάνεια της θάλασσας.

-Παρακολούθηση της ατυχηματικής ρύπανσης κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων.

-Συμβολή στον εντοπισμό των ρυπαντών.

Η υπηρεσία CleanSeaNet βασίζεται στην τακτική παραγγελία δορυφορικών εικόνων ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (SAR), παρέχοντας παγκόσμια κάλυψη των θαλάσσιων περιοχών νύχτα και ημέρα, ανεξάρτητα από την ομίχλη και τη νεφοκάλυψη. Τα δεδομένα από αυτούς τους δορυφόρους επεξεργάζονται σε εικόνες και αναλύονται για πετρελαιοκηλίδες, εντοπισμό σκαφών και μετεωρολογικές μεταβλητές.

Οι πληροφορίες που ανακτώνται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: θέση της πετρελαιοκηλίδας, έκταση και μήκος της πετρελαιοκηλίδας, επίπεδο εμπιστοσύνης της ανίχνευσης και υποστηρικτικές πληροφορίες σχετικά με την πιθανή πηγή της πετρελαιοκηλίδας (π.χ. ανίχνευση σκαφών και εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου).

Οπτικές δορυφορικές εικόνες μπορούν επίσης να αποκτηθούν κατόπιν αιτήματος, ανάλογα με την κατάσταση και τις ανάγκες του χρήστη.

Θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά

Αξίζει να επισημανθούν, τέλος, κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία από πρόσφατη μελέτη για την θαλάσσια ρύπανση παγκοσμίως -μόνο από τα πλαστικά- που δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος.

Σύμφωνα με αυτά, οι ωκεανοί του κόσμου μολύνονται από ένα "πλαστικό νέφος" που αποτελείται από περίπου 171 τρισεκατομμύρια πλαστικά σωματίδια, τα οποία αν συγκεντρωθούν, θα ζυγίζουν περίπου 2,3 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Μια ομάδα διεθνών επιστημόνων ανέλυσε παγκόσμια δεδομένα που συλλέχθηκαν μεταξύ 1979 και 2019 από σχεδόν 12.000 σημεία δειγματοληψίας στον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό και τον Ινδικό ωκεανό και τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Διαπίστωσαν μια "ταχεία και άνευ προηγουμένου" αύξηση της ρύπανσης των ωκεανών από πλαστικό από το 2005, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «PLOS ONE».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία19 Απριλιου 2024
Ημερομηνία19 Απριλιου 2024
Ημερομηνία19 Απριλιου 2024
Ημερομηνία19 Απριλιου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε