ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παρασκευη 27 Ιανουαριου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Η λογική του παραλόγου

4 Δεκεμβριου 2014
Η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου για την αύξηση του ΦΠΑ
√ Ενάντια σε διεθνείς πρακτικές και κοινοτικές αποφάσεις √ Η κατάρρευση της Ελλάδας θα είναι ολοσχερής

Έντονη η αντίδραση της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου προς την Υπουργό Τουρισμού και τα Διοικητικά Συμβούλια των ΣΕΤΕ, ΞΕΕ, ΠΟΞ, και HATTA, μπροστά στο ενδεχόμενο αύξησης του ΦΠΑ, στην οποία τίθεται το ερώτημα, αυτοκτονία των ΜμΕ ή δώρο στις ανταγωνίστριες και γειτονικές χώρες;

Επισημαίνεται ο κίνδυνος για μη αναστρέψιμες συνέπειες σε όλους τους τομείς, δεδομένου του πολλαπλασιαστικού ρόλου του τουρισμού.

«Η κατάρρευση της Ελλάδας θα είναι ολοσχερής από τις αλόγιστες ανορθόδοξες αυξήσεις, τονίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, Περ. Αντωνίου και θα ζημιώσουν τα ταμεία του κράτους.

Περάν τούτου, όμως, όποιος από τους υπουργούς θεωρεί ότι επιτεύχθηκε η μείωση και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας να έρθει στην ακριτική Λέσβο και να το δηλώσει».

Στην επιστολή της, η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου κάνει λόγο για την εναντίωσή της σε διεθνείς αποφάσεις.

«Η ζημιά του επαπειλούμενου «πισωγυρίσματος» στο ΑΕΠ, θα' ναι πολλαπλάσιο (τουλάχιστον 10 φορές και πάνω) της όποιας πιθανολογούμενης εισροής εσόδων στα κρατικά ταμεία, πλήττοντας καίρια αφενός τις ΜμΕ, που, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, αντιπροσωπεύουν το 99,9% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων της χώρας, παράγουν το 69,9% της προστιθέμενης οικονομικής αξίας και καλύπτουν το 85,1% της Απασχόλησης κι αφετέρου τη Νησιωτική Ελλάδα στην οποία αντιστοιχεί περίπου το 70-80% του συνολικού ετήσιου αριθμού αφιξαναχωρήσεων.

Τέτοιες ξεπερασμένες αντιαναπτυξιακές πρακτικές εισπρακτικής (ή και συμψηφιστικής;;) λογικής έχουν διεθνώς απαξιωθεί, υπονομεύοντας, μαζί με την εθνοκτόνο γραφειοκρατία, την Κοινωνική, Οικονομική κι Εδαφική Συνοχή (και της Ε.Ε.) κι αποδομώντας αργά αλλά σταθερά τον Κοινωνικοοικονομικό Ιστό, ιδιαίτερα των ευαίσθητων προορισμών της Νησιωτικής Ελλάδας κι όλα αυτά απέναντι ή και δίπλα σε Χώρες Προορισμούς χαμηλών φορολογικών κι άλλων συντελεστών, τραπεζικών επιτοκίων, με καλπάζουσες Οικονομίες και κερδοφορία.

Η «πολλά υποσχόμενη» αλλά «τα πάντα συνθλίβουσα» επαπειλούμενη αύξηση ΦΠΑ:

- Ακυρώνει την ουσία του πρόσφατου κειμένου «Πολιτικής των 50 συστάσεων», που υπογράφουν TASK FORCE και Κοινωνικοί Εταίροι (ΣΕΤΕ, ΓΕΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ), που σύμφωνα με τον Reichenbach θα πρέπει να ενταχθούν στο επιχειρηματικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας τις 12 (απ' τις 50) συστάσεις, μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η κάθετη μείωση Φόρων για τις ΜμΕ, όπως π.χ. ο ΦΠΑ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ), Τοπικοί Φόροι, ΕΦΚ ενέργειας, «ιδιαίτερα επείγουσες», καθώς εξακολουθεί  η κατάσταση να είναι ευαίσθητη και

- Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενδιαφέρουσα Κοινοτική Οδηγία 2009/47/EC, που ενθαρρύνει την εξαίρεση απ' τους υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ π.χ. στην εστίαση, ως Κλάδου εντάσεως εργασίας, όπως είναι ολόκληρος ο Ξενοδοχειακός Κλάδος...

Αδυνατούμε ν' αντιληφθούμε τόσο τους λόγους, που υπαγορεύουν την αύξηση ΦΠΑ, όσο και το πώς θ' αποβεί «ολικά επωφελής» για τη χώρα μας, όταν η δικαιολογημένη μείωσή του, που προηγήθηκε, είχε τα γνωστά σ' όλους μας εντυπωσιακά αποτελέσματα για τα οποία πολλοί μέχρι σήμερα επαίρονται και θριαμβολογούν και πώς είναι δυνατόν η τότε μείωση ΦΠΑ και η σήμερα προτεινόμενη αύξηση, να ναι κι οι δυο... «σωστές» πρακτικές;

Αναρωτιόμαστε επίσης, πώς, με τον προτεινόμενο υψηλό (13%) ΦΠΑ, μέσα στην ύφεση, θ' ανταγωνιστούμε πιο πλούσιες κι ανεπτυγμένες χώρες με χαμηλότερο ΦΠΑ στη διαμονή / εστίαση (π.χ. Γαλλία με 5,5% ή τις γειτονικές μας, Τουρκία, Βουλγαρία κ.ά.);;; Κι εδώ επανέρχεται στην επικαιρότητα ολοένα και συχνότερα το εύλογο ερώτημα «γιατί να μην καθιερωθεί ενιαίος ΦΠΑ στη διαμονή / εστίαση (και στα προϊόντα τους), σ' όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.;

Αλλά και οι κατά καιρούς άστοχες δηλώσεις Οικονομικών Παραγόντων (Ελλάδος κι Ε.Ε.) περί εξαλείψεως φορολογικών εξαιρέσεων/ ελαφρύνσεων, θα ταν εύστοχες και κυρίως αποτελεσματικές, αν σ' αυτές συμπεριλαμβάνονταν κι η εξάλειψη των πάσης φύσεως  αναίτιων, επιβαρύνσεων (και υπέρ τρίτων), προκειμένου ν' αντισταθμιστούν οι μεγάλες και γνωστές μειονεξίες μεγάλων έργων/ ευκαιριών κλπ,  ιδιαίτερα των Ευαίσθητων Προορισμών (νησιωτικών, ακριτικών, ορεινών κλπ).

Τέλος, η απότομη και μεγάλη αύξηση του ΦΠΑ, συνιστά «βίαιη αναπροσαρμογή», που ναι αμφίβολο αν θ' αντέξει δίχως σοβαρούς κλυδωνισμούς κι απρόβλεπτες συνέπειες η Οικονομία κι η Κοινωνία,  όταν στον Τραπεζικό Τομέα οι αυξομειώσεις των επιτοκίων (διεθνώς) είναι εξαιρετικά μικρές, της τάξεως του 0,25 της μονάδας, ανά μεγάλες χρονικές περιόδους.

Μ' ανάλογο σκεπτικό (της μείωσης  ΦΠΑ στη διαμονή / εστίαση) και για πολύ σοβαρότερους λόγους (κι Εθνικούς) είχαν θεσπιστεί απ' το 1987 οι χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ, στις ακριτικές νησιωτικές Περιφέρειες, μεταξύ των οποίων κι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κατατασσόμενη στην τελευταία θέση των Ελληνικών Περιφερειών (και στις τελευταίες θέσεις των περιφερειών της Ε.Ε.), ως προς τις συνολικές εισπράξεις ΦΠΑ Φυσικών και Νομικών Προσώπων, στην 5ετία 2007 2011, συγκρινόμενες με το Γενικό Σύνολο Χώρας, ανερχόμενες ποσοστιαία μόλις στο 0,37 0,51% !!!

Από πρόσφατα δε στοιχεία, για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Τριτογενής Τομέας (Υπηρεσίες, Τουρισμός) κατέχει το 85%, ο Δευτερογενής το 10,5% κι ο Πρωτογενής το 4,5%!

Οφείλουμε όλοι να το ξανασκεφθούμε. Οι συνέπειες και συνακόλουθες «ευθύνες» της αύξησης του ΦΠΑ, ενδεχόμενα να ναι ολέθριες, χειρότερες απ' ό,τι εκτιμούμε κι όχι μόνο... διότι στην «αναδουλειά» μεσούσης της κρίσης, οι αυξήσεις το πιθανότερο είναι να φέρουν λουκέτα, ανεργία, φτώχεια».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
26 Ιανουαριου 2023
26 Ιανουαριου 2023
26 Ιανουαριου 2023
26 Ιανουαριου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε